2017. 06. 20.

Székely János: ebben különösen is jelen van Isten gondviselése

Az elmúlt napokban felgyorsult az amúgy is nagyon tevékeny püspök élete: vasárnap kinevezték a Szombathelyi Egyházmegye új püspökévé. A 777-nek adott interjújában elmondta: különleges élmény volt számára az elmúlt időszak, amiben ismét megtapasztalta a Gondviselés működését. Székely János püspököt jövőbeni terveiről és a cigánypasztorációs munkájáról is kérdeztük.

Vasárnap adhattunk hírt arról, hogy Ferenc pápa Önt nevezte ki a Szombathelyi Egyházmegye új megyéspüspökévé. Hogy fogadta kinevezésének hírét?

Nagyon különleges és élmény volt számomra az utóbbi néhány hét, ugyanis sok olyan találkozásom volt, ami valamilyen értelemben Szombathely felé mutatott, még azelőtt, hogy magam is tudomást szereztem volna a kinevezésemről. Volt olyan gyónó, aki könnyes szemmel mondta el, milyen régóta imádkozik, hogy engem nevezzenek ki püspöküknek. Volt, aki meghívott vendégségbe a családjához, más keresztelőt kért. A kinevezés napján egy régi Árpád-kori templomban voltam imaesten Hévizgyörkön, ami hajdanán Szent Márton tiszteletére volt szentelve. Egy Márton-kép előtt ülve az volt a szívemben, hogy Isten a mai napon bízta rám Szent Márton egyházmegyéjét. Azt éreztem, hogy

ebben a fordulópontban különösen Isten gondviselése van benne.

A Szombathelyi Egyházmegye nagyon vallásos vidéke Magyarországnak. Sokakat ismertem meg, akik nagyon elhivatottak, buzgón gyakorolják a hitüket és sokat tesznek az egyházért. Ezért örömmel vettem a kinevezésem hírét.

hirdetés

Lát e már valamit az Önre váró teendőkből, van-e püspöki programja?

Császár István atya egy éven át apostoli kormányzóként kiválóan, áldozatos munkával vezette az egyházmegyét, így annak helyzete rendezett. Az egyik fontos küldetésemnek azt érzem, hogy a paptestvéreket hivatásuk megélésében erősítsem. Szeretnék minél hamarabb mindegyik paptestvéremmel találkozni, meghallgatni helyzetüket, nehézségeiket. Minden püspöknek nagyon fontos küldetése a rábízottak lelki megerősödését munkálni, ehhez fontos, hogy ő maga is a Krisztus-követés útján járjon. A kinevezés óta ezt még erősebben érzem, tudom, hogy

még jobban Krisztusban kell élnem és Őt kell közvetítenem.

A püspöknek kiemelt küldetése, hogy forduljon a szegények, idősek, elhagyottak, szenvedők felé. Szeretnék tenni a családokért is, hogy hűségben tudjanak élni és minden helyzetben igent mondjanak az életre. A konkrét lépéseket később, a személyes találkozásokat követően fogom látni, ebben szeretnék támaszkodni a helyi atyák és hívek meglátásaira.

Felmerült Önben, hogy új püspöki jelmondatot válasszon?

Ahogy a legtöbb püspök, én is megtartom jelmondatomat. A címerem utal betlehemi tanulmányaimra, de mélyebb üzenetként ott van benne Isten szeretete, amely megnyilvánult a betlehemi jászol alázatában és a kereszt végsőkig menő önátadásában. Egyszerűségben, alázatban kell élnünk és odaajándékoznunk az életünket. Ez kell, hogy életstílusom szimbóluma legyen. Jelmondatom annak a vasárnapnak az evangéliuma, amikor segédpüspöki kinevezésemet kaptam. „Mindenki Őérte él” – ebben megjelenik az az üzenet, hogy Isten számára minden ember végtelenül fontos. Az ő végtelen szeretetéről szól ez a mondat. A másik aspektusa pedig azt fejezi ki, hogy nekünk az a küldetésünk, hogy ebben a szeretetben növekedjünk. Akár tudja valaki, akár nem, Őérte él. Tőle jöttünk és Hozzá térünk haza. Az ember erre született: Istent szeretetét befogadni és megvalósítani. Az életnek ezt a titkát kell minden papnak és püspöknek feltárnia. Arra születtem, hogy a szeretet titkát megismerjem, s ebben teljesedjék ki az életem, másokat is ide vezessek.

Ön a Magyar Püspöki Konferencia cigánypasztorációs bizottságának elnöke. Megyéspüspöki kinevezése mellett tudja majd folytatni ezirányú szolgálatait?

A legtöbb püspöknek van országos feladata is, ezt hozzájuk hasonlóan én is vállalni fogom a továbbiakban. A romák segítése, tanítása, munkahelyhez juttatása, az integrációs folyamat erősítése nemzetünk nagyon fontos kihívása és feladata, enélkül alig képzelhető el boldog jövő.

Vágvölgyi Gergely

A kép forrása a hvg.hu

Interjú
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás