2018. 11. 05.

Szent István intelmei hozzánk is szólnak

Államalapító királyunk nemcsak egy sikeres vezető példáját állítja elénk, hanem egy gondos apáét is. Egy olyan férfi képét, aki fiának át akarja adni a sikeres kormányzás titkát. Ez a bölcsesség azonban sokkal inkább szól Isten helyes imádatáról, mint politikai fogásokról.

Hallgass, fiam, atyád intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását!… (Péld 1,8)

[Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat,]
akkor nagy lesz száma élted éveinek. (Péld 4,10)

Idézi Salamon király intelmeit Szent István. Sokan tanultunk a király intelmeiről az iskolában, de az idő és a nyelv változásai akadályozó falként tudják elrejteni előlünk a több száz évvel ezelőtt írott bölcsességeket. Fordítsuk hát le a ma emberének azokat a tanácsokat, melyek Szent István szerint sikerre vezetnek minket az életben.

Maradj meg a hitben!

Hiába mondjuk magunkat kereszténynek, ha az megmarad számunkra a szavak szintjén, és nem nyilvánul meg cselekedeteinkben. Szent István szerint fiának példát kell mutatnia a hitben, különben sem az alattvalók tetszését, sem az örök élet koronáját nem nyeri el. Ugyanakkor félti is a tévelygésektől, és a tiszta hit megtartására buzdítja, mely szerinte a következő: „higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád ne férjen.”

hirdetés

 

Építsd az egyházat!

Szent István szerint a királyi palotában a hit áll az első helyen, utána az egyház következik. Ez az egyház nem egy épület, hanem a Krisztusban hívők közössége. Szent István így fogalmaz: „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat.” Ő ugyanis önnönmagát nevezte kősziklának, s nem ám fából avagy kőből épült egyházról beszélt, hanem az újonnan nyert tömeget, a kiválasztott népet, Isten nyáját, mely hitben kioktattatott, keresztségben megmosatott, kenettel olajoztatott, hívta a saját magára épült szentegyháznak.

A király szerint csak azt nevezik nagyságos uralkodónak, aki ezt a szentegyházat építi. Fontos meglátnunk, hogy Szent István nem politikai sikerek alapjáról beszél, hanem az örök élet elnyeréséről. István király szerint csak akkor lehet boldog egy uralkodó  és sikeres egy ország, ha a hit megőrzése az uralkodó legfőbb célja.

„Azért is nevezték az első királyokat nagyságosnak, mert az egyházat nagyobbították. Te is ezt tegyed, hogy koronád híresebb, életed boldogabb és hosszabb legyen.”

 

Tiszteld az egyházi embereket!

István király szerint a főpapokat különösen meg kell becsülnie egy uralkodónak. De van még egy nagyon fontos dolog, amire felhívja a figyelmünket. Eszerint ne rágalmazzuk hamis vádaskodással Isten felkentjeit, és ne hurcoljuk őket a nyilvánosság elé. Az ilyen tett első sorban Istent sérti, hiszen ahogyan Dávid király is mondja „Felkentjeimet ne érintsétek!”. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy ha egy egyházi személy bűnt követne el, akkor ne lenne annak következménye. De még ebben a helyzetben is a Biblia tanácsát kell követni: „figyelmeztesd háromszor, négyszer is négyszemközt az evangélium tanítása szerint. Ha akkor intelmeidet nem hallgatja meg, nyilvánosan kell megfeddni a következők alapján: Ha rád nem hallgat, jelentsd az egyháznak.”

 

Legyél türelmes és igazságos!

„A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak.”

Az a fantasztikus Szent Istvánban, hogy bölcsességét Isten igéjére alapozza. Többször is idézi Dávid király szavait, nem is csoda, hiszen egy uralkodónak a legjobb példakép. Lehet tanulni Istenkapcsolatából, de bűneiből is. „Ha [türelemmel] kitartotok, megmentitek lelketeket.” – idézi az evangéliumot István király. 

 

Figyelj az idősek bölcsességére!

A király nem javasolja fiának, hogy a tanács fiatalabb tagjaihoz forduljon kérdéseivel, hanem keresse meg vele a „véneket”. Manapság hajlamosak vagyunk az idősebbeket lealacsonyítani, pedig mennyi életbölcsesség és tapasztalat rejlik bennük! A jó társadalom alapját a fiatalokban rejlő alkotó erő és az idősebbek bölcsessége adja. Figyeljünk mi is nagyszüleink, szüleink tapasztalataira!

„Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel.” – írja Szent István.

 

Imádkozz rendszeresen!

A király szerint a rendszeres imádkozás megtisztít a bűntől és feloldoz. Hisz nemcsak a látható ellenségek ellen harcolunk, hanem a láthatatlanok ellen is. „Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet.”

 

Legyél erényes!

Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”

Légy kegyelmes; erős; alázatos; türelmes; mértékletes; szelíd; becsületes; tiszta a bujaságtól. Összefoglalva: az Istennek tetsző élet alól egy király sem vonhatja ki magát. Hatalmas áldás, hogy elődeink ezt felismerték, és ma is tanítanak minket Isten követésére.

„Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen.”

 

 

 

Az idézeteket Kuruc Ágnes fordításából vettük az mek.oszk.hu oldaláról.

 

 

 

 

 

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Lelkiség
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás