2018. 05. 17.

Székely János finoman helyretette a kommentelőket

Brenner János boldoggá avatása kapcsán a nyugat.hu tudósított arról, hogy a szombathelyi emlékművön korábban meglévő vörös csillagot ideiglenesen kereszt váltotta fel. Ez a változtatás csak pár napig tartott, azonban pont elegendő volt ahhoz, hogy szélsőséges indulatokat váltson ki a kommentelőkből. A Szombathelyi Egyházmegye vezetőjeként Székely János püspök nyílt levélben reagált a kereszténységet ért vádakra.

Kedves Honfitársaim!

Kissé meglepett, amit többen a kereszténység történelmi szerepéről írtak.


Volt, aki azt írta, hogy a kereszténység nevében több mint 800 millió embert gyilkoltak meg a történelem folyamán. Egyesek pedig úgy vélekedtek, hogy a templomokon belül jámborkodhatunk, de onnan ne jöjjünk ki, mert veszélyesek vagyunk a társadalomra. Azt is olvasom a bejegyzések között, hogy a gyerekeket majálisozni kell vinni, nem jámborkodásra tanítani.

hirdetés

Engedjék meg, hogy röviden megpróbáljak válaszolni és elmondani, ahogyan én látom. A keresztények valóban követtek el sok-sok bűnt, néha szörnyűségeket is a történelem folyamán. Ez a kereszténység nagy szégyene és fájdalma azóta is. Azonban talán jó, ha reálisan látjuk ezeknek a történelmi bűnöknek a nagyságrendjét és természetét. A boszorkányüldözésnek kb. 50 ezer áldozata volt Európa teljes történelme folyamán. Ebből az 50 ezer kivégzett emberből kb. 1 ezer volt az, akit egyházi bíróság ítélt el (ennek többsége is protestáns bíróság volt, nem katolikus). A többit világi bíróságok, városok, fejedelmek bíróságai ítélték el. (Vö. Merzbacher, F., „Hexenprozeß”, Lexikon für Theologie und Kirche 5 [ed. J. Höfer – K. Rahner; Freiburg im Bresgau 1986] 316-319; Mikat, P., „Inquisition”, Lexikon für Theologie und Kirche 5 [ed. J. Höfer – K. Rahner; Freiburg im Bresgau 1986] 698-702.).

„A sokat emlegetett spanyol inkvizíciónak teljes története folyamán összesen kb. 3000 halálos áldozata volt (Kamen, H., The Spanish Inquisition [New Haven 20144] 253; Hesemann, M., Sötét alakok [Budapest 2009] 168). Szörnyűség az, amit műveltek, de nem milliókat érintett. A keresztes háborúk megindítása Európa népeinek kétségbeesett védekezési kísérlete volt azzal az iszlám hódítással szemben, amely szinte teljesen leradírozta Észak Afrika és a Közel Kelet virágzó népeit a térképről. Ha nem lett volna a keresztes háborúk kétségbeesett kísérlete, akkor valószínűleg a Mohácsi vész és Magyarország iszlám megszállása kb. 200 évvel előbb történik meg, és akkor valószínűleg Magyarország ma már nem létezne. ”

Az Amerika felfedezése és gyarmatosítása során elkövetett népirtások nem a kereszténységből fakadtak. A papok igen gyakran a bennszülött, indián lakosság védelmére keltek a pénzéhes hódítókkal szemben. Egyébként itt is a legnagyobb pusztítás az angol területeken történt. Ahol spanyol vagy portugál (azaz katolikus) országok hódítottak, ott hatalmas indián népek (guarani, aimara, kechua) megmaradtak mind a mai napig (Vö. Bartusz-Dobosi L., Jezsuiták és conquistadorok harca az indiánokért a XVII-XVIII. században ; Budapest é. n.). A kereszténység bűnei közé tartozik még a 30 éves háború, a felekezeti villongások. Azonban nem a kereszténység miatti háború sem az angol – ír konfliktus (hanem az írek az angol hódítás ellen, illetve az Írországhoz tartozásért próbáltak fellázadni), sem a horvát – szerb háború a 90-es években. (Hasonlóan nem a kommunizmus áldozatai közé számítódnak pl. a II. Világháborúban a szovjet hadsereg által megöltek, így a Don kanyar magyar áldozatai, mert nem az ideológia miatt, hanem egy honvédő háborúban ölték meg őket a szovjet hadsereg katonái). Összefoglalva: vannak áldozatai a kereszténységnek a 2000 éves történelme folyamán, de nem tízmilliók.

A 20. század borzalmas vérzivatarai pontosan két olyan ideológia következményei (nácizmus és kommunizmus), amelyek gyökeresen istentagadók voltak, gyűlölték a vallást.

A kommunista diktatúra áldozatai a szovjet diktatúra kiépítése során megöltek (kb. 20 millió meggyilkolt polgára a volt Szovjetuniónak), a kínai és más távol keleti diktatúrák kiépítésének áldozatai: összesen kb. 100 millió ember (vö. Stéphane Courtois et al.: Le livre noir du communisme – Crimes, terreur, répression, Robert Laffont, Paris 1997).

A kereszténység történelmi gyümölcsei a következők: az ingyenes iskola és a kórház intézményének feltalálása, az emberek egyenlőségére épülő nyugati jogrend és szociális háló, a klasszikus művészetek, az Európában berobbanó óriási tudományos és technikai fejlődés, a rabszolgaság megszüntetése és még sorolhatnánk. Javaslom a kedves kommentelőknek, hogy nézzenek rá egy pár percre a földgömbre, és csodálkozzanak el azon, hogy a Földünk ott a legszebb és legélhetőbb, ahol a kereszténység megtermékenyítette a kultúrákat. (Vö. de Rosa, G., Vallások, szekták és a kereszténység, Budapest 1994, 140).

Ha ebben kételkednek, akkor javaslom, hogy költözzenek el az iszlám országok valamelyikébe, vagy Afrikába, Kínába, és azt hiszem, tapasztalni fogják a különbséget. Istenhívő, az Önök megfogalmazása szerint jámborkodó emberek voltak I. Kant, S. Kierkegaard, M. Blondel, H-L. Bergson, K. T. Jaspers, P. Ricoeur, V. S. Szolovjev, N. Bergyajev, E. Lévinas, I. Newton, W. T. Kelvin, L. Pasteur, J. A. Fleming, G. Mendel, J. C. Maxwell, A. Einstein, G. Marconi, C. G. Jung, E. Schrödinger, W. Heisenberg, M. Eigen, Abdus Salam, E. H. Erikson, V. Frankl, M. Planck, F. O. Collins, J. S. Bach, L. van Beeethoven, L. Tolsztoj, F. M. Dosztojevszkij, P. Claudel, G. Bernanos, T. S. Eliot, G. K. Chesterton, A. Szolzsenyicin, G. Green, S. Undset, G. Papini, A. J. Cronin, Ady Endre, József Attila, Pilinszky János, II. Rákóczy Ferenc, Széchenyi István, A. De Gasperi, R. Schuman és K. Adenauer.

Remélem nem bánják, hogy ezek az emberek néha kimerészkedtek a templomokból, és tettek valamit az emberiségért. Talán a Földünknek ma is szüksége volna hasonló „jámborkodó” emberekre.

Tisztelt Honfitársaim! Valóban történtek a kereszt nevében embertelenségek is. Azonban a kereszt mégis az emberiség legdrágább, legfontosabb, legszentebb szimbóluma. Isten, a Teremtő szeretetét hirdeti, aki úgy szeretette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte. A kereszt két karja átöleli az egész világot, a kedves kommentírókat is.

Sok szeretettel,

Székely János püspök

 

 

 

Fotó: Bonyhádi Zoltán, nyugat.hu

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Szemle
hirdetés

6 hozzászólás

 • Válasz Semi Gramar 2018. 05. 18. 03:39

  Ne hagyjuk ki hogy a villági biróságok is ugyan azt mese kőnyvet vették alapul mint a keresztény egyházak. Atoll hogy nem az egyház hanem ugyan aba a mitoszba hivó világi birósàg itéll vallakit halálra mer képzeletbeli lénynek hiszi attil még a vallás hibája.
  A hallálos itéletekhez még hozá tartozinak a Sodomiáért kivégzetek. Eztis mozes nevü keresztény proféta irta ellő.
  Ês akiket nem itêltek halálra csak kinzásra vagy cso kitásra amibe szintén belehaltak. Ugy mint az elfertőződőtsebe egy hütlen aszinyállatnak a meltépő allkalmazása uttán. Az análl kőrte álltal szétszakitot végbelüek.
  Ami nem számlálhatómeg az a elmaradt tudományos fejlődés miát meghaltak száma. Az egyház tiltota a boncolásokat az orvos tudományt visza vettve. De ott van kopernikusz is akit helió centrikus villágkép miat mágjára vettetek.
  Alexandrában Heron az első században gőzgépekkel és programozható automatákkal szedte meg magát. Athéne templomára adományoktoll nyilló ajtót szerelt . Érmével mükődő szentelt viz automatát is fell szerelt. A kereszténység ezt a szintet 1000 éven megse kőzzelitet oriási visza esés a tudományba ezmiát számtalan ember hallt meg és hallmeg mert ezet évell hátráb vagyunk a teknológába.

 • Válasz Benkő 2018. 05. 18. 07:27

  Tisztelt Székely János püspök úr!

  Nagyon szépen köszönöm az írását!

  Tisztelettel:
  Benkő Mária

 • Válasz Filipánics Tibor 2018. 05. 18. 07:49

  Üdv!
  Nagyon szép írás és talán igaznak is tűnik.Az iszlám és a kommunizmus “csodákra” volt képes.Ha e hármat összehasonlítjuk,valóban sokkal jobb a kereszténység.A jámborsággal sincs semmi bajom,mert annyi vadember is mindig lesz aki megvédi a hazát (remélhetőleg).A kereszténység alapvetően jó csak az elképzeléseik rosszak gyakran.Egész jó a tíz parancsolat (eltekintve,hogy Isten nem parancsolgat),egész jó a szeretetre épülő életfelfogás (eltekintve,hogy nem Istent kell szeretnünk elsősorban,hanem magunkat és egymást),egész hasznos,hogy Istent egy bölcs,büntető és minden emberi tulajdonsággal felruházott embernek tekintjük (eltekintve,hogy Istent nem lehet egyes tulajdonságokra bontani és nem az a “dolga”,hogy minket méregessen,bírálgasson stb).Szóval az alap ötlet nem vészes és a “juhoknak” kell is de tisztában kell lenni azzal,hogy Isten távolról sem olyan amilyen a Bibliában bemutatják.Egyszóval,lehet jobbak vagyunk másoknál és ez is nagy dolog,de ne gondoljuk azt,hogy a kereszténység a vallások csúcsa.Nem is lehet de sokkal közelebb kerülhet hozzá mint most van.Ehhez sok sikert.

  • Válasz Lázár Emese Brigida 2018. 05. 18. 15:53

   Szerintem kicsit össze van keverve pár dolog. Amúgy az a szeretet, ami csupán magunk felé mutat, az hogy áramlik bármerre is? Nincs az megrekedve? =)

   De hogy formálisabb legyek:
   “7 Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; 8 aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. 9 Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. 10 Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. 11 Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. 12 Istent soha senki nem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.
   13 Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. 14 És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. 15 Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben; 16 és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.”

   <3

   • Válasz Filipánics Tibor 2018. 05. 20. 07:21

    “ami csupán magunk felé mutat ” Onnan indul,minden belőlünk indul és terjed kifelé,hasonló a gondolathoz. “mert a szeretet Istentől van” Mi nincs az Istentől????**”Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala” Nem!!! Isten szeretete abban nyilvánul meg,hogy azt csinálhatunk amit akarunk.***”Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne” Nem tudunk nem őbenne létezni,akár íg akár úgy.Istent nem lehet kizárni semmiből és semmikor.

 • Válasz Subrutine 2018. 05. 26. 22:40

  A kereszténység vitathatatlanul sok értéket adott a kultúránknak, de valóban célszerű a nagyságrendet helyén kezelni, ezzel mélységesen egyetértek.
  Zárójelben jegyzem meg, hogy az eredeti kommentben hőbörgőket sem értem, ahogy azokat sem, akik egy vörös csillagos emlékművet még nem dózeroltattak le valamiért.

  A püspök úr ellenben jobban tette volna, ha nem reagál, vagy legalábbis nem így teszi.

  A világi bíróságok által elégetett nők esete független volt a keresztény egyháztól? Ezt most komolyan felhozza mentségként? Vagy a protestáns bíróságokat?
  Ez azért súlyos arcátlanság…

  A spanyol inkvizíció a legszerényebb források szerint is tízezreket küldött mágiára és talán még ők jártak jobban. Nem tudom, ezt a kedves 3000-et melyik történelemkönyvből ásta elő.
  ( Mellesleg személyes véleményem szerint egy áldozat is sok lett volna.)

  Ne fukarkodjunk, a dicső keresztes háborúknak milliók estek áldozatul és nem feltétlenül ‘önvédelemből’.

  Mellesleg amikor a csodás egyházának köszönhetően nálunk még bőven tabu volt egy boncolás, az arab orvostan már anatómiát oktatott. A világ első egyetemén, ami történetesen egy arab országban áll és működik a mai napig és évszázadokkal előzte meg az európai intézményeket. A középkori arab világ jóval fejlettebb volt sok tekintetben nálunk, ez tény.

  Szóval ha már próbálja a mundért menteni, azt talán nem más kultúrák és népek fikázásával kellene megoldani vagy az egyház történelmi bűneinek az elmaszatolásával.
  Pláne nem egy olyan szervezettel a háta mögött, ami a 2000-es években is még hajlandó pederasztákat védeni az úgynevezett “világi” törvényekkel szemben. Van egy rossz hírem – egy törvény van és abba ez nem fér bele.

  Az atya ‘finom helyretevése’ óriási öngól inkább.