2017. 08. 07.

A hit stabilitásáról és termékenységéről

Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne (Krisztusban)…Kol 2,7

Gyerekként hittanos énekek ültették belénk, hogy sziklára, azaz erős alapra kell építeni a házat, vagyis a hitet. Csak a jól megalapozott ház tud ellenállni a viharoknak, széllökéseknek.

Pál apostolt ez a stabilitás jellemezte életének sok vihara között is, mert világos küldetéstudata volt. Tudta, hogy ki küldte, kikhez és mivel. Isten különös szeretetet oltott a szívébe az elveszett emberek iránt, és kapott olyan mondanivalót, amely kezdetben neki is új volt, az ő életét is megváltoztatta, s amellyel minél többeknek akart segíteni.

Feladata a következő volt:

hirdetés

“nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy énbennem (Jézusban) való hit által megkapják bűneik bocsánatát” (ApCsel 26,18)

Ő ezt teljes meggyőződéssel hirdette, Isten Szentlelke pedig nagy erővel munkálkodott egy ilyen erőtlen emberen keresztül is.

Életének gyümölcsei egyrészt abban mutatkoztak meg, hogy a Lélek gyümölcse termett benne gazdagon, vagyis olyan rá egyébként nem, de Jézusra jellemző tulajdonságok jelentek meg benne, mint a türelem, alázat, szeretet, nagy lelki erő. Másrészt pedig munkájának gyümölcsei az élő hitre jutott és megváltozott életű emberek voltak, akik később maguk is sokakat vezettek Jézushoz.

Meggyökerezni Krisztusban azt jelenti, hogy egyre erősebb hitbeli közösségre jut vele az ember. Vele bensőleg azonosulni, benne feltétel nélkül bízni, őt az életünkben minden tekintetben érvényesülni engedni. Ez ad a hívőknek ebben a szellemi viharokkal teli időben állóképességet, de ez teszi könnyebbé az egymáshoz való hűséget is. És ebből a közösségből táplálkozva lesz az életünk termékeny. Egyre jobban hasonlít a jellemünk Krisztuséhoz, és tudunk másokat is hozzá vezetni. Termi az ő nevéről vallást tevő ajkak gyümölcsét is (Zsid 13,15).

 

 

Forrás: Cseri Kálmán, A kegyelem harmatja, Áhítatok az év minden napjára. Harmat Kiadó, Budapest, 2016.

Kép: pexels.com

Egyéb
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás