2018. 04. 08.

Keresztény vagy? Így szavazz!

A kampányidőszak kiélezett hangulata után, a voksolás napján rettentő nehéz úgy írni a választásokról, hogy a politológus ne kerüljön akaratlanul is abba a csapdába, hogy akár két “gyanús” karakter miatt egyik vagy másik táborba sorolják. Holott ennek a cikknek véletlenül sem célja lándzsát törni egy párt és/vagy politikus mellett, ahogy illeszkedik azon cikkek sorába is, amely úgy nyúl a magyar belpolitika (egyik) legfontosabb idei témájához, hogy közben nem törekszik valamely közszereplő hiteltelenítésére. A célja sokkal egyszerűbb: egy-két fontos dologra felhívni a figyelmet. 

Először is, fektessük le még egyszer és így fussunk neki a mai napnak:

szavazni, a választásokon részt venni keresztényi kötelezettségünk!

Történelmi keresztény egyházaink egybehangzóan kijelentik, hogy közéleti, társadalmi, politikai kérdésekben megszólalni nem csupán jogunk, hanem kötelességünk is, ahogyan az is, hogy a krisztusi tanítást követve és megjelenítve részt vegyünk a közéletben, annak ne pusztán passzív szemlélői (és elszenvedői), hanem (pro)aktív alakítói, formálói legyünk. Ennek látványos, ha tetszik központi mozzanata a választásokon való, felelős részvétel. Ezért erre a két szóra helyezzük ma a hangsúlyt és ismételjük is meg őket: felelősségteljes részvétel. A feladatunk ennek tükrében az, hogy

  1. alaposan mérlegeljünk minden olyan információt, benyomást, tapasztalatot és mértékadó(!) véleményt, amelyekhez az elmúlt időszakban, illetőleg az elmúlt években hozzájutottunk,
  2. vessük egybe a politikai aktorok megnyilvánulásait és cselekvéseit a keresztény tanítással,
  3. ezek alapján döntsünk lelkiismeretünk szerint,
  4. majd járuljunk az urnákhoz és nyilvánítsuk ki a véleményünket.

Ezen feladatsor egy eleme sem mellőzhető, ha jó polgárai akarunk lenni hazánknak. 

hirdetés

Választások idején újra és újra felmerül, hogy a tudatos távolmaradás is politikai cselekvés, azaz a véleménynyilvánítás egy formája. A magam részéről úgy látom, ez az álláspont jobban alátámasztható például egy népszavazás alkalmával, ahol az igen és nem válaszok között az egyéni álláspont nem árnyalható, egy országgyűlési választáson azonban nem frappáns megoldás. 

A lassan lezáruló kampány élénk reakciókat váltott ki és ahogy várható volt, nagyon komoly ellentéteket szült a belső viták hevében egyébként is feszült magyar társadalomban. Ezért a következő lépés, amely felelősségteljes részvételt kíván tőlünk, a társadalmi megbékélés lépése. A választási eredmények tükrében az ország egy része menthetetlenül csalódott, sőt, dühös lesz. A kampányok mozgósító eszköztárának alapvető eleme, hogy valamennyi érdekelt fél igyekszik magasra emelni a voksolás tétjét, ezzel is minél többeket szólítva az urnákhoz. S noha a tét valóban nagy, az alapvető társadalmi kohéziónkat nem szabad kockára tennünk. Elég sok baráti társaság, vagy akár család sínylette már meg eddig is a kampányok hangulatát és talán túlságosan is megengedtük, hogy a politikai kommunikáció (oldalaktól függetlenül tapasztalható) egyszerűsítő és általánosító stílusa teret nyerjen a hétköznapjainkban.

Tudomásul kell vennünk a politikai racionalitás sajátosságait, de meg kell húznunk azt a határt, ahová a pártpolitikát már nem engedjük beszivárogni. Keresztény felelősségünk is, hogy létrejöjjön egy régóta vágyott társadalmi megbékélés, amelynek keretei között véleménykülönbségek ellenére is szót értünk egymással. Rombolás helyett mindig válasszuk az építkezést, széthúzás helyett a közösségépítést, viszálykodás helyett a konstruktív vitákat! Fogadjuk el, hogy különböző emberek különböző véleményeket fogalmaznak meg. A meggyőzés művészet, ne leszóljuk a másikat, hanem javítsuk önnön vitakultúránkat, gyarapítsuk érveinket, tájékozódjunk és fejlődjünk – ezzel a társadalmunknak is hasznára válunk. Ne vessük el, hogy az is lehet jó hazafi, élhet Istennek tetsző, hiteles életet, aki bizonyos kérdésekben más következtetésekre jut, mint mi magunk – ha ezt megtettük, máris léptünk egyet a jó irányba és közelebb kerültünk ahhoz a Magyarországhoz, ahol még jobb lesz élnünk.

A 2018. évi országgyűlési választások napján minden Olvasónknak felelősségteljes részvételt kívánok!

Vágvölgyi Gergely

 

 

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Blog Vágvölgyi Gergely
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás