2017. 10. 01.

A Fatimai Szűzanya üzenete

Már több írással is megemlékeztünk arról, hogy idén 100 éve annak, hogy Fatimában három kis pásztorgyermek több alkalommal is Máriával találkozhatott. A jubileumi évben pápalátogatással, szenté avatással, konferenciákkal, nemzeti zarándoklatokkal is bővült a kegyhely programlistája.

Mária jelenései alkalmával többször is említést tesz a háborúról, a keresztények üldözéséről, a megtérés szükségességéről. Különösen is fontossá váltak ezek az üzenetek az 1950-es évek után a Szovjetunió érdekszférájába került országok népeinek. A Kelet-Európában élők ezt a saját bőrükön érezték, hogy mit jelent valakinek ha üldözik hite, világnézete, nemzetisége miatt. Mária szavai megelevenedtek az életünkben.

Magyarországon sok templomba került elhelyezésre Fatimai Mária ábrázolás és Kondor Lajos atyán keresztül értesülhettünk a látnokok boldoggá avatási eljárásáról. Fatima üzenete a magyarsághoz is szolt, mi azonban nehezen halljuk meg ezeket a szavakat. A százéves jubileumot sem használtuk ki eléggé lelkünk és egyházunk megújulására…

A következő híradásban a cseh nemzeti zarándoklat beszámolóját olvashatjuk, akik több mint 1300-an kérték Portugáliában Égi Édesanyánk további oltalmát.

hirdetés

    A Fatima emlékév csúcspontjaként a Ferenc Pápa által év elején megáldott hat Fatima emlékszobor egyike vándorol Csehország összes egyházmegyéjében. A prágai bíboros-érsek, Dominik Duka a múlt héten vette át a Mária szobrot egy nemzeti zarándoklaton a portugáliai Mária kegyhelyen, amelyen több mint 1300 cseh- és morvaországi hívő vett részt. Október 7-ig, amíg a Fatima vándorszobor meg nem érkezik a koclirovi zarándokközpontba, ami egyben a Fatima-világapostolság nemzeti központja is, külön istentiszteleteket tartanak a cseh katedrálisokban és zarándokhelyeken.

Duka bíboros Fatimában, ahol idén ünneplik az 1917-es Mária-jelenések 100. évfordulóját, megemlékezett egy 50 évvel ezelőtti, az egykori Csehszlovákiában lévő Fatima szobornál tett látogatásról.

Az Egyesült Államokban élő csehek 1967-ben adományozták azt a prágai főérsekség adminisztrátorának és a későbbi Frantisek Tomasek bíborosnak. Pár hónapra rá kitört a prágai tavasz.

A kommunista rendszer bukása utáni első, 1989-es nemzeti zarándoklaton a „szabadság visszatéréséért” adtunk hálát, emlékezett Duka bíboros. A másodikon, a napcsoda 100 éves évfordulóján azért adunk hálát, hogy „ebben a szabadságban felnőhetett egy újabb generáció”.

A hit szabadságot feltételez, mert csak egy szabad ember képes valódi döntést hozni – mondta a cseh püspöki konferencia elnöke. Szűz Mária „a történelem egy fontos jelképe, aki a nyugati keresztény civilizációt is formálta. Egy olyan civilizációt, melynek tagjai igaz emberek, akiknek a szeretet nem pusztán egy üres szót jelent, hanem alapmagatartást, ami vezeti őket és amivel nem árulják el embertársaikat. Ez a szeretet képezi a társadalom alapkövét, amelyre a család, a közösség, az állam és az Európai Unió épül”.

A Fatimában tartott nemzetközi istentisztelet keretében, amelyen cseh zarándokok, Duka bíboros és számos cseh püspök vettek részt, Mauro Piacenza, a Pápai Kongregáció prefektusa szentbeszédében éberségre buzdította az embereket, hogy “hitük jó bora nehogy kárba vesszen.”

A Gonosz minden rossz forrása és nem nyugszik addig, míg az emberiség „a halál kultúrájába bele nem fullad.”

A családokkal együtt minden olyan helyet el akar pusztítani, ahol virágzó élet van – mondta a bíboros. „Egy nap a világ majd köszönetet mond az egyháznak, hogy minden félelemtől és kompromisszumtól mentesen védelmezte az életet, valamint a család intézményét és vele együtt az egész civilizációt.”

 

Forrás: www.kath.net; kép: worldfatima.com

Bese Gergő atya és D.R. fordítása

Lelkiség Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás