2018. 12. 13.

Menj, de ne beszélj róla senkinek! – mondja Jézus

Sokszor elgondolkodtam azon, legutóbb Márk evangéliumát olvasva, hogy Jézus a zsidók között tett csodatettei után majdnem mindig megparancsolja, hogy ne szóljanak senkinek a dologról, mégis mindig elmondják. Sőt, a démonok is, akiket kiűz, megvallják, hogy Jézus az Isten fia.

Felmerül a kérdés: Miért parancsolta Jézus az embereknek, hogy ne szóljanak? Hiszen azért jött, hogy hirdesse az evangéliumot. Miért baj, ha csodatettei ezt nyomatékosabbá teszik? Ha nem parancsolja meg, lehet, hogy ezek az emberek nagy tanúságtevők lehettek volna. Bár, így is szinte mindig elhíresztelték, mit tett velük Jézus.

Amikor olvastam a sorokat, és ezen gondolkoztam, két válasz formálódott meg bennem.

Először is, Jézus nem szorul rá, hogy a tettei alapján emberek igazolják őt. Mellette maga az Atya tett tanúságot, amikor keresztelésekor a Szentlélek leszállt. Az identitása, az önértékelése nem az emberek megítélésén múlik, nem a sikerességén, a hatalmán, vagy, hogy mennyire jó tanító. Számára az a legfontosabb, hogy tudja: Ő az Isten fia, Benne kell bíznia, hogy jó úton jár.

Másrészről Jézus nem olyan isten, akit az akkori zsidók elképzeltek. A Messiától elvárták, hogy csodákat kell majd tennie, hatalommal kell majd megszabadítania a zsidókat a rómaiaktól. Ezzel szemben egy egyszerű férfit kaptak, aki sokszor menekül a tömeg elől. A megváltás, amit hozott, nem olyan, mint várták. Jézus mindenkor úgy kommunikál az emberekkel, hogy amit Ő hozott megváltás, nemcsak folyamatos csodatettek, folyamatos mosolygás, hanem van benne kereszt is, nehézségek, küzdelmek.

hirdetés

Jézus tehát felkészít minket embereket arra, hogy Isten nem feltétlenül olyan, mint szeretnénk, vagy amit elképzelünk.

A megváltáshoz épp annyira hozzátartozik a gyógyulás, a szabadulás, mint a kereszt hordozása.

Amikor Jézus meghalt a kereszten, befejezte ezzel a küldetését, amit az Atyától kapott. Megszűnt a titoktartás parancsa, amikor a pogány százados Jézus halálát látva megtért.

„Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta: Bizony, ez az ember Isten Fia volt!” – Mk 15,39

Lábán Tamás

#csakegygondolat Lábán Tamás
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás