2018. 08. 19.

Hat remek gondolat a Galatáknak írt levél hat fejezetéből

Szent Pál galatákhoz írt levele hat fejezetből áll,  feltehetőleg Kr. u. 55-ben keletkezett. A levél a megtért apostol egyik nagyon fontos önéletrajzi forrása, amelyben sok információt megtudhatunk keresztény életének állomásairól. A Christian Today a hat fejezet mindegyikéből kiválasztott egy-egy olyan gondolatot, amelyet érdemes megszívlelnünk! 

1. Ne az embereknek akarjál megfelelni!

Gal 1,10:  „Az emberek kedvét keresem ezzel vagy az Istenét? Talán embereknek akarok tetszeni? Ha még emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája.”

2. Nem a múltad határoz meg! 

Gal 2,20: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem és feláldozta magát értem.”

3. A te értéked Krisztusban van!

Gal 3,27:  „Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra.”

4. Te már nem vagy többet senkinek a szolgája: Isten gyermeke vagy!

Gal 4,7:  „Tehát nem vagy többé szolga, hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.”

5. Ne az érzelmeid által legyél vezetve, hanem a Lélek által!

Gal 5,25:  „Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.”

6. Igyekezzél mindig jót tenni!

Gal 6,9: „Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk.”

 

via: Christian Toda
fotó: Bible Church

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Ige
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás