2017. 09. 19.

Három stratégia a harag kezelésére

Hogyan kezeled azokat a helyzeteket, amikor dühös vagy? Hogy viseled a frusztrációt? Mind szembesülünk ezekkel az érzésekkel, amikor olyan emberekkel találkozunk, akik bosszantanak minket. Ez az érzés önmagában nem számít bűnnek, a kulcskérdés az, Te hogyan reagálsz ilyen helyzetben?

Ian Vanheusen atya a vasárnapi olvasmány és az evangélium alapján megosztja velünk az ő stratégiáit. Arra hívunk, hogy nézd meg az atya videóját, majd nyitott szívvel olvasd el az evangéliumot. Reméljük, hogy ez segíteni fog neked abban, hogy fejben is mindig jelen tudj lenni a szentmisén és mélyebben át tudd élni ezt az áldozatot.

 

hirdetés

Három stratégia a harag kezelésére:

1, Gondolkodj el azon, Isten mennyi mindent megbocsájtott már neked

2, Képzeld el, hogy azzal az emberrel leszel a Mennyországban, aki miatt most töröd a fejed

3, Képzeld el az adott helyzetet egy másik ember szemszögéből

 

Sirák fiának könyve (27:30-28:7)

„A düh és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is, kemény számadást tart vele bűneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s neked is megbocsátják vétked. Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem könyörül meg az embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? Jóllehet csak ember, kitart a haragban – hát az ő bűneiért ki ad elégtételt? Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársad, az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést.”

 

Máté evangéliuma (18:21-35)

„Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” „Mondom neked – felelte Jézus –, nem hétszer, hanem hetvenhétszer. A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott neki. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyerekestül, minden vagyonával együtt, s úgy fizessen. A szolga leborult előtte, és úgy kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked! Az úr megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte. Amikor kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte fojtogatni és követelte: Add meg, amivel tartozol! A másik szolga leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked! De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását. Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt. Az úr maga elé hívatta, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem. Nem kellett volna néked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad? – Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fizette mind, amivel tartozott. Így tesz mennyei Atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből felebarátjának.”

 

Lelki „edzés”

1, Képzelj el egy problémás szituációt ami bosszant vagy feldühít téged. Egy olyan esetet, amiben gyakran elveszíted a fejedet. Mi az amit olyankor eltakar a düh? Előfodulhat, hogy éppen te voltál valaki más számára bosszantó egy hasonló helyzetben? Lásd meg az ártatlanságot és a másik személy szerencsétlen, kellemetlen helyzetét is!

2, Kérd Isten kegyelmét, hogy növekedj a türelemben és az elfogulatlanságban, különösen olyan helyzetekre, amikről tudod, hogy feldühítenek téged. Képzeld el ugyanezt a szituációt azzal a különbséggel, hogy megállsz egy pillanatra, veszel egy nagy levegőt, és nem hagyod, hogy a felfokozott érzelmeid urrá legyenek rajtad.

Imádkozz ezért!

3, Szánj időt az elmélkedésre, gondolkozz azon, hányszor megbocsájtotta már neked az Isten a hiányosságaidat, azt, hogy elfordultál tőle, hogy kudarcot vallottál a szeretetben más embertársaid felé. Engedd, hogy átjárja a szívedet a hála, azért, mert Ő már megbocsájtott neked!

Ian Vanheusen

Forrás: catholic-link.org
Kép: nationalgeographic

Ezt a cikket Dallos Virág önkéntes fordítónknak köszönhetően olvashattad el magyarul.

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Pontokba szedve
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás