2019. 01. 12.

9 ok, amiért Jézust követem

Tóth-Simon Károly első írását a 777-en – amelyben a rózsafüzérrel való kapcsolatáról mesélt – több ezren olvastátok el. Újabb írásáról 9 okot sorol fel, amiért Jézust követi, és a legvégén egy nagyon fontos kérdést tesz fel: Te miért követed Jézust?

Egy alkalommal, amikor Jézus nagy tömeg felé szolgált, a tanítása után sokan megbotránkoztak a szavain, és úgy döntöttek, hogy nem követik őt többé. Az evangélium így összegzi a történetet: „Ettől fogva a tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és már nem jártak vele.” Ekkor Jézus fontos kérdést tett fel az apostoloknak, mely a vele való kapcsolatuk alapjait igyekezett feltárni: „Talán ti is el akartok menni?” E kérdés hallatán Péter – a rá jellemző módon – azonnal magához ragadta a szót, és így vallotta meg a hitét: „Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi a tieid. Mi hittünk, és megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje” (Jn 6:66-71).

Péternek konkrét válasza volt arra nézve, hogy miért követi Jézust. Ez pedig segített neki abban, hogy a nehéz időkben is kitartson a Mester mellett. Az ő válasza azonban nem a miénk. Legalábbis addig nem, míg csak egy evangéliumi történetként olvassuk. Belsővé kell válnia számunkra is, és meg kell fogalmazódnia bennünk is a válasznak erre a kérdésre: én miért követem Jézust?

Íme kilenc nyomós érv, ami miatt érdemes őt követni!

hirdetés
1. Ő megbocsát

Olyan sok ember éli az életét annak tudatában, hogy a viselkedésével, a kapcsolataival és a jellemével nincs minden rendben. Szembesülnek vele, hogy elrontanak dolgokat, melyeket utána nagyon nehéz helyrehozni. Sokszor vágynak arra, hogy valaki feloldozza őket, megbocsásson nekik, és így megszabaduljanak lelkiismeretük vádló hangjától. Azért érdemes Jézust követni, mert ő pontosan ezt teszi. Megbocsát nekünk, és új kezdetet ad számunkra. Az evangéliumban Jézus ezt hirdeti: „Bűneid bocsánatot nyertek” (Mk 2:5).

2. Ő átformál

Nem csak megbocsát és új kezdetet ad az élethez, hanem elkezd átformálni is minket. Ha személyes kapcsolatba kerülünk vele, e kapcsolat által gyökeresen átalakítja az egész életünket, átformálja a jellemünket, és elkezd bennünk és általunk tündökölni az ő fénye. Magunkba nézve látjuk jellemünk hiányosságait, melyekkel talán évek óta nem tudunk egyedül mit kezdeni. Ekkor jön Jézus, és elkezd mindent megváltoztatni.

Ez a változás pedig hamar szemet szúr majd a környezetünknek is.

Ő szerethetőbbé és másokat szeretőbbé tesz minket. „Mi pedig mindnyájan… ugyanarra a képre változunk át dicsőségről dicsőségre az Úr Lelke által” (2Kor 3:18).

3. Ő másokat is átformál

Nem csak mi tapasztaljuk meg Jézus formáló munkáját, hanem mások is, akik vele kapcsolatba kerültek. Kézbe vesz egy csapat embert, olyanokat, akik nem keresnék egymás társaságát, sőt talán el se tudnák viselni egymást. És egy olyan közösséget formál belőlük, melyet az elfogadás és szeretet légköre jellemez. Legnagyobb parancsa épp erre vonatkozik – hogy szeressük egymást: „Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást; ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13:34).

4. Ő vezet el a célhoz

Az emberek gyakran azt állítják, hogy minden vallás ugyanazt az „istent” imádja, és a végcélhoz különböző utak vezetnek. Jézus azonban azt állította, hogy az igaz Istenhez csak egyetlen út vezet, ő pedig megmutatja ezt az utat minden követőjének. Ő merte kimondani, hogy egyetlen út van, egyetlen igazság, és egyetlen módon érdemes élni az életet: a vele való személyes kapcsolatban. „Jézus azt felelte neki: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam” (Jn 14:6).

5. Ő megnyugvást ad

Amikor Jézus követésre hívja az embereket, békességet és megnyugvást kínál. Ha e világon egy eszme követésére szánjuk magunkat, nagyon sok fáradozás vár ránk. Ha azonban Jézus követéséről van szó, egy érdekes kettősséget tapasztalunk: erőfeszítéseket kell tennünk, hogy őt kövessük, ebben a követésben mégis békességet, nyugalmat és felüdülést élünk át. „Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat találtok lelketeknek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű” (Mt 11:28-30).

6. Ő a legnagyobb hatású személyiség

D. James Kennedy így foglalja össze a hatását: „[Jézus] egy eldugott falucskában született egy parasztasszony gyermekeként. Egy másik faluban nőtt fel, ahol harmincéves koráig egy ácsműhelyben dolgozott. Azután három évig vándorprédikátor volt. Egyetlen könyvet sem írt. Semmilyen tisztséget nem töltött be. Sosem volt családja és saját otthona. Nem járt egyetemre. Egy nagyvárost sem keresett föl. Sosem utazott 360 kilométernél messzebbre a szülőhelyétől. Semmi olyat nem tett, ami általában együtt jár a nagysággal. Egyetlen ajánlólevele önmaga volt. Mindössze harminchárom éves volt, amikor a közvélemény hulláma ellene fordult. Barátai elmenekültek. Egyikük megtagadta őt. Átadták őt ellenségeinek, és koholt váddal elítélték. Két rabló között keresztre szögezték. Miközben haldoklott, kivégzői sorsot vetettek ruhájára, amely összes földi vagyona volt. Amikor meghalt, egyik barátja irgalmából egy kölcsönsírba helyezték a testét. Azóta tizenkilenc évszázad telt el, és ma ő az emberiség központi alakja.

Az összes hadsereg, amely a Föld színén menetelt, az összes flotta, amely a tengeren hajózott, az összes parlament, amely valaha ülésezett, és az összes király, aki valaha uralkodott, együttvéve sem gyakorolt akkora hatást a Földön élők életére, mint ez a páratlan élet.”

7. Ő feltámadt a halálból

Sok vallásalapító nevét ismerjük. És közismert az is, hol vannak eltemetve. Híveik kegyelettel tisztelik a sírjukat. Jézus sírját is ismerjük, azonban az övé üres! Még életében elmondta, hogy fel fog támadni a halálból. A temetését követően pedig ez valóban meg is történt, és tanúk százainak jelent meg élve (1Kor 15:1-8).

A szemtanúk az életüket is feláldozták azért, mert hirdették, hogy Jézus él.

És ha ő él, élni fog mindenki, aki követi őt.

8. Ő tölti be szívünkben az űrt

Szent Ágoston ezt mondta: „…magadnak teremtettél minket, s nyugtalan a szívünk, míg csak el nem pihen benned.” Ugyanezt Blaise Pascal pedig így fogalmazta meg: „Minden ember szívében van egy Isten-alakú vákuum, melyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal. Csak Isten töltheti be azt, Jézus Krisztus által kinyilatkoztatva.” Isten teremtett minket, és hiába próbálkozunk különféle pótszerekkel, a szívünkben lévő űrt semmi nem tölti be. Elérhetünk gazdagságot, sikert, hírnevet, üresnek fogjuk magunkat érezni. Ha azonban szegények vagyunk, de Jézus Krisztust megtaláltuk, teljesnek érezzük az életünket.

9. Ő megért minket

Olyan sokan vágynak ma megértésre és elfogadásra. Mégis elvárásokkal és közönnyel találkoznak. Jézus azonban meg tud indulni szenvedéseinken, és szívén viseli sorsunkat. A Szentírás szerint ő irgalmas főpapunk, aki részvéttel van irántunk, és maga is átélt minden kísértést, mely minket ér, ezért irgalommal és kegyelemmel viseltetik irántunk (Zsid 4:14-16).

Én ezért követem Jézust. És te miért?

Tóth-Simon Károly

Blog
hirdetés

6 hozzászólás

 • Válasz Filipánics Tibor 2019. 01. 12. 23:22

  „Bűneid bocsánatot nyertek” (Mk 2:5).” Nemrég valaki azt írta,hogy hisz abban,hogy bocsánatot,nyer.Erre én azt írtam,hogy én nem hiszek benne hanem tudom.Nos,kinek lett igaza?**„Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást;” Ez egy jó parancs,de nagyon hiányos.Hiányos,mert szeretni nem csak a jót hanem a rosszat is lehet.Hiányos,mert szeretni édes kevés ha nincs a társaságában a tisztelet,önzetlenség,jóindulat stb.A szeretet egy idea.Nagyon nagyra tartjuk pedig csak egy része az egésznek.Bár Jézus nagyon sok mindenre tanított,ezeket mindig külön külön értelmezzük,ami hiba. Ha valaki máshogyan gondolja,szívesen meghallgatom az érveit.
  “Az összes hadsereg, amely a Föld színén menetelt,………” Ez szerintem túlzó.Vajon mért nem tudjuk megemészteni,hogy összességében voltak nála nagyobbat alakító személyek? Mért kell rangsorolnunk? Jézus nagy ember volt,de a kérdés,hogy hol és kiknek?nekünk talán az volt,de nem csak mi létezünk.Én mindenesetre sosem tettem Jézust semmilyen sorba.
  Persze más mást gondolhat.Neki nem probléma Jézust rangsorolni,nem probléma a szeretetet külön egészként kezelni és nem probléma hinni a megbocsátásban,miközben világosan le van írva,hogy “megbocsátanak”.
  Ezek persze az én elképzeléseim,szívesen olvasnám másét is.

 • Válasz Sensus Fidelium 2019. 01. 14. 20:23

  Jézust követni legjobban és teljesen a _tridenti misében_ lehet.

  A Vatikán 2 után kiadott, annak kárhozatos szellemében fogant bohócmise (novus ordo mise) egy hulladék a tridenti mise fölségéhez, áhítatához képest.

  Egy szabadkőműves, Annibale Bugnini és 6 protestáns megfigyelő(!) alakították ki a novus ordo liturgiát, hogy az eredeti, tiszta szentmiseáldozatot protestáns szintre vigyék, rohasszák le.

  Meg is látszik, kiürültek a templomok, az emberek ÉRZIK, hogy ez egy megmásított, hamisított liturgia.

  Jóslatot teszek: A novus ordo katolikusság teljesen el fog veszni, amostani pápa alatt milliók hagyták el az egyházat:

  “Ha mindenki üdvözül, ha üres a pokol (hans urs von balthasar, hans küng és egyéb modernisták pokoli tanítása), akkor mi értelme misére járni? Akkor azt csinálok amit akarok, ami nekem jól esik.” És bamm ennyi és tömegével hagyják el az egyházat.

  Kéne egy interjút csinálni a Váci utcai premontreiekkel, akik a Szent Mihály templomban az igazi régi tridenti misét mutatják be. Népszerűsíteni kell a tridenti misét, csak ez menthet meg minket. Meg a rózsafüzér imádkozása, miként a szűzanya Fatimában kérte.

  Mikor volt utoljára, mikor e blog szerzői, bármelyik szerző egy teljes rózsafüzért imádkozott? Imádkozni kell a rózsafüzért, ezt kérte a Szűzanya.

  Adok nektek valamit, ezt olvassátk el, gondolkozzatok el rajta.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Extra_Ecclesiam_nulla_salus

  • Válasz Filipánics Tibor 2019. 01. 15. 17:34

   ” Akkor azt csinálok amit akarok, ami nekem jól esik.” Ez a kijelentés számomra annyit jelent,hogy az embereket,hogy ne öljék egymást és ne romboljanak csak és kizárólag istennel illetve törvényekkel lehet kordában tartani. Ez siralmas. Én nem azért vagyok jó (gondolom ) mert jutalmat várok Istentől,hogy a mennybe jutok.Egyszerűen felismertem,hogy ezzel tudok segíteni magamon és a környezetemen a legtöbbet,ez visz minket előre.Tehát engem nem a tiltás motivál és a jutalom,hanem egy jobb jövőkép.
   “Népszerűsíteni kell a tridenti misét, csak ez menthet meg minket. ” CSAK? Szerintem nem a misén múlik,magunkkal,egymással kellene többet foglalkoznunk.

   • Válasz Sensus Fidelium 2019. 01. 16. 11:55

    A társadalmat csak törvényekkel lehet kordában tartani, ami tiltás, fenyegetés, ha megszeged, büntetés jön.

    Keresztény értelemben a BŰN pontosan ilyen, megbánhatjuk, de ha nem bánjuk meg, nagyon rosszul járunk.
    Manapság már a bűnt is tagadják egyébként.

    “Tehát engem nem a tiltás motivál és a jutalom, hanem egy jobb jövőkép.”

    A jobb jövőkép önmagában jutalom.

    “Szerintem nem a misén múlik”

    A novus ordo mise óta 90%-kal csökkent a templombajárók száma, nagyonis a misén múlik.

 • Válasz Sensus Fidelium 2019. 01. 14. 21:13

  Magyarországon alig pár helyen van tridenti mise. A Dunántúlon pl. egy helyen sincsen(!!!).

  A magyar katolikusok többsége sosem hallott erről, 99%-a rajta rész nem vett. Azt sem tudja, eszik-e vagy isszák.

  Az örök szetmiseliturgia a szemünk előtt van elrejtve. Aki kedveli az összeesküvés-elméleteket (szerintem minden összeesküvés-elméletet egyedileg kell megvizsgálni, van ami valós, van ami nem): ez legnagyobb összeesküvés. A katolikusokat kicsalták saját miséjükből. Senki nem tudja, milyen résztvenni egy ilyen misén. 99% nem tudja. Tudatlanság, sivárság uralkodik. Mo. missziós terület, pontosan ezért.

  Elmondhatatlanul nagy ajándék a Tridenti Mise. Engemet ez vitt vissza az Egyházhoz. Az egy, szent, katolikus és apostolihoz.

  Budapesten két fő helyen van bemutatva az örök mise: A Szent Mihály templomban és a Thököly út 116-ban (Zugló) egy házban. Az egyes gombot kell megnyomni, az a kápolna. A második emeleten: Renovandum Mariae Hungariae van kiírva az ajtóra, oda kell bemenni.

  Lehet választani, a Szent Mihály templom nagy és magasztos, a Thököly út bensőséges és meghitt.

  A Thököly út miserendje:
  https://www.fsspx.at/sites/sspx/files/20190630_go_budapest_ungarisch.pdf

 • Válasz Clericus 2019. 03. 14. 16:36

  Kedves Sensus fidelium ! A Dunántúlon több helyen is van tridenti mise pl:Sümeg ,Városlőd,Szombathely.