2017. 03. 29.

Keresztények a világ körül – Olaszország

A nyugati kereszténység történelme minden más népénél jobban összefonódott az olaszokéval. Róma, a pápák városa, Szent Péter és Pál vértanúságának színhelye közel kétezer év óta a kereszténység központja. Felsorolni sem lehet a példás életű szenteket, vallási témájú műalkotásokat, amikkel Itália földje büszkélkedhet. A hagyományos latin mellett az olasz lett a katolikus egyház nemhivatalos közvetítő nyelve. Maga a Vatikán sem volt mindig olyan nemzetközi, mint manapság: II. János Pál megválasztásáig több mint 450 éven keresztül csak olasz pápája volt az Egyháznak!

 

A történelem tehát nagy elvárásokat támaszt az olaszok felé, akiket Európa legvallásosabb népeként tartanak számon. Valóban irigylésre méltó az a derűs természetesség, ahogy az olaszok az egyház felé fordulnak – példaként elég Don Matteo barátságos alakjára gondolni. Hírességek egymást túllicitálva tesznek tanúságot keresztény hitükről, és általában – főleg vidéken – illik vallásosnak lenni, vagy legalább annak látszani. Nem is meglepő, hogy az olaszok háromnegyede, több mint 40 millió ember katolikus kereszténynek vallja magát. Az egyház még a nem hívők körében is nagy megbecsültséget élvez: az intézmények kulturális, közösségi térként működnek a széles társadalom számára. Talán ennek is köszönhető, hogy a vallásnak a fiatalok körében is van utánpótlása.

hirdetés

 

Hol máshol válhatna sorozat-főszereplővé egy pap, mint Olaszországban?

A vallásos öntudat és a vallásgyakorlás azonban nem ugyanaz, különösen nem Olaszországban. Egy felmérés szerint csak az olaszok 31%-a jár hetente templomba. Ez jócskán meghaladja ugyan az európai átlagot; de mégis azt mutatja, hogy a büszke olasz katolikusok többsége már csak alkalmi vallásgyakorló. A szintén katolikus lengyelek, de még az írek és a szlovákok (!) között is nagyobb arányban vannak a hetente templomba járók. Az olaszok tehát egyre kevésbé büszkélkedhetnek a legvallásosabb európai nemzet címével. Ráadásul a szekularizáció mellett egy másik nagy problémával: a bevándorlással is szembe kell nézniük.

Olaszország hosszú évek óta a bevándorlók egyik fő célpontja, aminek hatására mára 1,8 millió muzulmán, és közel ugyanennyi ortodox keresztény él az országban. Abban az országban, ahol harminc évvel ezelőttig a vallási pluralizmus szinte ismeretlen volt. Az évszázadok óta tisztán katolikus országban a protestánsok száma még ma sem éri el az egymillió főt – összesen! A katolikus kereszténység egészen 1984-ig államvallás volt, és még ma is minden iskolában tanítanak hittant. Ez – a hazai rendszerhez hasonlóan – nem kötelező, de nagy népszerűséget élvez. A gyerekek tizede azonban már bevándorló szülőktől származik. Az iskolai feszületekről szóló hangos közéleti viták árnyékában a katolikus egyházzal évszázadokon keresztül szorosan összefonódott hagyományos olasz életmód is a változás előtt áll.

 

Egyéb
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás