2019. 08. 19.

Államalapításra fel!

Oké, oké, belátom, egy kicsit kattintásvadász a cím. Mikronemzeten kívül egyébként sem igazán lehet ma már államot alapítani, legalábbis rizikós dolog, aki belevág, elhúzódó nemzetközi vitára és komoly ellenszélre számíthat – lásd legutóbb Koszovó esetét.

Ráadásul nekünk, magyaroknak nem is kell már államalapítással fáradoznunk. Idestova ezerhúsz éve van klasszikus értelemben vett államiságunk (alkotmánytörténetünk pedig ezt megelőzően is bőven azonosítja a kezdeti állam jegyeit).

Nem kell tehát nekiveselkednünk, felgyűrni az ingujjat és megalkotni a magyar államot. Szent István királyunk megtette és csodálatosat alkotott, amelyet az őt követő tíz évszázad során megannyi kivételes képességű államférfi és még több hétköznapi hős (akiknek mind helyén volt a szívük) vitt tovább. A keresztény Magyarország eszméjéből sikertörténet fakadt, amit árulások és gerinctelenségek sem tudtak sírba vinni, noha erre irányuló kísérlet is volt éppen elég.

Nem hiszem, hogy újat kell mondanunk, nem gondolom, hogy új utakra kell rátalálnunk. Nem kell „kitalálni” Magyarországot, ahogy azt a ’90-es években többen is kezdeményezték.

A mi feladatunk, hogy folytassuk az alkotó munkát. 2019-ben a keresztény Magyarországot nem felépíteni, hanem megerősíteni szükséges, elsősorban hitében. A feladatot magunkon kell kezdenünk és nem szabad részeredményekkel megelégednünk.

Meggyőződésem, hogy ma akkor vagyunk hűek és méltók Szent István király örökségéhez, a keresztény állam eszméjéhez, ha hétköznapi döntéseinket és tetteinket a hazaszeretet vezérli. Ha képesek vagyunk testvérként tekinteni egymásra, összefogni közös ügyeinkért. Ha félre tudjuk tenni önös érdekeinket és közösségeinket állítani első helyre. Ha nem vagyunk restek a munkára, ha nem csak szavainkban vagyunk hazafiak. Ha nem vagyunk kishitűek, de van bennünk alázat. Ha tudunk térdre ereszkedve fohászkodni. Ha erre neveljük gyermekeinket is, ha ebben mutatunk jó példát.

Az államalapítás aktusa formálisan rövid időt igénylő cselekedet, de évszázadokra, évezredekre ad küldetést és kihívást az utókornak. S ahogy őseink megtették, úgy nekünk is el kell végeznünk a munkát.

Úgyhogy egy kicsit mégiscsak fel kell gyűrni azt az ingujjat…

Blog Vágvölgyi Gergely
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás