2019. 02. 19.

12 fantasztikus gondolat a házasságról Kondor Pétertől

Kondor Péter evangélikus püspök a házasságról tartott igehirdetést a kispesti gyülekezetnek – az istentiszteletet a Sola Rádió közvetítette. Fantasztikus gondolataiból készítettünk egy csokrot a számotokra:

1. Minden tisztátalanság és paráznaság végeredményben nem egyéb, mint támadás a házasság ellen, vagyis házasságtörés. Minden szexuális megromlás végeredményben a házasság rongálása. 

2. A házasságnak a lényegét, az értelmét kellene nekünk újból megtalálnunk: mentsétek meg a házasságot, az Isten által adott és akart házasságot! Mert ha megmentitek, akkor megmentitek a családot, akkor megmentitek a nemzetet,  megmentitek a hazát. Milliónyi gyermeknek és felnőttnek a boldogságát mentitek meg vele.  

3. Nem azért köt két ember házasságot, hogy gyermekek szülessenek, vagy hogy gazdasági szövetséget alkossanak. A gyermek nem célja a házasságnak, hanem a gyümölcse, a cél maga az életközösség. Ez a legmagasabb rendű szolgálat, amit férfi és nő egymás iránt végezhet. 

hirdetés

4. A házasságok valóban az égben köttetnek. Az ember nem is tud házasságot kötni, Isten tudja megkötni azt két ember között. Nem az ember találta ki ezt a létformát, hanem az Isten, ezért nem lehet kihagyni belőle a szerzőt. Ezért védi Jézus a házasságot halálosan komolyan és hallatlanul kemény szavakkal.  Nem a mi szeretetünk, és nem a mi hűségünk a tartóoszlopa a házasságnak. Nem ez tartja egyben, hanem Istennek az a munkája, amivel egy férfit és egy nőt „egybeszerkesztett”. 

5. A házasságkötés alkalmával a férfi és a nő szeretetet és hűséget fogad. De nem egymást szólítják meg, amikor az oltár előtt állnak, hanem Istent. Nem azt mondják, hogy „fogadom neked”, hanem Istennek teszik ezt a fogadalmat. Ez a nagyon nagy különbség: nem egymásnak, hanem az Istennek.

6. A házasság az embernek a részéről mindig a hitnek a tárgya kell hogy legyen. Hitbeli ügy, házasságra lépni azt jelenti, hogy hinni, Isten ajándékai vagyunk egymás számára. 

7. Aki a házasságot kiveszi Isten kezéből és  a maga remegő kezébe veszi, az előbb-utóbb el is ejti azt.

8. A házasság olyan fontos ügy, hogy Isten nem is bízza az emberre, mert az ember ezt nem bírja elhordozni. Az Istennel való közösségből kivont párkapcsolat egy olyan kerékhez hasonlít, amely nem a saját tengelye körül forog. Akkor pedig szép lassan szétver mindent önmaga körül. Ezért pusztul körülöttünk az élet.

9. Az a parancs, hogy „Ne törj házasságot!”, az nemcsak azokra vonatkozik, akik már házasságban élnek, hanem azokra is, akik még előtte vannak. Mindenkire igaz, hogy „a ti testetek a Szentlélek temploma”.  

10. Mindnyájan érezzük, hogy ezen a téren nagyon kéznél van a kísértés: mindnyájan a szakadék szélén járunk e tekintetben. De aki szédülős, az ne nézzen bele a szakadékba, mert leszédül! Akkor se nézzen le, ha nagyszerű kilátások kecsegtetik ott! 

11. A kereszt előtt kell újra és újra megállnunk: ahol megbocsátás, tisztaság és szeretet van. Minden házassági problémának a legmélyén Isten elhagyása van. 

12. Az igazán nagy gond nem ott van, hogy férfi és nő között megromlott a kapcsolat. A baj mindig az, hogy az ember és az Isten között történik ez. Ha rendezni akarunk egy vergődő kapcsolatot, akkor először Istenhez kell visszatérnünk. 

Fotó: Incimages.com

Forrás: Sola Rádió – vasárnap, 11:00 – külön köszönet Dr. Erdélyi Lászlónak a felvétel elküldéséért

Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás