2024. 06. 12.

Szex és szentté válás – mi köze egymáshoz ennek a kettőnek?!

Szex és szentté válás. Gondoltad volna, hogy ez a két dolog mennyire összekapcsolódik? Mike Schmitz atya tolmácsolásában a Katolikus Egyház egy olyan tanítását osztjuk most meg Veletek, amelyről valószínűleg még nem hallottatok. Talán elsőre megbotránkoztató vagy megdöbbentő lesz, de ha nyitott szívvel olvassátok, felfedezhetitek benne Isten szent tervét és akaratát.

A Katolikus Egyházban hét szentség van. Megvannak ezek? Három beavató szentségünk a keresztség, az Oltáriszentség és a bérmálás; a gyógyulás szentségei a bűnbocsánat és a betegek kenete, a küldetés és közösségi szolgálat szentségei pedig a házasság és az egyházi rend. De mik is a szentségek? Krisztustól rendelt látható jelek, amelyek jelképezik és közvetítik a megváltás kegyelmeit. És mi a kegyelem? A kegyelem maga Isten élete. A kegyelem megszentel minket, Istenhez hasonlóvá, szentté tesz bennünket, közelebb visz minket a Mindenhatóhoz. Kegyelem nélkül végünk van, halottak vagyunk, de általa szentté válunk.

A házasság szentsége különleges, mert a katolikus teológia szerint ez az egyetlen olyan szentség. amelyet nem a pap vagy az egyházi rend egy tagja szolgáltat ki. A házasság szentséget a jegyespár egymásnak szolgáltatja ki az eskető, a tanúk és szeretteik jelenlétében; előbbiek azért vanank jelen, hogy tanúsítsák, megtörtént a házasságkötés.“Zsófia, Isten szent színe előtt feleségül veszlek”“Péter, Isten szent színe előtt feleségül megyek hozzád”. Ezekkel a szavakkal a Szentlélek erejében a pár kiszolgáltatja egymásnak a szentséget, valósággá válik. Ketten eggyé váltak. A szentség azonban nem teljes a szexuális egyesülésig, azaz addig, amíg a házaspár testileg ki nem fejezi azt, amit az oltárnál a szavaikkal elmondtak. A szentség befejezetlen, érvénytelen marad, míg meg nem történik a szexuális egyesülés. És ez azt jelenti, hogy a házasság szentségének lényeges része a szexualitás. Amikor kamasz voltam, és hittanórán végigbeszéltük a szenségeket, azt gondoltam magamban, hogy ez az egész borzasztóan unalmas! Fogalmam sem volt arról, hogy az egyik szentség lényeges része a szex. Azt hiszem, kissé jobban érdekelt volna a téma, ha ezt tudom!

Mégis milyen következményei vannak az elhangzottaknak? Emlékszem, mikor a szüleim a 25. házassági évfordulójukat ünnepelték, egy pap eljött hozzánk, és szentmisét celebrált, aminek keretében a szüleim megújították házassági fogadalmukat. Néhány évvel ezelőtt pedig házasságkötésük 50. évfordulóját ünnepelték, és ez alkalommal már én mutattam be a szentmisét, és ismét megújították a fogadalmukat. Gyönyörű volt. De vajon tisztában vagyunk-e ezzal, hogy

minden alkalommal, amikor a férj és a feleség szexuálisan egyesül, megújítják a házassági fogadalmukat? 

Valóban ez történik. Az oltárnál azt mondják egymásnak, hogy teljesen a tiéd vagyok, szabadon, hűségesen és gyümölcsözően. A testi egyesülésben pedig ismét ezt mondják ki, nem egyszerűen a szavaikkal, hanem újra részt vesznek a szentségben. Azért megyünk el gyónni, mert kegyelemre van szükségünk, igaz? Szentté akarunk válni. Szentségimádásra és szentmisére is azért megyünk el, és azért vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget, mert szentebbek akarunk lenni. Aquinói Szent Tamás azt mondja;

minden alkalommal, amikor a férj és a feleség a kegyelem állapotában szexuálisan egyesül, növekszenek a kegyelemben és a dicsőségben.

Egy nap szeretnék könyvet írni azzal a címmel, hogy Hogyan legyünk szentek a jó szex által? Megdöbbentően hangzik az embereknek, hogy valóban ez az Egyház tanítása. Miért tanítja azt az Egyház, hogy a szex csak a házasságba való? Nem azért, mert mocskos vagy undorító lenne. Nem, hanem azért, mert a szex annyira jó!

És nem csak, hogy jó, hanem szent, nem csak, hogy szent, hanem a szentséghez vezető út! Ha a szentség Krisztustól rendelt látható jel, amely kegyelmet ad, amely Isten életét adja, és a házasság egy szentség, a szexuális egyesülés pedig ennek a szentségnek a megújítása, akkor amilyen gyakran a férj és a feleség a kegyelem állapotában testileg egyesül, olyan gyakran növekednek a kegyelemben és a dicsőségben. Ez hihetetlen! Ahányszor ezt jegyespároknak elmagyarázom, általában kétféle reakció érkezik; az egyik, hogy nagyon furcsa és bizarr mindez. Azt képzelnék el ezek a párok, hogy amikor házasok lesznek és a szexhez érnek, becsukják majd az ajtót, és azt mondják Istennek; Te most maradj kint, majd kinyitjuk az ajtót, ha végeztünk. Van, aki szinte émelyeg, fintorog a gondolattól, hogy Isten jelen van a szexuális egyesüléskor is. És aztán vannak olyan párok, akik örömmel fogadják ezt az igazságot, ugyanakkor dühösek, hogy miért nem mondta el ezt nekem senki korábban? Miért tartja ezt az Egyház ennyire titokban? Nem tudom, miért van így, de nem hiszem, hogy szándékos lenne.

Ízlelgessük magunkban az előbb elhangzott igazságokat! Valahányszor, amikor a férj és feleség a kegyelem állapotában szexuálisan egyesül, növekszik bennük a kegyelem és a dicsőség. Olyan ez, mint amikor szentségimádásra, gyónni vagy misére mész, és Isten kegyelmével találkozol, az Ő kegyelmét kapod meg. Kedves férjek és feleségek, amikor a kegyelem állapotában szexuálisan egyesültök, Isten kegyelmét kapjátok meg azáltal, hogy Jézus nevében önmagatokat ajándékozzátok a házastársatoknak. Ennek az igazságnak meg kell változtatnia azt, ahogy a férjek és feleségek közelednek egymáshoz. Valamint azt is, ahogy egy vőlegény és menyasszony, vagy két szerelmes közelít egymáshoz, hiszen ők nem tudják ünnepelni a szentséget, amíg az nincs kiszolgáltatva. Ezért mondja azt az Egyház, hogy tartsuk magunkat távol a házasság előtti nemi élettől. Nem azért, mert a szex rossz, hanem mert

annyira fantasztikus, hogy a szentté válás felé vezető útnak van szánva, nem pedig a pokolba vezető útnak. A szeretet kifejezése, nem a kölcsönös önpusztításé.

Micsoda ajándék! Arra kérlek, hogy ha együttjársz valakivel vagy el vagy jegyezve, hívd meg a pároddal az Urat a szerelem apró gesztusaiba, az ölelésekbe, csókokba, tudva, hogy Isten is része ezeknek. Ha pedig házas vagy, közeledjetek a házastársaddal egymáshoz azzal a tudattal, hogy a szexuális egyesülésben megújítjátok a házassági fogadalmatokat, és így megengeditek az Úrnak, hogy egy újabb adagot adjon az Ő megszentelő kegyelméből, az életéből, amely átalakít és szentté tesz. Ezt nem én találtam ki. Ez az Egyház tanítása, amelyről túl sokan nem hallottak még. De ne csak hallgassuk, hanem éljük is meg!

Forrás: Youtube/ Ascension Presents

Fordította: Fekete Ági

Ki legyen a szex középpontjában?

Életmód Lelkiség
hirdetés