2017. 07. 19.

A fatimai jelenések tanulsága

A Fatimai jelenések 100. évfordulójára emlékezve 40 fős zarándokcsoport érkezett a Portugál kegyhelyre július 13-ára. A három kis pásztorgyermekre, Francesco, Jacinta és Lucia, a júliusi jelenés alkalmával Mária három titkot bízott.

Az első titokban Mária megmutatta a Poklot. A tűztengerben az emberi formájú démonok és lelkek alámerülve, mint égő széndarabok sikolyok és nyögések közepette szenvedtek. A gyermekek megrettentek az ott látottak borzalmaitól.

A második titokban Mária megjövendöli a II. Világháború kitörését, amennyiben nem tér meg a világ és kéri Oroszország felajánlását az Ő Szeplőtlen Szívének. Amennyiben nem történik meg a megtérés és a felajánlás, háborúval, éhínséggel, az Egyház és a Szentatya üldözésével kell szembenézni, Oroszország pedig, elterjeszti tévtanait a világban, háborúkat és az Egyház üldözését okozva. A jókat fel fogják áldozni; a Szentatya sokat fog szenvedni; nemzetek pusztulnak el. Végül Szeplőtelen Szíve győzedelmeskedni fog.

A harmadik titokban igen nagy fényességben, egy fehérbe öltözött püspököt láttak, akiről úgy gondolták, hogy ő a Szentatya. Sok más püspök, pap, szerzetes és szerzetesnő ment föl egy meredek hegyre, melynek csúcsán nagy kereszt állt fatörzsekből, mintha hántolatlan paratölgy lett volna. A Szentatya mielőtt odaért, egy félig lerombolt, félig düledező városon ment keresztül botladozó léptekkel, fájdalommal és aggodalommal telve imádkozott az út mentén heverő holtak lelkéért. Fölérve a hegy tetejére térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt.

hirdetés

Ugyanígy haltak meg egymás után csoportokban a püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők, különféle világi emberek, különböző társadalmi osztályokból és állásokból való férfiak és nők.

A titkok sajnos valósággá váltak. A második világháború kitört és felperzselte a világot, de Mária ígérete szerint Portugáliát elkerülte a háború. Ennek emlékére a portugál asszonyok koronát készíttette a jelenések helyén elhelyezett Mária szobornak.

Oroszország pedig elterjesztette tévtanait az egész világon, aminek átkos terheit a mai napig hordozzuk kis hazánkban is.

A keresztényüldözés látomása pedig a mai napig zajlik, ám a fehér ruhás alak elleni merénylet megvalósult 1981-ben, a Szent Péter téren. II. János Pál pápa életét azonban csodával határos módon megmentették.

Fatimában sok mindenre figyelmeztetett bennünket Mária, mi azonban közömbösek voltunk és a saját fejünk után mentünk, aminek köszönhetően számos borzalmat éltünk át. Száz év távlatából nézve vajon bölcsebbek vagyunk? Hiszünk az Isteni gondviselésben, hogy a Teremtőnek szándéka van az emberiséggel és gondunkat viseli? A kérdésekre a választ mindenkinek magának kell megadnia, a történelem azonban bebizonyította, hogy Mária szavai igazak voltak…

Bese Gergő Blog
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás