2018. 06. 29.

Melyik az én utam?

Éveken keresztül nyomasztott, hogy nem bírok végigülni egy rózsafüzért vagy egy litániát, a zsolozsmától elalszom, a hosszabb igehirdetések alatt pedig a jelenlévők átlagéletkorát számolgatom. Mindig azt hittem, bennem van a hiba, amiért nem találom Istent ezekben az imákban, prédikációkban, és helyettük a természetben, a hegycsúcson kiáltanék a Teremtőmhöz.

Amióta eszemet tudom, nehezemre esnek a kötött, ismételgetős imák. Sokkal szívesebben imádkoztam mindig is a saját szavaimmal, de azt hittem csak azért, mert ebbe nőttem bele. Azt gondoltam, majd a korral megjön a kedv a hagyományos imákhoz is, de valahogy ez a kor még nem jött el. Ez persze egyre növekvő frusztrációt okozott bennem és a lelki életemre is kihatott. Egyre csökkentek az Istennel töltött imádságos percek és nőttek a teendők, amik lekötötték a mindennapjaimat. Arra lettem figyelmes, már csak utazás közben imádkozom és mivel ott nem hallom a saját gondolataimat, Miatyánkokat és Üdvözlégyeket ismételgetek szinte automatikusan.

Pár hete azonban kezembe került Gary Thomas Megszentelt utak című könyve, mely 9 különböző lelki temperamentumról számol be, melyek különböző módokon kapcsolódnak Istenhez. Rögtön megtetszett a gondolat, hogy talán mégsem velem van a baj, csupán nem azonos a temperamentumom a rózsafüzérező vagy zsolozsmázó hívekkel.

Nagy lendülettel vetettem bele magamat a könyvbe, hogy minél hamarabb rájöhessek, milyen úton-módon tudok legjobban, legmélyebben kapcsolódni Istenhez. Természetesen senkit nem lehet besorolni csak az egyik vagy csak a másik kategóriába, hiszen rendkívül sokszínűek vagyunk. Mégis tanulságos volt rájönni a könyv olvasása közben, hogy a természet iránti rajongásom vagy az, hogy a teremtett világban keressem Istent, nem természetellenes dolog.

hirdetés

Van, aki rendkívül sokat böjtöl, más hosszasan elmélkedik egyetlen igesorról, megint mások pedig a szenvedők arcában látják meg Krisztus tekintetét.

A könyv többnyire számomra ismeretlen példákat hozott a különböző temperamentumok bemutatására, így vettem a bátorságot és megpróbáltam minden típushoz egy bibliai és egy ma élő példát választani.

1. Természetkedvelő

A természetkedvelőknek nincs szükségük könyvekre, szertartásokra, hogy Istennel találkozzanak. Számukra a teremtett világ egésze Isten létezését hirdeti, ezért szeretnek a háborítatlan természetben imádkozni.

Bibliai példa: Jézus leginkább a természetben elvonulva szeretett imádkozni. Halála előtt az Olajfák hegyére ment imádkozni, ahol közel érezte magát az Atyához. (Jézus természetesen a többi temperamentumra is tökéletes példa lehet.)

Modern kori példa: Holló András kerekesszékes tánctanár

2. Érzékelő

Az érzékelő keresztények különösen vonzódnak a nagyszabású dolgokhoz. Szeretik, ha lenyűgöző épületben, gyönyörű zenével, illatokkal vehetik körbe magukat imádság közben. Öt érzékszervükön keresztül tapasztalják meg leghatékonyabban Isten szeretetét.

Bibliai példa: Ezekiel prófétának rendkívül sok érzékletes látomásban, szózatban volt része, melyeken keresztül Isten próféciákat nyilatkoztatott ki. Elég, ha a csontmezőről szóló látomásra gondolunk. (Ez 37.1-14)

Modern kori példa: Johannes Hartl augsburgi imádságháza alapítója

3. Hagyománytisztelő

A hagyománytisztelők szeretik a szimbólumokat, szentségeket és az áldozatokat. Számukra nagyon fontos, hogy az imádságnak legyen struktúrája, éppen ezért a kötött imákat, szertartásokat részesítik előnyben a saját szavakba öntött imádság helyett.

Bibliai példa: Ábrahám, aki mindig szem előtt tartotta a hagyományokat, oltárokat épített és áldozatot mutatott be Istennek.

Modern kori példa: Papp Miklós görögkatolikus pap

4. Aszkéta

Az aszkéták a magányt részesítik előnyben. A többi hívő, a szertartások, a vallási kellékek őket inkább zavarják az elmélyülésben. Csendben, egyszerű környezetben fordulnak Istenhez, hogy átélhessék a Tőle jövő mély szeretetet.

Bibliai példa: Keresztelő János elvonulva él a pusztában. Böjttel és magányos imával készül a Jézussal való találkozásra.

Modern kori példa: trappista szerzetesek (Az elvonult élet miatt érthető módon nem túl híresek a modern kor aszkétái.)

5. Aktivista

Az aktivisták a küzdelmeken keresztül kapcsolódnak Istenhez. Az evangélium igazsága számukra mindennél fontosabb, így legszívesebben minden embert személyesen térítenének meg. Rendkívül inspiráló számukra, ha cselekedeteikkel jobbá tehetik a világot.

Bibliai példa: Mózes, aki az Úr szavára hallgatva kivezeti Izrael fiait az egyiptomi fogságból és a negyven évnyi vándorlás alatt újra és újra visszavezeti az eltévelyedő népet Istenhez.

Modern kori példa: Frivaldszky Edit életvédő aktivista

6. Gondoskodó

A gondoskodó keresztények mások szolgálatából töltekeznek. Krisztust látják a szenvedőkben, az elhagyatottakban, így számukra kissé önzőnek tűnhet a sok imádság, elmélkedés cselekedetek nélkül.

Bibliai példa: Az irgalmas szamaritánus, akinek „megesett a szíve” a szenvedő férfin és nem volt számára kérdés, hogy gondoskodnia kell róla.

Modern kori példa: Böjte Csaba testvér, számos erdélyi gyermekotthon alapítója

7. Rajongó

A rajongókat az örömteli ünneplés, Isten dicsőítése tölti fel. Lelkesen énekelnek, táncolnak az Ő színe előtt és mindennél jobban vágynak Isten lehengerlő szeretetének hatása alá kerülni. Nem érdekli őket mások véleménye, a körülmények, ők csak dicsőíteni akarják a Mindenhatót.

Bibliai példa: Dávid király, akit szó szerint nem érdekelek a formaságok, sem mások véleménye, amikor az Úr dicsőítéséről volt szó. (2 Sám 6.14)

Modern kori példa: Pintér Béla dicsőítésvezető

8. Szemlélődő

A szemlélődők szerelmükként tekintenek Istenre. A legmélyebb, legbensőségesebb szeretetkapcsolatra vágynak a szerető Atyával és a Vőlegénnyel. Vágyuk, hogy háborítatlanul tölthessenek időt Krisztus jelenlétében.

Bibliai példa: betániai Mária, aki minden illendőséget, vendéglátói feladatot eldob, hogy Jézus mellett legyen és csak rá figyeljen.

Modern kori példa: Csiszér László dicsőítésvezető

9. Intellektuális

Az intellektuális híveket inspirálják az igemagyarázatok, a dogmák megértése. Istennel való kapcsolatuk értelmükön keresztül erősödik. Szívesen elmélkednek a tudomány és a hit dolgairól, és nem csapán érezni vágyják Istent, hanem érteni is.

Bibliai példa: Pál apostol, aki nem győzi hangsúlyozni, mekkora szerepe van a hit növekedésében az igazság és a szeretet megértésének.

Modern kori példa: Barsi Balázs atya

Lábánné Hollai Katalin

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Könyvajánló Pontokba szedve
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás