2018. 03. 01.

Ahol a tehetség kibontakozhat – Keresztény szakkollégiumok az ország szívében

Évente körülbelül hetvenezren kezdik meg tanulmányaikat Budapesten, a vidéki tanulók többsége pedig kollégiumban keres szállást. A szakkollégiumi mozgalom olyan diákok számára indult, akik az egyetemen kívül is szeretnének gondot fordítani önmaguk továbbképzésére – ha úgy tetszik, kapott talentumaik kamatoztatására. A keresztény értékrendű fiatalok számára jó lehetőséget biztosítanak erre az egyházi fenntartású szakkollégiumok: ezek közül mutatunk be néhányat.

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

A 2000 óta jezsuita fennhatóság alá tartozó szakkollégiumi közösség alapját négy pillér adja: a szakmaiság, a lelkiség, a közösség és a társadalmi felelősségvállalás. A kollégiumba olyan elkötelezett fiatalokat várnak, akik készek arra, hogy önmagukból és egymásból is a legjobbat hozzák ki, szinte családi közösséggé formálódva. Az intézmény interdiszciplináris kurzusrendszere lehetőséget ad arra, hogy a szakkollégisták egymás szakmájába betekintsenek és alapműveltségüket növeljék, önálló diákbizottságuk és teamrendszerük pedig a csapatmunkát, a felelősségtudatot és a vezetői készségeket erősítik. Rendszeresen látnak vendégül neves előadókat: a szakkollégistákhoz ellátogatott például Orbán Viktor miniszterelnök, valamint többek között Csermely Péter és Pásztor Dávid is.

A kemény munka mellett természetesen a pihenésre is jut időt: a nyári tábor és évente kétszer megrendezett kollégiumi hétvége mellett közös Mikulás-ünnepség, kirándulások, társasjáték-estek és bulik segítenek a szakkollégistáknak a lazításban. Lelkük ápolásáról sem feledkeznek meg: a kollégiumi lelkész, Horváth Ferenc SJ rendszeresen misét celebrál a kollégium kápolnájában, valamint hetente tartanak közös esti imát, a vizsgaidőszakban napi szorító imaláncot, de lelkigyakorlatokra és egyéni lelkivezetettségre, elmélyült beszélgetésekre is alkalom nyílik a Horánszky utcában, ami sokaknak második otthonukat jelenti.

hirdetés

Bővebben: http://szentignac.hu

Jézus Szíve Társasága Egyetemi Szakkollégiuma

2002-ben kereste meg Roska Tamás professzor úr a Jézus Szíve Társaságát, hogy az akkortájt felújításra kerülő Horánszky utcai épületében leánykollégiumot hozzon létre a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen újonnan induló Információs Technológiai Kar hallgatói részére. Az akkori általános elöljáró elfogadta az ajánlatot. A 2003 óta működő szakkollégium megalapításával a fenntartó a keresztény nőnevelést kívánja szolgálni, és lakóinak az önálló életre való felkészülés mellett a karrier és a családi élet összeegyeztetéséhez igyekszik segítséget nyújtani.

Mindezen értékeket a közösségi élet keretei között valósítják meg és próbálják elmélyíteni, szorgalmazva a hallgatóknak az egyházban és a társadalomban való közösségi felelősség- és szerepvállalását.

A Jézus Társasága szellemiségének megfelelően a gyakorlati életre való nevelésen keresztül formálják a kollégisták viszonyulását az élet egészéhez: a munkához, az időbeosztáshoz, a jogaikhoz és kötelességeikhez, valamint a közteherviseléshez és az öntevékenységhez.

Bővebben: http://www.szakkollegium.sjc.hu/

Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium (PROFESZ)

A Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány fenntartásában működik, mely a hazai és a nyugat-európai felsőoktatási szakkollégiumok hagyományait követő szellemi műhely. Egyrészt Budapest felsőoktatási intézményeiben nappali tanulmányokat folytató tehetséges vidéki hallgatók kollégiuma, másrészt olyan tehetséggondozó központ, amely – a bentlakó diákok mellett – tágabb körben is igyekszik kielégíteni a protestáns szellemiség iránt fogékony egyetemi hallgatók sajátos szellemi, spirituális, közösségi igényeit.
A PROFESZ a bibliai gyökerű minőségelv és értékkonzervatív világszemlélet mentén szerveződő munka- és létközösség, amely egyéni, egyházi és nemzeti szinten helyes önismeretre kívánja nevelni tagjait. Olyan független intézmény, ahol a diplomaszerzést célzó mindennapi szellemi tevékenység mellett teret kap a személyes elkötelezettség és a végső értékekre figyelő meggyőződés.
Az intézmény célkitűzései közé tartozik az is, hogy a különböző szakmai irányultságú felsőoktatási alapképzésben részesülő hallgatók között termékeny szellemi eszmecsere jöjjön létre, azaz hangsúlyt helyeznek az interdiszciplináris szemléletre és gondolkodásra.

Bővebben: http://mpta.eu/szakkollegium

Jezsuita Roma Szakkollégium

A jezsuita rend által fenntartott Jezsuita Roma Szakkollégium célja, hogy a cigány közösségekből egyetemekre és főiskolákra kerülő kevés fiatal megkaphassa mindazt az infrastrukturális, szakmai és emberi támogatást, ami a diplomaszerzéshez és az elhelyezkedéshez szükséges, és amit sokan családi vagy iskolai hátterük révén eleve magukénak tudhatnak. Az intézmény küldetése, hogy az ide kerülő roma hallgatók társadalmi felelősségvállalásban élenjáró, szakmailag felkészült, felnőtt és felelős életvezetésre kész, keresztény értékrenddel bíró értelmiséggé formálódjanak. Az ország többi roma szakkollégiumával együtt vallják, hogy az ezekben a létesítményekben együtt lakó és tanuló közösség sikeres együttélési modellként példát mutathat társadalmunkban, ezért a szakkollégiumi programba olyan nem roma fiatalokat is várnak, akik hasonlóan hátrányos helyzetből érkeznek, és tiszteletet tanúsítanak a cigányság értékei iránt.

Bővebben: http://jrsz.hu/

Budapesti Református Cigány Szakkollégium (RefoRom)

A Budapesti Református Cigány Szakkollégium, ismertebb nevén RefoRom 2016 szeptemberében nyitotta meg kapuit a hallgatók előtt. Céljuk egy olyan integrált közösség létrehozása és ápolása, ahol roma és hátrányos helyzetű nem roma hallgatók közösen fejlődhetnek szakmai elhívásukban, hitben, valamint egymás és embertársaik elfogadásában. Az intézmény kiemelten fontosnak tartja, hogy teret engedjen a hallgatók kreativitásának, hozzásegítve őket a karakterüknek legmegfelelőbb életpálya megtalálásához. Mindennek része a mentori segítség, kutatási, önkéntes és gyakornoki programok megtervezése és megvalósítása, ösztöndíj, nyelvi képzés, alkotóház, közös kirándulások – nagyszerű látni, ahogyan a szakkollégium tagjai idővel önszerveződő közösséggé válnak, példát mutatva a társadalomnak abban, ahogyan hittel, szeretettel és békességgel Isten országának leképeződései tudnak lenni.

Bővebben: http://www.reforom.hu/

Fotó: Vesztergombi Tamás

Egyéb
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás