2021. 06. 08.

30 nap ima a férjedért – letölthető melléklettel

Az Efezusi levélben Pál apostol arra buzdítja a keresztényeket, hogy imádkozzanak egymásért (Ef 6,18). Ebbe az is beletartozik, hogy a házastársak – akiket egymás gondjaira bízott Isten – imádkozzanak a másikért. Megtisztelő kiváltság ez, ugyanakkor a családunk lelki békessége és gyarapodása érdekében is elengedhetetlen, hogy imádságban hordozzuk házastársunkat, és ilyen módon is megáldjuk őt. Az is lehet, hogy még nem ismered a férjedet, de ez ne tántorítson el attól, hogy végigcsináld ezt a harminc napot! Áldd meg azt a férfit is ezzel az imádsággal, akiről most még csak Isten tudja, hogy egy napon a férjed lesz.

Ha a magas válási arányokat nézzük, és a házasság ellen szóló hangokat és trendeket vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a házasság intézménye nagy támadás alatt van. Ahogyan a Biblia is írja, nem test és vér ellen harcolunk, hanem lelki erők ellen. Az ima fontos fegyverünk ebben a harcban, és a házastársaknak szép kiváltsága és szolgálata az, hogy egymást imádságban hordozzák. 

Készen állsz arra, hogy harminc napon keresztül minden nap elmondd az itt kijelölt imákat, ezzel megáldva a férjedet – akár ismered, akár nem – és a házasságotokat?

Töltsd le a kinyomtatható változatot ITT és hordozd magaddal, akármerre jársz!

 

1. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed növekedjen spirituálisan és lássa meg azt, hogy Isten előtt kell a tetteivel elszámolnia. Imádkozz azért, hogy őrizze a szívét minél több lelki munkával – a Biblia olvasásával és tanulmányozásával; imádsággal; elmélkedéssel; az ige memorizálásával stb. (2 Péter 3:18; Példa 4:23)

2. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed kapcsolata Istennel és az Ő igéjével jó gyümölcsöket teremjen az életében. Imádkozz azért, hogy bölcsességet kapjon, jobban értse és félje Istent. (Példa 3:7; Példa 9:10; Zsolt 112:1)

3. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed alázatos legyen és gyorsan felismerje, ha Isten rámutat a bűneire. Imádkozz azért, hogy a szíve érezze és hallja meg Isten szavát. (Zsolt 51:3-4; Mik 6:8)

4. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed növekedjen a vezetői szerepben a házasságotokban – óvjon és gondoskodjon rólad. Imádkozz azért, hogy bölcsen vezessen és önfeláldozóan szeressen téged, hogy így Isten dicsősége meglátsszon a házasságotokon. (Ef 5:25-29; Kol 3:19)

5. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed hűséges legyen az esküvői fogadalmához. Imádkozz azért, hogy a kapcsolatotok ápolásának vágya dolgozzon benne hűségének és elköteleződésének jeleként, és Krisztusnak az Egyház iránti szeretetének képeként. (Példa 20:6; 1Mózes 2:24)

6. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed szeresse az igazságot és gyűlölje a hazugságot, különösen a gonoszság kultúráját. Imádkozz azért, hogy felismerje és elkerülje a gonoszságot, és ha szükséges, akkor világos és határozott lépéseket tegyen az ördög ellen. (Példa 27:12; János 17:15; 1Korintus 10:12-13)

7. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed megőrizze a szívét az illetlen kapcsolatoktól az ellenkező nemmel. Imádkozz azért, hogy a házassági elköteleződése tiszta és megingathatatlan legyen. (Példa 6:23-24,26; Róma 13:14)

8. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed képességei szerint becsületesen dolgozzon azért, hogy a legjobbat tudja biztosítani neked és a családotoknak. Imádkozz azért, hogy azok a jellembeli tulajdonságok, amelyek elengedhetetlenek egy sikeres karrierhez és gyümölcsöző szolgálathoz, azok folyamatosan fejlődjenek és növekedjenek benne: kitartás; határozottság; erő; analitikus elme; szervezőkészség; pozitív emberi kapcsolatok; elszántság stb. (Róma 12:11; 1Korintus 15:58)

9. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed bölcsen kezelje a pénzügyeket; lássa át a kiadásokat, befektetéseket és előrelátóan tervezze meg őket. Imádkozz azért, hogy jól sáfárkodjon a pénzzel, és ne forduljon el az adakozástól sem. Imádkozz azért, hogy a pénz ne váljon veszekedés forrásává a családotokban. (Példa 23:4-5; Róma 12:13; Zsidók 13:5)

10. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed szilárdan ragaszkodjon a meggyőződéséhez, ne adja fel az elveit. Imádkozz azért, hogy mindig őszinte legyen, az üzleti döntéseiben is, és ne tegyen soha semmit, amit mások előtt titkolnia kell. (Példa 20:7; 1Tim. 1:5, 3:7; Efezus 6:10-12)

11. nap
Imádkozz azért, hogy a férjednek alázatos és tanítható lelke legyen, és szolgai szíve Isten előtt. Imádkozz azért, hogy mindig hallgasson Istenre és vágyakozzon az Ő akaratának cselekvése után. (Példa 15:33; Efezus 6:6)

12. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed a szexuális vágyait mindig Isten elé vigye és gyakorolja az önmegtartóztatást. Imádkozz azért, hogy az intim együttlétetek mindig friss, pozitív és az önzetlen szeretet tükröződése legyen. (Példa 5:15, 18; 1Korintus 7:3; Énekek 7:10)

13. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed a gyakorlati képességeit a családotok építésére használja és bölcs döntéseket hozzon a jólétetek felől. Imádkozz azért, hogy önzetlenül szolgáljon másokat. (Galata 5:13; Fil. 2:3-4)

14. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed olyan szavakat szóljon, melyek építik a családotokat és téged is, és szeretetteljes szívről tanúskodnak. Imádkozz azért, hogy ne használjon csúnya szavakat. (Példa 18:21; Efezus 4:29)

15. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed bölcsen válassza meg a barátait. Imádkozz azért, hogy Isten olyan embereket hozzon az életébe, akik bátorítják a hívő életre, nem pedig bűnbe viszik. (Példa 13:20; Példa 27:17)

16. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed olyan elfoglaltságokat válasszon magának, amelyek egészségesek és dicsőítik Istent. Imádkozz azért, hogy ne kötözze meg semmilyen megkérdőjelezhető hobbi vagy szabadidős tevékenység, hanem helyette tapasztalja meg a szentségben való szabadságot, amikor átadja Istennek az irányítást. (1 Korintus 6:12, 10:31; 2 Tim 2:4)

17. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed örömöt leljen a Krisztusról és más hívő férfiakról mintázott férfiasságában. Imádkozz a fizikai, érzelmi, mentális, szociális és spirituális erejéért. (Efezus 3:16; 1Péter 2:21; 1Korintus 10:11)

18. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed az örökkévalóság perspektívájában éljen – azaz az örök élet legyen a célja. Imádkozz azért, hogy elutasítsa a materializmust és a pillanatnyi értékeket és Istent tegye az első helyre az életében. (Mt 6:33; 2Móz 6:5; Efezus 5:16; Zsolt 90:12)

19. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed türelmes legyen, a békesség embere. Imádkozz azért, hogy ne uralkodjon el rajta a harag, helyette engedje, hogy a Szentlélek vezesse. (Róma 14:19; Zsolt 34:14)

20. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed vigye a gondolatait Isten elé. Imádkozz azért, hogy ne dédelgessen erkölcstelen gondolatokat és elutasítsa a pornográfia kísértését. (Példa 27:12; 2Kor 10:5)

21. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed megtanulja, hogyan pihenjen meg az Úrban és még a legstresszesebb időszakokban is találja meg az örömöt és békességet az Istennel való kapcsolatában. Imádkozz azért, hogy bízza Istenre az időbeosztását. (Nehémiás 8:10; Példa 17:22; Zsolt 16:11)

22. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed gyakorolja a megbocsátást a kapcsolatotokban és másokkal szemben is. Imádkozz, hogy felismerje a keserűségének a gyökereit és Isten elé tudja vinni a sértődöttségét és azt, ha nehezen tud megbocsátani. (Efezus 4:32; Zsid 12:15)

23. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed jó apa legyen – tanítsa bölcsen és feltétel nélküli szeretettel a gyermekeiteket. Ha nem édesapa, akkor imádkozz azért, hogy mentorálni tudjon fiatal hívő férfiakat. (Efezus 6:4; Kol 3:21; 2 Tim 2:1-2)

24. nap
Imádkozz azért, hogy a férjednek kiegyensúlyozott élete legyen, hogy jól össze tudja egyeztetni a munkát és a kikapcsolódást. Imádkozz, hogy félje Istent, ugyanakkor szívélyes legyen mindenkivel a templomban és a munkahelyén is. (Lk 2:52; Példa 13:15)

25. nap
Imádkozz, hogy a férjed bátran ki tudjon állni a gonoszság és az igazságtalanság ellen, és képviselje az igazságot. Imádkozz, hogy védelmezni tudjon téged és a családotokat a sátán támadásaitól. (Zsolt 31:24; Efezus 6:13; Zsolt 27:14)

26. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed felismerje, mire hívta el Isten és megélje azt. Imádkozz, hogy fel tudja ajánlani az álmait Istennek és csak azt keresse, ami Istent dicsőíti és ami örökkévaló. (Jer 29:11; 1Kor 10:31)

27. nap
Imádkozz, hogy a férjed felismerje, milyen fontos az, hogy gondját viselje a testi egészségének – ami a Szentlélek temploma – Isten dicsőségére. Imádkozz azért, hogy mértékletes tudjon lenni és odafigyeljen, milyen ételeket választ, és rendszeresen végezzen testmozgást. (Róm 12:1-2; 1Kor 6:19-20; 9:27)

28. nap
Imádkozz azért, hogy a férjed imádságos életet éljen. Imádkozz, hogy keresse Istent a saját csendességei során. (1 Thessz 5:17; Lk 22:46; Jakab 5:16)

29. nap
Imádkozz, hogy a férjed átadja az idejét és tehetségét Istennek. Imádkozz azért, hogy a lelki ajándékai megnyilvánuljanak a munkájában, a gyülekezetben, az otthonotokban. (Efezus 5:15-16; 1Kor 12:4,7)

30. nap
Imádkozz, hogy a férjed tiszta szívvel szolgálja Istent és másokat. Imádkozz, hogy engedelmeskedjen a szívében Istennek és dicsőítse meg mindenben, amit csinál. (1 Kor 10:13; Jn 7:17-18; Kol 3:23-24)

 

 

Borítókép: Unsplash
Ima
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás