2019. 02. 23.

8 ok, amiért Isten nem hallgatja meg az imáinkat

Vajon mi lehet az oka, ha Isten nem hallgatja meg az imánkat? Tóth-Simon Károly 8 lehetséges okot sorol fel írásában!

Ha az imádság kérdéséről gondolkodunk, és kutatni kezdjük a Szentírásban és keresztény könyvekben, számos igeverssel találkozunk, melyek motiválhatnak és elmélyíthetik imaéletünket (pl. Fil 4:6-7, Mt 7:7-8 stb.). Szélsőséges esetekben még erősen vitatható „módszerekkel” is találkozhatunk, mellyel megpróbálják elérni, hogy Isten meghallgassa az imáinkat, és teljesítse is kérésünket.

Arról azonban már kevesebb szó esik, hogy a Bibliában útmutatást találunk arra nézve is, hogy mik lehetnek az okai, ha Isten nem hallgatja meg az imádságunkat. Rögtön az elején fontos tisztáznunk: nem biztos, hogy egy nem teljesült kérésünk mögött épp ezek az okok húzódnak meg – hiszen Isten szuverén, és tudja, mi a jó nekünk. Ám érdemes időnként megvizsgálnunk magunkat a következő szempontok szerint is, hogy nincs-e valamilyen konkrét akadálya imáink meghallgatásának.

1. Bűn

„Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana; hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között, és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg” (Iz 59:1-2).

hirdetés

Előfordulhat, hogy jobban ragaszkodunk egy dédelgetett bűnünkhöz, mint Isten akaratához. Az is lehet, hogy olyan bűnről van szó, amelyet még nem is ismertünk fel, vagy amelyről mi magunk nem gondoljuk, hogy bűn lenne. Imádkozzunk a zsoltár szavaival: „Ki veszi észre a vétkeket? Tisztíts meg titkos bűneimtől” (Zsolt 19:13).

2. Önzés

„Kértek és nem kaptok – mert rosszul kértek: azért, hogy kívánságaitokra fordítsátok” (Jak 4:3).

Előfordulhat, hogy amit kérünk, kedves az Úr szemében, azonban az indítékaink még nem helyénvalók. Imádkozhatok valamiért, amit szeretnék megkapni, hogy a saját élvezeteimet szolgálja, és kérhetem azért is, hogy Istent dicsőítsem meg vele, és a róla szóló bizonyságtételem erősítse.

3. Bálványimádás

„…ezeknek az embereknek a szíve bálványokhoz tapad, és ragaszkodnak ahhoz, ami bűnbe viszi őket. Hagyjam hát, hogy megkérdezzenek?” (Ez 14:3).

Amit régen bálványoknak neveztünk, azokat ma bátran hívhatjuk függőségeknek is.

Olyan dolgok ezek, amelyekhez jobban ragaszkodunk, mint Istenhez. Az Úr viszont nem osztozik rajtunk semmi mással. Ha ilyen bálvány/függőség van az életünkben, arra talán épp a meg nem hallgatott imák által hívja fel a figyelmünket.

4. Érzéketlenség

„Aki bedugja fülét a szegény kiáltására, maga is kiált majd, és nem lesz, aki meghallgassa” (Péld 21:13).

Jézus egyik példázata egy szolgáról szól, akinek elengedték hatalmas adósságát. Ő maga azonban érzéketlen volt szolgatársával szemben, és nem volt hajlandó elengedni az ő, kicsiny adósságát (Mt 18:21-35). Amikor érzéketlenné válunk az irgalmunkra szorulók segélykérése iránt, Isten sem hallgat meg minket, amikor mi kérünk segítséget tőle.

5. A feleséggel való rossz bánásmód

„De ti is, férfiak, megértőek legyetek asszonyaitokkal, becsüljétek meg őket, mint a gyengébb asszonyi nemet, és mint társörököseiteket a kegyelemből való életben, hogy imádságotoknak ne legyen akadálya” (1Pt 3:7).

Komoly figyelmeztetés ez az igeszakasz minden férjnek vagy leendő férjnek. Istennek olyan fontos a házasság szentsége, hogy a férj imáit mindaddig nem hallgatja meg, amíg nem bánik úgy feleségével, amint megérdemli. Ha azonban Istentől kapott ajándékként tekint rá, és ennek megfelelően szereti és becsüli, megtapasztalhatja a meghallgatott és megválaszolt imák kegyelmét.

6. Másokkal való rendezetlen ügyek

„Amikor azonban felálltok, hogy imádkozzatok, bocsássátok meg, ha valami sérelmetek van valaki ellen, hogy a ti Atyátok is, aki a mennyekben van, megbocsássa nektek vétkeiteket” (Mk 11:25).

E vers tanúsága szerint a bűnbocsánatért mondott imáink mindaddig nem hallgattatnak meg, amíg mi nem tudunk megbocsátani az ellenünk vétkezőknek. Istennek fontos, hogy rendeződjenek emberi kapcsolataink, és szeretne megszabadítani minket a harag és a neheztelés kötelékeiből. Amint e láncok elszakadnak, imádságaink nem ütköznek akadályba.

7. Kételkedés, hitetlenség

„Ha pedig valaki közületek szűkölködik bölcsességben, kérje azt Istentől, aki mindenkinek bőven ad, szemrehányás nélkül meg fogja adni neki. De ne kételkedve, hanem hittel kérje, mert aki kételkedik, hasonló a tenger hullámához, amelyet a szél fölver, és ide-oda hajszol. Az ilyen ember ne gondolja, hogy kap valamit az Úrtól, hiszen kettős lelkű és minden útján állhatatlan ember” (Jak 1:5-8).

Előfordult már, hogy olyasmiért imádkoztál, amiben valójában nem is bíztál? Az olyan imáknak, melyek hatékonyságában kételkedünk, és melyek eredményét kétségbe vonjuk, nincs erejük. Istent nem kápráztatják el a szépen megfogalmazott szavaink, hiszen látja, hogy mennyi hit van a szívünkben.

8. Figyelmetlenség Istennel szemben

„Ezért nagy lett a Seregek Urának haragja, és az történt, hogy amint ők nem hallgattak rá, amikor Ő szólt, úgy majd én nem hallgatom meg, ha ők kiáltanak – mondja a Seregek Ura” (Zak 7:12-13).

Az imádság az Istennel való párbeszéd része. Miért is hallgatna meg minket Isten, ha mi nem figyelünk oda rá? Neki is van mondandója számunkra, üzenetét a Szentírás szavaiban, testvéreink bátorításában és körülményeink alakulásában tárja fel előttünk a Szentlélek munkája által. Ha azonban nem érdekel minket az életünkre vonatkozó akarata, miért is gondolnánk, hogy ő majd figyel ránk, és teljesíti a kéréseinket?

Ima

Uram, Istenem!
Köszönöm az ima kegyelmét,
Azt, hogy megszólíthatlak Téged,
S a csöndben hallhatom a hangod.

Segíts, Istenem,
Hogy minden tényezőt
Száműzhessek életemből,
Mely a Veled való kapcsolatom gátolja,
S így az imáimat hatástalanná teszi.

Ámen.

 

Tóth-Simon Károly

Ha te is örömmel osztanád meg gondolataidat, történetedet a 777 oldalán ezzel tanúságot téve a hitedről és az általad vallott értékekről, akkor írj nekünk a kapcsolat oldalon!
(A publikálás jogát fenntartjuk!)

Blog Tóth-Simon Károly
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás