2021. 10. 21.

Anyapercek – Anyaminták, mintaanyák

Egyperces gondolatok az anyai élet vidám, felemelő, vágyott, olykor tehetetlen, máskor inspirált pillanatairól.

Nem olyan régen megkérdezte tőlem valaki, hogy ki(k) a példaképe(i)m. Akkor gondolkodtam el ezen először úgy igazán, és rájöttem, hogy még a Bibliából is csak olyan személyeket tudok kiemelni, akikkel valamiben nem értek egyet. Nyilván Jézus más lapra tartozik ebből a szempontból. Mindenesetre hosszasan gondolkodtam, hogy ismerek-e olyan rokont, barátot, influenszert vagy akár regényhőst, akire példaképként tekinthetek. Természetesen igen, rengeteg jó példát látok magam előtt. Mondhatni mintaanyákat is ismerek, mégsem tudom egyikre sem azt mondani, hogy én is olyan szeretnék lenni, mint ő. Egyiknek az életét sem cserélném el a sajátommal.

Arra jöttem rá, hogy bennem él az a mintaanya, aki leginkább szeretnék lenni. Van előttem egy mondhatni eszménykép, ami több anyamintából állt össze. Rengeteg megfigyelés és tudatos gondolkodás eredménye egy elképzelés arról, hogy én hogyan szeretnék gyermeket nevelni, hogyan szeretnék élni mint anya.

Ha úgy tetszik, az igazi mintaanya, akire hasonlítani szeretnék, az én magam vagyok.

Ezt a bennem élő mintaanyát persze még formálni kell, hiszen az élet is alakul körülöttem, egyre több tapasztalatot szerzek és bolondság lenne ezekre nem reflektálni. Felszabadító érzés volt, hogy nem ideálisnak tűnő anyamintákat kergetek, hanem én magamnak alakíthatom ki azt a képet, ami példaként áll előttem. Nem kell elvárásokat, hozzám nem illő viselkedésformákat követnem, hanem önmagam lehetek, sőt, elégedett is lehetek önmagammal. Nyitott szemmel járok, figyelem a körülöttem lévő anyamintákat, de nem kell mások életét élnem.

Örülök, hogy annyi jó anyaminta van előttem. Hálás vagyok Istennek, hogy annyi kiváló asszonyt és édesanyát ismerhetek, akiknek a példája előttem áll és gazdagítja azt a képet, amit önmagam számára alkottam követendő példaként. Végül pedig azért is hálás vagyok, hogy ehhez a mintakövetéshez önmagamat is egyre jobban meg kell ismernem és így egyre inkább az lehetek, akit Isten lát bennem. Anya, gyermek, nő, szeretett és szerető feleség, barát és segítő.

„Áldjad, lelkem az Urat, és egész bensőm dicsérje szent nevét!” (Zsolt 103.1)

Anyapercek Lábánné Hollai Katalin
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás