2019. 04. 28.

Legyetek üdvözölve az új életben!

Húsvét három csodájáról ír a TeSó Blogon Horváth Dániel. Ezek közül mi a harmadik csodát emeltük ki, de érdemes elolvasni az eredeti írást is a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet blogján.

Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: „Legyetek üdvözölve!” Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. (Mt 28,8-9)

A húsvét harmadik csodája igen egyszerű. Meg lehet ragadni a feltámadt Jézust. Sokak számára a feltámadás és az örök élet csupán hittétel. Egy olyan gondolati valóság, mely még nem párosult a találkozás örömével. Számomra a feltámadás öröme abban áll, hogy a Jézussal való kapcsolatom az örök élet felé nyílik meg, ahová Jézus az emberiséget el akarja vezetni. Pál apostol úgy mondja, hogy átmentünk a halálból az életbe, vagyis a halál által meghatározott valóságból az Örökkévaló valóságába. Isten jelenlétének valóságába, melyben az örök élet nem pusztán ígéret, hanem a Feltámadottal való találkozásban beteljesedés is. Ez a hódolat valósága, ahol az ember kész megragadni hite tárgyát, kész feladni félelmeit, melyeket a halál határfala húzott fel köré, és kész az örömre.

És annak érdekében, hogy ez ne csak egy újabb tanítás legyen a polcodon, hadd mondjak még néhány szót a találkozásról.

hirdetés

Ehhez a találkozáshoz elengedhetetlen, hogy lemondj a kapcsolat uralásáról.

Megragadni a Feltámadottat annyit jelent, mint nyitottá válni az örök élet valóságának befogadására azáltal, hogy lemondunk a saját életünk akarnok elvárásairól. A találkozáshoz szabaddá kell válnod (elsősorban önmagadtól), és Jézust is szabadon kell hagynod, hogy megmutathassa a számodra elérhetetlent: az Ő jelenléte valóságos és megragadható.

Legyetek üdvözölve, örüljetek az új életben!

Horváth Dániel

Forrás: TeSó Blog

Blog Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás