2018. 02. 15.

10 mondat, amivel szeretetre tanít a Biblia

A Biblia többek között arra is ad tanácsot a számodra, hogy hogyan tudsz fejlődni mások szeretetében, íme 10 tanács a „nagy fekete könyvből”!

1. Hallgasd végig, ne vágj közbe!

„Aki előbb felel, semmint hogy mást meghallgat, elárulja, hogy botor és szidásra érdemes.” (Péld 18,13)

2. Beszélj, de ne vádolj!

„Értsétek meg, kedves testvéreim: Legyen minden ember készen a hallgatásra, de késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.” (Jak 1,19)

3. Adj, ne tartsd vissza semmit!

„A gonosz egyre csak áhítozik, az igaz fukarság nélkül adakozik.” (Péld 21,26)

hirdetés
4. Éld meg a szép pillanatokat, panaszkodás nélkül!

„Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg mindent” (Fil 2,14)

5. Szüntelenül imádkozz!

„Amióta erről hallottunk, mi is szüntelenül imádkozunk értetek, és könyörgünk, hogy akaratát teljesen ismerjétek, nagy bölcsességgel és lelki megértéssel. (Kol 1,9)

6. Válaszolj, de ne vitatkozz!

„Többet ér egy száraz falat békességben, mint egy hússal telt ház, ahol perpatvar dúl.” (Péld 17,1)

7. Higgy, kételkedés nélkül!

„Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.” (1Kor13,7)

8. Bocsáss meg, és ne várj jóvátételt!

„Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak.” (Kol 3,13)

9. Tartsd meg, amit ígérsz!

„A megcsalt reménységtől beteg lesz a szív, a beteljesülő vágy az élet fája.” (Péld 13,12)

10. Adj, és ne várj viszonzást!

„Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.” (1Kor 13,5)

Fordította: Nagyné Molnár Ildikó

Forrás: Info Chretienne

Fotó: Wikimedia Commons

9 dolog, amit Isten nem tud

Lelkiség
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás