2022. 03. 04.

“Induljunk el közösen a béke útján” – Bese Gergő

Bese Gergő atya is elmélkedést tartott a 777 szerda esti imaestjén a Szent István Bazilikában, amelynek szerkesztett leiratát ezúton közöljük.

“A mai este különös alkalom mindannyiunk életében. Nem csak azért, mert együtt kezdjük el nagyböjt időszakát és közösen indulunk el Jézus után a pusztába, hogy meghalljuk mi az Atya akarata az életünkkel, jövőnkkel, hanem azért is, mert Európában egy nép segítségért kiált és mi nem hagyjuk válasz nélkül a sóhajukat.

A tőlünk telhető legtöbbet akarjuk megtenni, természetbeni felajánlásokkal, anyagi támogatással – de legfőképpen imádsággal. A Zsoltárossal mi is bátran mondhatjuk: megálljt parancsol a hadaknak a föld határáig, szétzúzza az íjakat, összetöri a lándzsákat, s a pajzsokat tűzben elégeti. Igen, jól hallottátok, egyedül Isten az, aki megállíthatja a szomszédunkban lévő pusztítást és szenvedést. Amit pedig helyette kínál, azt a Jelenések könyvében olvassuk: Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradság.

De akkor joggal tehetjük fel a kérdést: Ha Isten mindenre képes, miért nem cselekszik? Miért nem lép közbe és hozza el a várva várt békét? A válasz egyszerű: az Atya számít ránk! Az ember a kulcsa a gyökeres fordulatnak! Mert honnan indul a háború? A szívekből. Meg kell gyógyítani szíveinket, hogy béke legyen a világon! Ehhez azonban magunkon kell kezdeni a generáljavítást.

hirdetés

A békéért való imádságunk elején nézz tükörbe! Ismered Jézus szavait: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Szeretni embertársainkat nem azt jelenti, hogy műmájer mosollyal az arcunkon próbálunk kedvesek lenni hozzájuk, hanem a tettekkel. Az első lépés a béke útján nem más, mint a felebarát szeretete. Azért szeretem, mert Isten teremténye.

A második és a harmadik lépés a béke felé, – miután elfogadod embertársaidat olyannak amilyenek, tele hibákkal és esendőségekkel – az, hogy képes vagy bocsánatot kérni és megbocsátani.

Pár nappal ezelőtt a 777-en megjelent egy kép, mely Simon András egy csodálatos mondatát tárta elénk: Aki bocsánatot kér, abban új élet sarjad, aki megbocsát, az új életre szül. Bocsánat és Megbocsátás! A két cselekedet együtt jár, nem válaszható el egymástól.

Az elmúlt hónapokban komolyan megtapasztaltam életemben, mit jelent az, ha valaki elzárkózik attól, hogy megbocsátson. Fájdalmas volt látni, ahogyan az illető megkeményítette a szívét, ellökte felebarátait magától és a lélek sötétsége egyre erőteljesebbé vált az életében. Mindig a rosszat, a korábban átélt sérelmeket mantrázza, folyamatosan felszakítja a régi sebeket, már tudatosan törli ki elméjéből azokat az emlékeket, melyek gyógyírként szolgálhatnak az újjászületés, az igazi megbocsátás felé vezető úton. Az élete a szakadék felé halad, olyanokkal veszi körül magát, akik támogatják a békétlenségben és észre sem veszi, hogy haragja átfordult a gyűlölet irányába. Ebben az állapotban pedig már csak egy szikra hiányzik és a robbanás bekövetkezik. Mely után nem marad más csak könny, magány, fájdalom és eggyé válik a szürke, megkeseredett tömegemberekkel.

Kedves Imádkozók, Kedves Fiatalok!

A mai este vizsgáljátok meg a lelkiismereteteket. Szolgáljátok a békét? Vagy ti is a békétlenség emberei vagytok? Képesek vagytok arra, hogy szeressetek önzetlenül, minden embert? Tudsz megbocsátani? Tudsz bocsánatot kérni?

Ha a feltett kérdések közül, valamelyik szíven talált, itt az idő, amíg nem késő. Induljunk el közösen a béke útján, gyógyítsuk meg beteg szíveinket, tüntessük el magunk körül a kárörvendőket, a rossz tanácsadókat, akik nem felfelé építenek bennünket, hanem lefelé húznak. Csak így tud Isten rendet tenni a világban, szövetségben velünk, teremtményeivel.

A lehetőségünk meg van rá! Ne tétovázzatok, mert lehet, hogy már késő lesz arra, hogy visszafordítsuk az események folyását. Légy bátor tedd meg az első lépést! Még ma este az imádság után, vedd elő a telefonod és írj rá arra az emberre, akire neheztelsz, harag van benned és indulj el a békesség útján. Higgyétek el megéri!

Bese Gergő
(elhangzottt a 777 által szervezett #legyenbéke – Imaest a békéért eseményen 2022. 03. 02-án, a budapesti Szent István Bazilikában)

Egyéb
hirdetés

1 Komment

  • Válasz Szilágyi József 2022. 03. 08. 08:48

    Kalkuttai Teréz anya:
    “Hogyan segíthetjük elő a világbékét?
    Menjünk haza és szeressük a családunkat.”