2024. 04. 24.

Steinbach József a Magyarországi Református Egyház Zsinatának új lelkészi elnöke

Balatonszárszón ülésezett a Magyar Református Egyház Zsinata, amelynek határozatáról közleményben számolt be az egyház hivatalos oldala. A Zsinat tudomásul vette Balog Zoltán püspök lemondását, a helyét Steinbach József dunántúli püspök veszi át. 

A Zsinat határozatát változtatás nélkül közöljük:

“Magyarországi Református Egyház Zsinata Balatonszárszó, 2024. április 24-25. Zsinati Határozatok

1.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata tudomásul veszi főtiszteletű Balog Zoltán püspök úrnak, a zsinat lelkészi elnöki tisztségről való lemondását.

hirdetés

2.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata kifejezi köszönetét és hálát ad a Mindenható Istennek mindazért, melyet a XV. zsinati ciklus első három évében Balog Zoltán püspök hűséges egyházépítő szolgálata eredményezett. A mi szeretett református egyházunkért, magyar nemzetünkért és a keresztyén egységért szakadatlan megfeszített munkával alázatosan tevékenykedett az elmúlt években, zsinati szolgálata előtt is.
Püspökként a lelkipásztorok pásztora lett, református egyházunk életét megújítani kívánta, közegyházunk működését szervezettebbé tenni, valamint magyar nemzetünk megmaradását és gyarapodását szolgálni az evangéliumi igazság hirdetése révén. Egyházunkért és nemzetünkért végzett jószándéka közéleti szerepvállalásában minden ponton felismerhető.

Szerteágazó szolgálatában közéleti szerepvállalása során hibázott, melyet a társadalom egy része, a média elfogult munkatársai és egyházunk igazságot kereső tagjai közül egyesek súlyos kritika alá vettek. Az eltérő véleményeket tiszteletben tartjuk. A hibáért és annak következményeiért Balog Zoltán püspök különböző fórumokon, de itt, a zsinat közösségében is, bűnbánó szívvel bocsánatot kért. Imádkozzunk a megbocsátás Istenéhez, hogy önnön lelkében, valamint a magyar és református emberek közösségében egyaránt békességre és feloldozásra leljen. A lemondott lelkészi elnökünk személyétől függetlenül is gondok terhelnek bennünket, melyek megoldására az egyház egységében elkötelezzük magunkat. Balog Zoltán püspök urat arra kérjük, maradjon meg református egyházunk munkájának végzésében, és Istentől kapott tehetségét, tudását, tapasztalatát továbbra is fordítsa egyházunk javára. Erre a jövőben is nagy szükségünk lesz. Isten gazdag áldását kérjük életére és szolgálataira!

Alázattal elfogadjuk a Balog Zoltán püspök személyét ért méltányos kritikát, de az utóbbi hónapokban személye elleni méltatlan támadásokat egyházunk nevében a Zsinat az egyházzal szembeni támadásnak tekinti. Ezért a Magyarországi Református Egyház határozottan visszautasít minden kívülről vagy belülről jövő olyan beavatkozást, amely az egyházunk belső autonómiáját sérti. Visszautasítjuk azt a törekvést is, mely az egyháztagság részéről jogszerűen felmerülő kritikát a média által felerősítve pártpolitikai célokra kívánja felhasználni. A Magyarországi Református Egyház következetes álláspontja Ravasz László püspök 1946-ban közzétett nyilatkozatával egyezően az, hogy „Az egyháznak a magasrendű elvi politikával okvetlenül foglalkozni kell. De az egyháznak a hétköznapi utcai politikától magát távol kell tartania.”

Balatonszárszó, 2024. április 24.

Ezután a jelenlévők egyhangúlag Steinbach József dunántúli püspököt választották meg a Zsinat lelkészi elnökének. Balog Zoltán lemondása után ideiglenesen Pásztor Dániel alelnök látta el az elnöki teendőket. Steinbach József megválasztása mellett a tiszáninneni püspök marad a Zsinat lelkészi alelnöke a ciklus végéig.

Borítókép - Fotó: reformatus.hu/Hurta Hajnalka
Hírek
hirdetés