2021. 06. 18.

30 nap ima a feleségedért – Letölthető melléklettel

Úgy érzed, hogy többet kéne imádkoznod a feleségedért és a házasságotokért, de nem tudod, hogyan kezdj hozzá? Isten arra hív, hogy szüntelenül imádkozz és minden kérdést vigyél elé, így a házasságodét is – mely nem egy elhanyagolható szeretetkapcsolat, és állandó támadásnak van kitéve.

A feleségeknek szóló 30 napos kihívás után most a férjekhez fordulunk, hiszen fontos, hogy a házastársak egymásért imádkozzanak! A következő 30 napra összeállítottunk egy imalistát, melyen napról napra tudsz haladni, és igehelyekkel is alátámasztottuk ezeket a szándékokat.

Készen állsz?

Töltsd le az ingyenes mellékletet, vagy olvasd el az imákat a cikkben.

1. nap 
Imádkozz, hogy követni tudja Istent! Imádkozz azért, hogy a feleséged találjon időt minden egyes nap arra, hogy imádkozzon és olvassa a Bibliát. Bátorítsd ezekkel az igékkel: Zsolt 91:1; Zsolt 62:1; Róma 12:2, és kérdezd meg, hogy te mit tudsz tenni azért, hogy időt szabadíts fel neki! Imádkozz azért, hogy mindenkinél jobban szeresse Istent.

2.nap 
Imádkozz, hogy növekedjék a lelki ajándékaiban! Imádkozz, hogy tanulmányozza a Bibliát egyedül, veled, barátokkal és a templomi közösségben is. Imádkozz azért, hogy növekedjen a megértése a Szentlélek által. Bátorítsd azzal, hogy együtt olvassátok a Bibliát, de a személyes Bibliaolvasásoddal is tudod ösztönözni és jó példát mutatni. Imádkozz a feleséged imaéletéért, hogy megtapasztalhassa Isten ismeretének gazdagságát. Bátorítsd azzal, hogy te is megosztod a saját tapasztalataidat és azt, hogy mit tanít Isten neked. (Zsidók 4:12; Róma 15:14; Józs 1:8)

3.nap 
Imádkozz lelki védelemért! Imádkozz, hogy Isten fegyverzete megvédje őt az ellenség mesterkedéseitől. Imádkozz azért, hogy Isten vezesse el a veszedelemtől és vigyázzon rá minden nap. Imádkozz azért, hogy Isten védő kezei takarják be, amikor közlekedik – kocsival vagy gyalog. Imádkozz, hogy se fizikálisan, se spirituálisan ne botoljon el. (Efezus 6:11, Kor 10:13, 2Thessz 3:3)

4. nap 
Imádkozz mély és frissítő álomért. Bátorítsd, hogy jegyezze le a gondolatait lefekvés előtt, így nem fogják álmában nyugtalanítani. Ha fáradt, bátorítsd a Példabeszédek 3:24 versével: „Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen alszol.” Imádkozz azért, hogy megnyugodjon attól a tudattól, hogy Isten tervei sokkal nagyobbak az aggodalmainál. Imádkozz, hogy le tudja csendesíteni az aggodalmaskodó hangokat.  (Mt 11:28-30, 1Móz 2:2-3, Zsolt 4:8)

5. nap 
Imádkozzatok közösen a szexuális életetekért. Imádkozz azért, hogy Isten őrizze, bátorítsa és újítsa meg az irántad érzett vágyait. Imádkozz azért, hogy a Szentlélek megmutassa nektek, milyen ajándék az intimitás Istentől. Vedd körbe a feleségedet kedvességgel, odaadással, türelemmel és imádkozz azért, hogy tudjatok időt szánni arra, hogy a szexuális életetek kivirágozzon. (Mk 10:8)

6. nap
Imádkozz világosságért és Isteni bölcsességért. Lehet, hogy a feleségednek rengeteg feladat zakatol a fejében és úgy érzi, hogy neki kell megoldania mindenkinek a problémáját. Imádkozz azért, hogy minden egyes nap erősítse meg a Szentlélek abban, hogyan töltse el legjobban az idejét. Imádkozz azért, hogy észrevegye és értékelje azokat az apróságokat, amelyek „jól” lettek megoldva, ahelyett, hogy azon stresszelne, hogy minden feladatot egyszerre elvégezzen. Imádkozz azért, hogy az ellenség ne terelje el a figyelmét azokról a dolgokról, amelyek a legfontosabbak a feleséged szívének. Bátorítsd, hogy tudjon dönteni, milyen feladatra mond igent, és arra is, hogy merjen nemet mondani. Imádkozz azért, hogy Isten hangja tudjon elérni hozzá és ne a zavaró körülmények. Imádkozz azért, hogy kérje Isten iránymutatását. (Jak 1:5, Ézs 30:21, Példa 3:5-6, Jn 14:16-17)

7. nap
Imádkozz, hogy értékelni tudja azt, akinek Isten teremtette. Akármilyen életszakaszban van a feleséged: frissen házasodtatok, kisgyermekeitek vannak vagy éppen kirepültek a gyerekek a fészekből: Isten tökéletesen alkotta meg őt, és terve van az életével. Isten egyedi alkotása ő, és csak ő tudja megismerni és ünnepelni azt, akinek Isten teremtette.  Emlékeztesd rá, hogy okkal lett más a többieknél, és bár lehet nem úgy csinál mindent, mint mások – például a nevelés – de az adottságait egyenesen Istentől kapta. Ha azt hallod, hogy lekicsinyli magát másokhoz képest, akkor mutasd meg neki a következő verset: „Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.” (Zsolt 139:14)

8. nap
Imádkozz azért, hogy Isten ne hagyja abba megszentelő munkáját az életében. Imádkozz, hogy keresse Istent és vágyakozzon arra, hogy Neki tetsző életet éljen. Köszönd meg Istennek, hogy napról napra megújítja a feleségedet és folyamatosan dolgozik az életében. (2 Thessz 2:13, ApCsel 26:18, Gal 2:20)

9. nap 
Imádkozz azért, hogy meg tudjon bocsátani. Ha megsebeznek minket, akkor a megbocsátástól nagyon kiszolgáltatottnak érezhetjük magunkat. Imádkozz azért, hogy Isten gyógyítsa és lágyítsa meg a feleséged szívét, így örömmel tudja fogadni a bocsánatkérést és a megbékélést. Imádkozz azért, hogy ha az ördög kísérti és szítja benne a haragot, akkor át tudja ezeket adni Istennek, aki teremtette őt és sokkal hatalmasabb mindennél. Imádkozz, hogy vágyakozzon a megbocsátásra és arra a szabadságra, amit ez ad. (Kol 3:13, Lk 17:3-4)

10. nap 
Imádkozz, hogy erőt találjon a nőiességében. Imádkozz, hogy sose könyvelje el gyengeségként a kedvességét, odaadását, lágyságát. Imádkozz, hogy mindig empatikus tudjon maradni, bátorítson és törődjön másokkal. (Ézs 40:31, Fil 4:13)

11. nap
Imádkozz a munkájáért. Akár dolgozik, akár otthon van, imádkozz azért, hogy türelmes és szeretetteljes képviselője tudjon lenni Isten Királyságának. Imádkozz azért, hogy tudjon koncentrálni a munkájára és imádkozz azokért, akikkel naponta találkozik, hogy tisztelettel bánjanak vele. Imádkozz azért, hogy bölcsen tudjon gazdálkodni az idejével, és tudjon pihenni is a munka végeztével. Ha gyermekekkel van otthon, imádkozz türelemért és bölcsességért számára. Imádkozz, hogy tudjon mély köteléket kialakítani a gyerekekkel és tudjon nekik Istenről beszélni. (Kol 3:23, Zsolt 90:17)

12. nap
Imádkozz azért, hogy ne a tökéletlenségeit lássa magában anyaként, hanem felismerje, hogy Isten hívta el az anyaságra. Imádkozz, hogy a Szentlélek erősítse és világosítsa meg, hogy milyen eszközökre van szüksége a szeretetteljes gyermekneveléshez minden egyes nap. Imádkozz azért, hogy tanítsa őket Isten szeretetére és mindig tudjon türelmes maradni. Ha nincsen gyermeketek, akkor imádkozz azért, hogy tudjon mentorálni fiatal lányokat. (Lk 1:46-48)

13. nap 
Imádkozzatok közösen a szülői hivatásotokért. Biztasd a feleségedet a nevelésben és vezesd spirituálisan a családotokat. Mutasd meg a gyermekeidnek, hogy szereted az anyukájukat. Imádkozz a nyílt kommunikációért a feleségeddel, valamint a gyermekeitek között. Imádkozz azért, hogy tudjatok minőségi időt tölteni a családotokkal.  

14. nap
Néhány nő számára könnyű barátokat szerezni, azonban vannak, akiknek ez nehézséget okoz. Imádkozz a feleséged barátaiért és azért, hogy együtt közelebb tudjanak kerülni Istenhez. Biztasd, hogy töltsön velük időt, és vállalj pluszfeladatokat a ház körül, hogy ne legyen benne rossz érzés az ilyen találkozók miatt. Imádkozz azért, hogy igaz barátai legyenek a feleségednek, akik Istenhez is közelebb tudják vezetni: akikkel tud közösen imádkozni, tanulmányozni a Bibliát, akikkel nyíltan meg tudja beszélni a problémáit. Imádkozz azért, hogy Isten védje meg a rossz barátságoktól és káros hatásoktól. (Példa 18:14, Kol 3:12-14)

15. nap 
Imádkozz, hogy Isten békessége uralkodjon a szívében. Szorongás, bizonytalanság, aggodalom, önzőség, büszkeség: az ellenség sok mindennel támad minket az életünk során, hogy megraboljon minket attól az élettől, amelyet Isten tervezett nekünk. Imádkozz azért, hogy Isten békessége uralkodjék a szívében, és semmi ne tudja ezt megzavarni. Imádkozz, hogy ne hagyja a félelmeit elhatalmasodni a hitén. ( Zsolt 23:4, Jn 14:27, Kol 3:15)

16. nap 
Imádkozz azért, hogy a feleséged jó kapcsolatot ápoljon a családjával, barátaival, kollégáival, idegenekkel, de legfőképpen Jézussal. Imádkozz azért, hogy Isten erőt adjon Isten neki erre, ugyanakkor legyen ideje felfrissülni is. Imádkozz azért, hogy fény tudjon lenni a sötétségben és így közelebb tudjon vezetni másokat Jézushoz. (1 Kor 1:10, 1 Jn 1:7, Gal 6:2)

17. nap
Imádkozz, hogy mindent Isten dicsőségére tegyen. Imádkozz azért, hogy a feleséged felismerje, miért kapta Istentől a munkáját, amelyet végez. Imádkozz azért, hogy Isten országát építse a munkájával, és ne saját magát akarja dicsőíteni vele. Imádkozz azért, hogy minél több lehetőséget kapjon erre. (Mt 5:16, 1 Kor 10:31, Mt 6:33)

18. nap
Isten megváltotta a feleségedet, nem azért, hogy bűnben maradjon, hanem azért, hogy elhagyja ezeket és Isten szabadságában járjon a Szentlélektől vezérelve. Imádkozz azért, hogy a Szentlélek vezérelje, még inkább Rá tudja bízni magát és felismerje Isten hívását. (Gal 5:25, 1Pt 1:14-16)

19. nap 
Imádkozz azért, hogy felismerje Isten ajándékait az életében. Imádkozz, hogy felfedezze Istent az alkotásaiban, és életének eseményeiben is. Imádkozz azért, hogy felismerje Isten cselekedeteit az életében és hálát adjon értük. Imádkozz azért, hogy hálája és tanúságtétele mások számára is áldássá váljon. (Fil 4:19, 1Thessz 5:18)

20. nap 
Imádkozz azért, hogy tanúságtevő élete legyen, és közösen is meg tudjátok osztani másokkal az evangéliumot. Imádkozz, hogy erre bátorságot kapjatok. (1 Kor 10:31)

21. nap 
Imádkozz a gyengeségeiért. Imádkozz azért, hogy a feleséged mindig érezze Istennek a gyógyító erejét, még akkor is, ha nehézségekkel áll szemben. Imádkozz azért, hogy az összes aggodalmát Isten kezébe tudja helyezni. (1 Pt 5:7)

22. nap 
Adj hálát Istennek azért, amilyennek a feleségedet teremtette. Egyedinek alkotta és olyan tulajdonságokat adott neki, amelyekkel az Ő munkáját tudja segíteni (Efezus 2:10). Imádkozz azért, hogy legyen energiája és inspirációja azt csinálni, amit a legjobban szeret és kapjon rá pozitív visszajelzést. Imádkozz azért, hogy alkalmasnak érezze magát azokra a feladatokra, amelyeket kapott és sose vegye le a tekintetét arról, hogyan használja ezeket fel Isten a jóra. 

23. nap
A feleségednek egyszerű és összetett döntésekkel is szembe kell néznie az élete során. Lehet, hogy úgy érzi néhányról, hogy megoldhatatlanok. Bármi is álljon előtte, imádkozz azért, hogy először Istenhez vigye ezeket. Imádkozz azért, hogy Istentől bölcsességet és erőt kapjon, ugyanakkor bátorságot, hogy megtegye, amit Isten kér tőle. Imádkozz azért, hogy békessége legyen ezekben a döntésekben. (Példa 16:9)

24. nap
A megbocsátás felüdíti a keserű szívet. Imádkozz azért, hogy Isten meglágyítsa a szívét, és meghallja a szabadságra való meghívását. Imádkozz azért, hogy Isten emlékeztesse az irántad való szerelmére akkor is, amikor megbántottad. „Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez”. (1 Péter 4:8)

25. nap
Imádkozz azért, hogy Isten irányítson titeket, ha nem értetek egyet valamiben. Imádkozz azért, hogy Isten vezesse a szíveteket és ne halljátok meg a békétlenség hangját. Imádkozz azért, hogy a házasságotok egyre erősebb legyen és ne adjatok teret a veszekedésnek. (Préd 4:12)

26. nap
Imádkozz azért, hogy a feleséged felismerje a kísértéseket és bálványokat az életében. Imádkozz, hogy ne lankadjon a figyelme ebben a harcban, és alázatosan legyen kész felismerni és meglátni a bűneit. Imádkozz, hogy a feleséged annak lássa Istent, aki Ő valójában, és ne elégedjen meg kevesebbel az életben. (Mt 26:41, Mk 14:38)

27. nap
Imádkozz, hogy Isten megvédje a feleségedet a veszélytől, és imádkozz azért, hogy a feleséged bízni tudjon Istenben. Imádkozz, hogy felismerje Isten jóságát és a nehéz körülmények között vagy betegségben, veszteségben is áldani tudja Őt. (Zsolt 12:7, Zsolt 27:5, Zsolt 32:7, Zsolt 103:3)

28. nap
Imádkozz a lelki egészségéért. Imádkozz, hogy az érzéseit és a szívét Isten elé tudja vinni. Imádkozz, hogy mindig hálát tudjon adni Istennek és felismerje az ajándékait az életében. (Példa 4:23, Róm 12:2, Példa 23:26, Zsolt 51:10)

29. nap
Imádkozz a feleséged szolgálatáért. Imádkozz, hogy keresse és meglássa azokat a lehetőségeket, amelyekkel Isten országát tudja építeni. Imádkozz, hogy felfedezze a hivatását és kérje el Istentől azt. Imádkozz, hogy ebben példát tudjon mutatni a családotoknak és a barátainak is. (Zsid 10:24-25, Mt 6:33, Jak 1:22) 

30. nap
Imádkozz, hogy a feleséged felismerje azt az egyedi küldetést, amit Isten rábízott. Imádkozz fejlődési és tanulási lehetőségekért az életében. Imádkozz azért, hogy bátorítani tudjad ezeknek a kutatásában. (1Kor 10:31)

Borítókép: Mary Katherine Wynn | Dreamstime.com
Ima
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás