2017. 01. 09.

Rengetegen járnak templomba Lengyelországban

Lengyelország lakosságának negyven százaléka, – azaz 15 milliónál is többen – jár templomba. A 32, 7 millió katolikust majdnem 21 ezer pap szolgálja az országban. Vajon egy magyar pap hogyan látja ezt a folyamatot?

Lengyelországi utazásaim alkalmával megbizonyosodtam arról, hogy mennyire élő az Egyház és mennyire fontosnak tartják a szentmisén való részvételt a lengyel hívők. Most azonban számokkal is alá tudom támasztani megérzésemet.

A vasárnapi szentmisére járók számát vizsgálták az országban 2015-ben, mely a korábbi vizsgálatok adataihoz képest növekedést könyvelt el. A korábbi felmérésben 39,1% volt a vasárnapi templomba járó, míg a legutóbbi vizsgálat szerint ez a szám 39,8%-ra növekedett.

hirdetés

A felmérés kitért a szentáldozáshoz járuló hívők arányára is, akiknek aránya 16,3%-ról 17%-ra növekedtek. Az országban a plébániai hálózat rendkívül jónak mondható, amihez hozzájárul a magas számú, 20.800 pap szolgálata is.

A szentségek kiszolgáltatásának adatait is közölték. 2015-ben keresztség szentségét 369.000 főnek, a bérmálás szentségét 360.000 főnek szolgáltatták ki. Elsőáldozó 270.000 fő volt, míg egyházi házasságot 134.000-en kötöttek.

A lengyel katolikus egyház adatai ellentétes irányokat mutatnak Európa más országaival szemben. Németországban egy hasonló felmérés azt mutatta, hogy a magukat katolikusnak vallók mindössze 10,4%-a gyakorolja vasárnapi kötelezettségét.

Bese Gergő atya

Egyéb
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás