2018. 10. 21.

Így missziózik a 777 szerkesztősége

Ma van a Missziók Vasárnapja. Keresztényként nemcsak az ima, az egyházi előírások betartása a fontos, hanem az élő szeretet megnyilvánulása is. Ennek tökéletes terepe a misszió: a szegények, elesettek segítése, az evangelizáció, a hiteles példaadás és még sorolhatnánk. A következőkben a 777 szerkesztői mesélnek a saját missziós elhívásaikról, szolgálataikról.

Elsődleges missziómnak azt tartom, hogy olyan fiataloknak segítsek megismerni Istent és a keresztény tanítást, akik vágynak erre, akikben megvan a nyitottság. Rendszeresen töltök időt ezzel a szolgálattal, akár sok hónapos emailezés formájában, vagy épp személyes találkozások során. Általában ők találnak meg engem az első kérdéseikkel; esetükben „a mag már el van vetve”, én csak „öntözök”, és egészen kivételes érzés látni, hogy Isten valóban „adja a növekedést”. (1Kor 3,6-7)

Emellett természetesen évek óta fizetek tizedet, melyet van, hogy szegény családok, van, hogy segítő szervezeteken keresztül hajléktalanok, vagy éppen külföldi misszióban lévő fiatalok kapnak meg.

Herényi Márk Barnabás

 

hirdetés

A hajléktalanokkal, mélyszegénységben élőkkel való foglalkozás a hivatásommá is vált. Szerencsére olyan helyen dolgozom, ahol ennek része az evangelizáció is. Illetve a közösségünkben – amit többen együtt vezetünk – a már megtért fiatalok számára igyekszünk terepet adni a további fejlődésre. Ezenkívül személyes hivatásomnak tartom Isten dicsőítésének a szeretetét elhinteni, ahol csak tudom.

Kunszabó Eszter

 

Missziónak érzem a fiatalok nevelését. A sokszor sebzett családokból érkezett gyerekek komoly nehézségekkel néznek szembe már fiatalon és persze úgy érzik, hogy teljesen magukra maradtak, még az Isten is hátat fordít nekik. Munkám során szeretném megmutatni nekik a szerető és gondoskodó Istent, az imádságban rejlő nagy lehetőségeket és a közösség nagy erejét. Ha sikerül kimozdítani őket a holt pontról, már elindultunk felfelé a gödörből. A másik fontos misszióm az Egyházunk emberi és persze fiatalos arcának megmutatása az embereknek. Az Istenkép mellett az Egyházkép az, amit javítani kell a társadalomban. Ne szolgáltató szervezetnek, hanem igazi lelki oázisként tekintsenek ránk, ahol mindenki otthonra lel.

Bese Gergő atya

 

Az én missziós területem a dicsőítő imádság. Különböző eseményeken vezetek dicsőítéseket, valamint a Budapesti Imádság Házában szolgálok.

Lábán Tamás

 

Hála Istennek, a misszióm a hivatásommá is vált. Sokat töprengtem azon, vajon hogyan fogom Istent szolgálni az írogatással, de a válasz a 777 formájában érkezett meg. Fontosnak tartom, hogy Istent képviseljük az online térben, ahol túlnyomó többségben nem ezek az értékek jelennek meg. Hihetetlen erőt ad az is, amikor személyesen mesélhetünk missziónkról iskolákban vagy rendezvényeken. Az én misszióm az, hogy hitelesen képviseljük Istent a világban és megmutassuk azt a végtelen örömöt és békét, amit Tőle kapunk. Mély vágyam, hogy ezt a szeretetet és szabadságot mások is megtapasztalják.

Harmati Dóra

 

Számomra az első az életvédelem. Fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy a fogantatás pillanatától egy ember van az anyaméhben, akit Isten akart, és az élete fontos. Ezt minden fórumon képviselem, ahol tudom, előadások, interjúk, de a legtöbb esetben személyes beszélgetések formájában. A gyerekmisszió is nagyon a szívemen van, többféle gyerekszolgálatban benne vagyok, nagyon szeretem látni, ahogy Jézussal kapcsolatban vannak. Különösen az árva, vagy nehéz sorsú gyerekekkel szeretek, és szeretnék a későbbiekben foglalkozni.

Bartos Lídia Lelle

 

A misszió számomra alapvetően a Teremtő munkájában való részvétel, ami révén sikerül dicsőséget szerezni Neki. Számomra az ezzel kapcsolatos platform a 777, aminek a munkájában igyekszem a tőlem telhető mértékben részt venni. A misszió másik oldalának tekintem a világi közegben végzett „munkát”, ami segíthet másoknak bemutatni Istent. Ennek a missziónak a terepe a tágabb személyes környezet, ahol az emberi kapcsolatokba csempészem be Őt.

Dallos Bence

 

Az elmúlt bő egy évben nagyon sok dolog változott az életemben, ami részben a „missziós területekre” is hatással volt. Elsődleges missziómnak azóta azt tartom, hogy hirdessem a férfi és nő élethosszig tartó, hűséges kapcsolatán alapuló házasság örömét, valamint a család megtartó erejét és nagyszerűségét. Igyekszem többet írni ezekről a témákról, az Instagram-oldalamon pedig elindítottam a #házasnaklennijó és a #családbanélnijó kampányokat, melyeket egyszerre tekintek tanúságtételnek és véleményformálási lehetőségnek.

Az elmúlt hónapokban egyre fontosabbá vált számomra az üldöztetést szenvedő keresztény közösségek sorsának bemutatása, valamint a támadás alatt álló keresztény értékek melletti határozott kiállás, amelyeket újságírói munkával igyekszek megtenni

Vágvölgyi Gergely

 

Nagyon fontosnak tartom a tanúságtételt és evangelizációt azok körében, akik még nem tapasztalták meg az Atya személyes szeretetét és nem alakult ki a személyes Istenkapcsolatuk. A közösségemben közbenjárásban szolgálok, és fontosnak tartom, hogy kérjük, és használjuk a karizmákat, mert miért akarnánk saját erőből megoldani a dolgokat, mikor az Atya ingyen adja saját dicsőségének tagadhatatlan megnyilvánulásait segítségként. Vágyam, hogy a kultúránk elvárásaiból kilépve, hittel, félelem nélkül szólítsuk meg az utca emberét, és az evangelizáció az apostoli idők hatékonyságával történjen. A 777 mellett az elmúlt időben a TestTeo csapatának segítek.

Forintos Bence

 

Az én szívügyem, most már évek óta, a házasság szentségének és a család fontosságának bemutatása. Hiszem, hogy a keresztény világ letéteményesei a keresztény családok. Erről főleg írásaimban, az augusztusban indult Egy-házban vagyunk sorozattal és a személyes beszélgetések során teszek tanúságot. Folyamatosan képezem magam, hogy a jegyesoktatásban és az egyház családpasztorációs szolgálataiban is részt tudjak venni.

Lábánné Hollai Katalin

Kép: cbcbrookhaven.org/missions

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Interjú
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás