2017. 09. 03.

Hol áll az a Szentírásban, hogy nem szabad csúnyán beszélni?

Az iskolapadba , kollégiumba, nagyobb baráti társaságba visszatérve, újra jobban megered a nyelvünk, (ha eddig nem így lett volna). És bizony, ha jobban odafigyelünk, akkor sajnos be kell látnunk, hogy beszédünkhöz hozzátartoznak a nem túl szép, de inkább csúnyának mondható szavak. De hol is áll a Bibliában az, hogy válogassuk meg a szavainkat? Fiatal olvasónk, Jakubovich Noémi feszegeti a kérdést.

Többször is megesett, hogy mint keresztény, megkértem másokat, figyeljenek oda a beszédükre. Rögtön jött is a kérdés:

– De miért?

Erre persze a legegyszerűbb válasz az, hogy:

– Hát mert az bűn.

hirdetés

Sokan ebbe bele is törődtek, ám mégsem hallottam utána nagy változást. (Ez főleg akkor szomorít el, mikor vallásos emberek között vagyok, hiszen: “Ha valaki vallásosnak tartja magát, nyelvét azonban nem fékezi, hanem áltatja magát, annak vallásossága mit sem ér.” Jak: 1: 26 )

Nemrég a kollégiumi csoportos beszélgetésben fordult ez elő, s mivel a többiek is keresztények, most az egyszer máshogyan reagáltam:

– Gondolj arra, hogy ezzel nem csak engem bántasz meg.
– Kit bántok még meg?
– Istent.
– Hol bántom meg Istent? Nem Istent szidtam.
– De valahol benne van a Szentírásban, hogy ezt nem szabad. Megkeresem!

Rövid időn belül össze tudtam szedni körülbelül 4 darab igehelyet, és mivel láttam az érdeklődést (sőt, még volt aki meg is köszönte) gondoltam, folytatom a keresést. Mikor a Zsoltároknál kutakodtam, erre találtam:

“Szád féktelenül szórta a gonoszságot, nyelved ontotta az álnokságot. Ezt művelted, és én hallgassak? Vélted hogy hozzád hasonló vagyok? Ti, akik megfeledkeztek Istenről, szálljatok magatokba, különben elvesztek, s nincs, aki megmenthet titeket.” (Zsolt 50:19, 21-22)

Így gondoltam, megírom ezt a cikket a lehető legtöbb Szentírási résszel amit találtam és megosztom veletek.

Sokan azt mondanák, hogy a Tízparancsolatban a csúnya beszéd tilalma nincs is benne. Ez igaz ,de benne van, hogy: “Tiszteld apádat és anyádat” (MTörv 5:16). Szüleink meg hányszor szólnak ránk a beszédünk miatt?

“Van olyan beszéd, amely halált érdemelne,… Ne szoktasd szádat zabolátlan szóra, mert könnyen átsiklasz a bűnös beszédre. Az apádra gondolj és szülőanyádra, amikor a nagyok társaságában ülsz.” (Sir 23:12-14)

De térjünk most át Máté evangéliumára és gondolkodjunk el azon, hogy tényleg fontos e azokat a szavakat hozzátennünk a mondandónkhoz?

“A száj ugyanis a szív bőségéből szól. Mondom nektek: az emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról számot adnak, amit kiejtenek a szájukon. Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet.” (Mt 12: 34, 36-37)

Sokszor tapasztaltam én is, sokszor mondták is már nekem, hogy nagyon nehéz szépen beszélni, mivel körülötte mindenki csúnyán beszél. Nagy igazság, de mégis rajtunk múlik:

“Az ellenben, ami elhagyja a szájat, a szívből származik, s ez az, ami beszennyezi az embert. Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátlanná. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat,… káromlás,kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik és tisztátlanná teszi az embert.” (Mt 15:18-20)

A kétértelmű szavaknál nem volt nehéz dolgom, hisz tisztán meg van írva:

“Kicsapongásról és egyéb tisztátlanságról vagy kapzsiságról szó se essék köztetek, ahogy a szentekhez illik. Ocsmány, léha vagy kétértelmű szót ne ejtsetek ki.” (Ef 5: 3-4)

Ne felejtsük el, hogy az ilyen beszéd sosem szól szeretetből!

“Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13:34-35)

Azt is gyakran hallottam már, hogy ez teljesen normális, hiszen mindenki így beszél. De gondoljunk csak arra, hogy mit írt Szent Pál apostol a rómaiaknak:

“Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi tökéletes.” ( Róm 12:2)

Biztosan még ennél több Szentírási rész is fellelhető a témában, de pár nap alatt csak ennyit tudtam összeszedni. Biztatlak benneteket, hogy amint Pál apostol írja Timóteusnak, ti is legyetek a hívek példaképe beszédben, viselkedésben, szeretetben hitben és tisztaságban! (1Tim 4:12)

 

További részletek: Zsolt 15:1-4 ; 17:3-4 ; 19:15 ; 34: 14-15 ; 37:27,30 ; 50:19,21-22; 52:3-6 ; 64:3-4,8-9; Sir 14:1 ; 20:18 ; 21:25-26 ; 23:12-14 ; 27:4-7; 28:25-26; Ef : 4:17-31 ; 5:1-4,10; Kol : 3:8-10,12; Jak 1: 26-27 ; 3:2, 5-6 , 9-12

Jakubovich Noémi

Blog
hirdetés

1 Komment

  • Válasz Dévai Dávid 2018. 07. 16. 07:13

    Ez egy jó cikk, ma is tanultam valamit!

    Köszönettel!