2017. 03. 02.

Gallup: az emberek többsége hívőnek vallja magát

A globalizáció évtizedeiben nem csak gazdasági, hanem vallási téren is alaposan átrendeződött a világtérkép. A svájci Gallup közvélemény-kutató cég rendszeresen végez saját bevalláson alapuló felméréseket a világ vallásosságáról.

Rögtön a jelentés első oldalán meglepő kijelentést olvasunk:

A világ népességének csak egy szűk, Kínában és Nyugat-Európában koncentrálódó kisebbsége ateista.

Globálisan a Gallup felmérése szerint az emberek 59%-a tartja magát vallásosnak, ami 4,1 milliárd hívőt jelent. További 1,6 milliárd főt (23%) tesznek ki a nem ateista, de vallásukat nem gyakorló „nemhívők”. Az ateisták száma csak 0,9 milliárd (13%). Persze a két óriás, Kína és India alaposan elhúzza a statisztikát. Ha ezt a két országot leszámítjuk, a világ többi részének kétharmada hívő, és csak 5%-a ateista.

hirdetés

 

Gallup vallásossági index 2012: a sötétebb színek a vallásosabb országokat jelölik.

Az nem meglepetés, hogy a legkisebb arányban a kommunista Kínában tartják magukat az emberek hívőnek (14%). A világon élő 900 millió ateistának több mint kétharmada kínai. Elszomorító viszont, hogy a világ legkevésbé vallásos országai közé bekerültek olyan nagy keresztény hagyományokkal rendelkező államok, mint Franciaország (37%) és Csehország (20%).

A legvallásosabb földrész minden kétséget kizáróan Afrika. A fekete kontinens egyes országaiban gyakorlatilag mindenki hisz Istenben. A hívő emberek negyede, több mint 1 milliárd fő Indiában él, de a 14%-os kínai kisebbség is közel 200 millió hívőt jelent! Szintén 200 millió körül van az indonéziai muzulmánok, illetve az amerikai keresztények száma – meglepő lehet, de az USA népességének többsége vallásosnak mondja magát.

Ezeket az adatokat különösen akkor kell szem előtt tartanunk, amikor a kereszténység, és általában a vallás térvesztésén kesergünk. Be kell látnunk, hogy – kultúránk minden keresztény gyökere ellenére – jelenleg a világ legkevésbé vallásos területén élünk, amihez hasonló Európán kívül csak néhány országban tapasztalható. Amit mi a kereszténység válságának élünk meg, az globálisan szemlélve sokkal inkább tekinthető Európa válságának. Ennek jelei pedig nem csak vallási téren szembeötlőek.

[WIN-Gallup, 2012]

Egyéb Leelőssy Ádám Nagyvilág
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás