2017. 10. 06.

Vértanúság és áldozatvállalás

1849. október 6-a az újkori magyar történelem egyik legfontosabb dátuma és jelentősége napjainkban sem csökkent. 

Az áldozatvállalás és a hazáért életüket adó főtisztek és tábornokok múlhatatlan példával szolgálnak nekünk arról, hogy mit jelent igazán a haza szeretete és a nemzeti függetlenségért vívott harc fontossága.

hirdetés

Az aradi tizenhármak mellett meg kell említeni még három személyt is, akiket ugyan nem október 6-án, hanem még augusztusban, október végén és 1950 februárjában végeztek ki. Ormai (Auffenberg) Norbert honvéd ezredest 1849. augusztus 22-én végezték ki Aradon. Még ebben az évben október 25-én a magyar nyelvújítás egyik legnagyobb alakjának, Kazinczy Ferencnek a fiát, Kazinczy Lajos ezredest végezték ki szintén az aradi várban. Őt követte a tizenhatodik vértanú, Ludwig Hauk, akit 1950 januárjában ítéltek halálra és, mint a bécsi forradalom résztvevőjét, február 19-én Aradon felakasztották. Szót kell ejteni továbbá Lenkey János tábornokról, aki az osztrákok börtönében megőrült és kegyetlen körülmények között halt meg 1950 februárjában. Őt fivére, Lenkey Károly honvéd alezredes temette el az aradi temetőben.

Forrás: Hermann Róbert: 1848-1849: a szabadságharc hadtörténete

Kép: Barabás Miklós: Az aradi vértanúk (litográfia)

Egyéb
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás