2024. 04. 25.

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” – evangelizáljunk, de hogyan?

Hogyan és miként evangelizáljunk? A digitalizált világunkban már szinte minden az online térben zajlik. A jó hír ezzel szemben az, hogy a könyvek könyve, a Szentírás számos applikáción keresztül elérhető. Egy 2016-ban megjelent statisztika alapján már 1474 féle bibliafordítás állt a keresők rendelkezésére 1134 nyelven, feltételezhető, hogy ez mára a többszörösére nőtt. Tessék hát bátran használni az online térben található szentírás appokat olvasására, elmélkedésre és az örömhír hirdetésére!

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” – olvashatjuk Szent Márk evangéliumában.

Az apostolok örökségül és feladatként kapták Jézustól, hogy hirdessék az evangéliumot, de a mi feladatunk is teljesíteni Krisztus evangelizációs parancsát. Nem csak papjainknak, az egyházunk felszentelt személyeinek feladata szentmisén, felszentelt helyen homíliájukban evangelizálni, de nekünk is részt kell vállalnunk Jézus Krisztus örömhírének hirdetésében.

hirdetés

De hogyan tudjuk hitelesen teljesíteni Krisztus parancsát?

Amikor a médiából és az online világunkból áradó torz narratíva és hangnem teljesen mást „tanít” nekünk, mást mutat be normálisnak, akkor ebben a káoszban, hogyan és miként tudom hirdetni az örömhírt? Egyáltalán lehet-e hirdetni a feltámadt Jézust egy olyan világban, ahol az öröm alig-alig kap szerepet, a szenvedéssel, gonoszságokkal és azzal a sok kegyetlen dologgal szemben, ami nap mint nap szembe jön velünk? Kifordított igazságokkal, a hamisság jó fényben való feltüntetésével szembeni harc ez. Ezzel szemben kell példát vennünk a Szentírásból, az ott olvasható egyetemes igazságokat átemelni mindennapjainkba, és megpróbálni, törekedni arra, hogy úgy éljünk, ahogyan a Mester tanít minket. Persze nehéz feladat ez, mert gyarló, bűnös és esendő teremtmények vagyunk, teli hibákkal.

De a mi Istenünk, a bűnt ítéli el, nem a bűnöst.

Vegyünk hát erőt magunkon, és legelőször a legfontosabb dologhoz lássunk: legyünk buzgók az örömhír hirdetésében! Hivatásként éljük meg azt közösségeinkben, családjainkban, munkahelyeinken. Ne dőljünk be korunk bizonytalanságainak és lássunk túl az elénk özönlő zűrzavaron!

A világban sokszor álszent igazságnak álcázott hamisságot akarnak elhitetni velünk; ilyenkor jusson eszünkbe: „Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Legyetek éberek!” (Mk 13, 37)

Legyünk Jézus Krisztus örömhírének propagandistái!

Példázatainkban, tanácsainkban, tetteinkben; és ne tagadjuk meg a szeretetet. Úgy forduljunk a másikhoz, ahogyan Jézus fordul hozzánk; szeretettel és bizalommal. Még ha olykor nehéz is, ha nem tudunk túllépni saját magunk önzőségén, akkor is igyekezzünk követni a példát, amit örökségül és feladatként kaptunk.

A legszebb jellemzést Jézust mondta rólunk a hegyi beszédben.

„Ti vagytok a föld sója.” (Mt 5, 13)

Adjunk hát ízt ennek a sokszor ízét vesztett világnak, fűszerezzük meg, tegyünk tanúságot Jézus Krisztusról, bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek, legyünk irgalmasok másokkal szemben, emeljük fel az elesettet!

Legyünk hát jelek és ragyogjon világosságunk a világban az evangelizáció által, hogy az emberek lássák az utat, az igazságot és az életet; magát Jézus Krisztust.  

Blog Evangelizáció Habodász István
hirdetés