2017. 08. 14.

Maximilian Kolbe atya – szentként a médiában és Auschwitzban

A mai napon ünnepli Egyházunk Szent Maximilian Kolbe atyát. A lengyel ferences vértanú neve összekapcsolódik a második világháború egyik legborzasztóbb helyével, Auschwitz haláltáborával.

Vértanúságának helye ma az emlékezés zarándokközpontja. Azonban Kolbe atya életében, nem csak a hősies cselekedet az, ami példaértékű, hanem korának egyik legnagyobb „bloggere” is volt.

Biztos vagyok benne, ha kortársunk lenne, akkor a 777 csapatát erősítené. Mert papként fontosnak tartotta az írott sajtót és azt, hogy a hit nem magánügy.

Ezért is alapította meg a Rycerz Niepokalanej, A Szeplőtelen Szűz Lovagja című folyóiratot. A lap igen népszerű lett szülőhazájában, Lengyelországban. A gyümölcsök pedig hamarosan megjelentek a lap körül.

Kolbe atya igazi missziós lelkületét nem csak a média világában gyakorolta, hanem távol-keleti küldetést is vállalt. Nagaszakiban rendházat alapított és persze kiadta a japán Lovagot, amelynek első száma – Seibo no Kishi címmel – egy hónappal a megérkezése után, 1930 májusában már meg is jelent.

hirdetés

Munkatempójának gyenge egészségi állapota volt képes határt szabni. Már Indiában is rendház alapításán fáradozott, de fizikai gyengesége miatt haza kellett utaznia 1936-ban.

Termékeny, alkotó papi élete a második világháború kitörése után hamarosan más formát vett. A világot látott ember a Gestapo fogságába kerül. Féltek tőle. 1939-ben letartóztatják 40 társával együtt, de december 8-án (Szeplőtelen Fogantatás ünnepén) szabadon bocsátják. Küldetéstudatát azonban nem tudták megtörni, újra munkához látott, ezért 1941. február 17-én másodszor is letartóztatják.

Május 20-ig a hírhedt varsói Pawiak börtönben volt, majd Auschwitzba szállították. Itt a 16.670-es rabszámot kapta.

Július végén a 14-es blokkból, ahol Páter Maximilián is élt, egy fogolynak sikerült megszöknie. Megtorlásul a tábor parancsnoka, Karl Fritsch a blokkból tíz foglyot éhhalálra ítélt. Amikor fölolvasták a tíz nevet, egyikük, Franciszek Gajowniczek felzokogott: ha meghal, felesége és két gyermeke teljesen egyedül marad. Amikor ezt Maximilián páter meghallotta, jelentkezett a táborparancsnoknál azzal a kéréssel, hogy magára vállalhassa a családapa helyett a halált. A parancsnok teljesítette kérését.

Itt teljesedik be Kolbe atya életében a Szentírás egyik fontos mondata:

„Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.”

A tíz halálraítéltet a 13-as blokk sötétzárkájába vezették. A zárkából mindvégig imádság és ének hallatszott, amelyet Maximilián vezetett. Bensőséges imádsággal búcsúztatott minden halottat, akiket naponta a zárkából elszállítottak. Nagyboldogasszony vigíliájának estéjén a tábori hóhér ölte meg egy fenol-injekcióval.

Pater Maximilian megmaradt embernek, megmaradt kereszténynek a legnagyobb borzalmak közepette is. Igazi misszióját a haláltábor falai között teljesítette be. Krisztushoz hasonlóan vállalta a halált másért, másokért.

Bese Gergő Blog
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás