2017. 11. 23.

Miért vagyunk különbözőek?

„Temperamentumunk sajátos bélyeget süt ránk, amely a bölcsőtől egészen a sírig elkísér bennünket. Ám nem mindegy, hogy teherként cipeljük-e, vagy ajándéknak és kiaknázandó lehetőségnek tartjuk. Ha élünk lelki alkatunk előnyeivel, ugyanakkor tudatosan fegyelmezzük és kordában tartjuk, akkor gazdagítani fogja életünket.” Ole Hallesby könyvében az önismeretre és egymás mélyebb megismerésére hívja fel a figyelmet.

A különböző temperamentumok színesítik és gazdagítják az életet. A temperamentum a személyiségünk része marad egész életünkben. Minden életszakaszban változik, mégsem tűnik el teljesen. A velünk született temperamentumunk más temperamentumokkal való keveredésben is mindig érvényesül. Egyéniségünk része marad egész életünkben. Ám minden személyben a temperamentumok valamilyen keveréke alakul ki. Nincs olyan ember, akiben valamelyik tisztán fordulna elő. Mindannyiunkban a temperamentumok kombinációi találhatóak, és senkiben sincs meg ugyanaz a kombináció.

Miért vannak különböző temperamentumaink?

A temperamentum teszi sajátossá személyiségünket, és megkülönböztet minden más embertől. Ez teszi életünket sokrétűvé és gazdaggá: a házasságban, a családban, a barátságban, a társadalomban és a keresztények körében. Az emberi élet teljesebb és szebb azáltal, hogy a különböző temperamentumok kiegészítik egymást, és hatással vannak egymásra. Mindegyik hozzájárul a maga részével az egészhez.

hirdetés

A különböző temperamuntumok egymáshoz való viszonyában lehetnek nehézségek. Sokszor értjük félre egymást, vagy félremagyarázzuk embertársunk viselkedését, szavait és tetteit, mert saját szemszögünkből tekintünk azokra, nem az övéből. Nem látjuk világosan azokat az indítékokat, amelyek arra késztették, hogy úgy cselekedjen. Közben a félreértések legfőbb oka a temperamentumok különbözősége.

„Csak akkor ítélhetünk meg igazságosan egy embert, ha megismertük és megértettük temperamentumát.” /Ole Hallesby/

Ha ez megtörténik, nem lesz olyan szigorú a róla alkotott véleményünk, és könnyebb lesz vele kapcsolatban maradnunk. A temperamentumok ismerete segítségünkre van abban, hogy különbséget tegyünk a gonosz szándék és a miénktől eltérő lelki alkat között.

A szerző részletesen bemutatja könyvében a különböző temperamentum alkatokat: szangvinikus, melankólikus, kolerikus, flegmatikus. Leírja a különböző típusok erősségeit, gyengeségeit, valamint útmutatást nyújt lelkészeknek és lelkigondozóknak a különböző típusokhoz.

„E könyvnek az a célja, hogy segítsen az olvasónak Isten igéje fényében felismerni azokat a sajátos lehetőségeket és veszélyeket, amelyek személyiségében rejlenek. Azért imádkozom, hogy akik olvassák, segítséget és áldást nyerjenek belőle.” /Ole Hallesby/

Gergely Kinga

A könyv a Harmat kiadó gondozásában jelent meg.

Könyvajánló
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás