2018. 12. 23.

25 gyönyörű idézet karácsonyról

Teréz anyától Billy Graham-en át egészen Amy Grantig: 25 gyönyörű idézet karácsony valódi ünnepéről!

Közeledve karácsony felé, az ajándékvásárlás, otthonunk díszítése, a sütés-főzés és az ünneplés könnyűszerrel elvonja figyelmünket a lényegről. Olyan könnyen elfelejtjük, hogy ünnepünk valódi oka Jézus születése!

Összegyűjtöttünk 25 idézetet keresztény vezetőktől, íróktól, lelkészektől és művészektől, melyek arra a gyönyörű és csodálatos ajándékra fókuszálnak, hogy Jézus kisgyermekként jött közénk. Ő a karácsony legnagyobb ajándéka! Reméljük, ezek az idézetek lelkesítenek majd, emlékeztetnek téged Isten hatalmas szeretetére és segítenek az ünnepi nyüzsgésben őt tenni a középpontba.

1) „A vidéken pásztorok tanyáztak. Ültek csendesen, talán meghökkenve, talán ámulatba esve, minden kétséget kizáróan lenyűgözve. Éjjeli vigyázásukat egy hatalmas mennybéli villanás és angyalok kórusa törte meg. Isten azokhoz megy el, akiknek van idejük ráfigyelni – s így ezen a tiszta éjszakán egyszerű pásztorembereket látogatott meg.” – Max Lucado

hirdetés

2) „Egyetlen egyszer ezen a földön, egy istálló olyan csodát fogadott magába, ami még a mi földünknél is nagyobb.” – C.S. Lewis

3) „Isten megnyitotta a világ ajtaját és belépett rajta, mint egy csecsemő. A legsebezhetőbb módon, ahogy el lehet képzelni. Mert felfoghatatlan közelségben kíván velünk lenni. Mely vallás istene akart valaha is olyan meghitt közösségben lenni velünk, emberekkel, hogy személyesen jöjjön el, védtelen valójában? Mely isten vált sebezhetővé olyannyira, hogy megérinthettük őt? Törékeny, annyira, hogy akár gond nélkül bánthattuk is volna őt? Sérülékeny, hogy a szíve megszakadjon értünk? Egyedül Ő, aki örök szeretettel szeret.” – Ann Voskamp

4) „Ezen karácsonykor Krisztus az ő eljövetelekor, fog-e meleg szívet találni? Fémjelezd az adventi várakozást azzal, hogy szereted és szolgálod a körülötted lévőket Istentől jövő szeretettel és irgalommal.” – Teréz anya

5) „…És amikor minden súly ránk nehezedik olyannyira, hogy alig bírjuk elviselni, a karácsonyi üzenet elér hozzánk, mondva, hogy minden elgondolásunk hibás, és amit mi ördöginek és sötétnek titulálunk, az valójában nemes és tiszta, mert Istentől jövő. Valójában tévesen látunk, erről van szó. Isten fekszik a jászolban, gazdag a szegénységben, fény a sötétben, erő a lemondásban. A gonosz nem tehet kárt bennünk; bármit is tegyenek velünk az emberek, nem szolgálhatnak mást, csak Istent, aki titokban nyilatkoztatta ki magát, mint maga a szeretet és uralkodik a világunk és a mi életünk felett.” – Dietrich Bonhoeffer

6) „A karácsonyra találkozásként tekintünk, a csodás találkozás, a történelmi találkozás, a sorsdöntő találkozás Isten és az emberiség között. Aki hisz, jól tudja ezt. Örvendjetek!” – VI. Pál pápa

7) „És amikor az Úr Jézus békével töltött be téged, emlékezz még egy dologra: az emberek felé jóakarat. Ne szorítsd ki az ünnepből az emberek felé szolgáló jóindulatot.” – Charles Spurgeon

8) „Megbékélés Istennel, másokkal és béke a saját szívedben is.” – Rick Warren

9) „Aki arra gondol, hogy a Szent Gyermek decemberi születése jelentéssel bír, azt gondolhatja, amit valóban is jelent; hogy Krisztus nem pusztán a jólétben élők nyári napsugara, hanem a szerencsétlenek téli, melegítő tüze is.” – G.K. Chesterton

10) „A világ valamennyi karácsonyi ajándéka értéktelen Krisztus jelenléte nélkül.” – David Jeremiah

11)  „A karácsony sava-borsa a hit. Szeretek legalább egy este letelepedni a karácsonyfa köré énekelni és érezni, annak a megkülönböztetett időnek a csöndes szentségét, ami a szeretet, barátság és Isten ajándékának, a Fiúnak az ünneplésére hivatott.” – Amy Grant

12) „Mi adhat bármi pluszt a karácsonyhoz? A tökéletes film az, hogy Isten határtalanul szerette ezt a világot. A tökéletes ajándék, hogy egyszülött Fiát adta értünk. Az egyetlen kívánalom, hogy higgyünk benne. A hited jutalma pedig az örök élet elnyerése.” – Corrie Ten Boom

13) „Hiszek abban, hogy ha hirdetjük a karácsony történetét, nem szűnünk meg róla énekelni és megélni az ünnep valódiságát, akkor örömet, boldogságot és békét adhatunk e világnak.” – Norman Vincent Peale

14) „A karácsony legfőképp a szeretet hatalmát jelenti, az alkalom, amikor Isten szeretete és egymás iránti szeretetünk ereje kell, hogy érvényt szerezzen a gyűlölet és a keserűség felett, az alkalom, amikor gondolataink, cselekedeteink és szellemünk nyilvánvalóvá teszi Isten bennünk élő jelenlétét.” – George F. McDougall

15) „Lehetetlen felfogni, hogy milyen fordulatot vettek volna egyes események, amennyiben Jézus születése nem történt volna meg – akármikor, akárhol, akárhogyan is történt… Azóta Jézus emberek milliói számára nyitott utat nemcsak életük új nézőpontból való szemlélése felé, hanem afelé is, hogyan éljék azt. Való igaz, húsz évszázadon át megszámlálhatatlan férfi és nő, megszámlálhatatlan módon lett rabul ejtve a megszületett gyermek által, elragadtatva üzenete és élete által, hogy gyökeresen megváltoztak a hozzá fűződő kapcsolatuk révén.” – Frederick Buechner

16) „A Mindenható tehetetlen csecsemőként jött közénk, akit táplálni, tisztába tenni és beszélni tanítani kellett, mint bármelyik más gyermeket. Minél többet elmélkedsz efölött, annál valószínűtlenebbnek tűnik. Semmi sem olyan csodálatos, mint a megtestesülés igazsága.” – J.I. Packer

17) „Jézus Isten és ember volt egy személyben, hogy Isten és ember megbékéljen egymással.” – George Whitefield

18) „A karácsony megsuhintja varázspálcáját a föld felett és íme, minden lágyabb és szebb.” – Norman Vincent Peale

19) „Addig nem tudod igazán élvezni a karácsonyt, míg fel nem nézel Atyád arcára és el nem mondod neki, hogy megkaptad az ő karácsonyi ajándékát.” – John R. Rice

20) „Egyedül azok az emberek képesek tükrözni az Úr arcát, akik megalázzák magukat és belátják szolgai voltukat Isten nagysága előtt.” – John Piper

21) „Sőt, a tény, hogy Isten Fia emberré lett, úgy, hogy megfogant a Szentlélek által és Szűz Mária gyermekeként megszületett, nem emberi erő vagy halandó ember akaratából, hanem Isten terveként (János 1:13), azt jelzi, hogy Jézus emberré válásának mikéntjében jelentéktelen volt a helyszín és a halandó férfi funkciója sem játszott közre lényeges szerepet.” -Thomas F. Torrance

22) „A karácsony öröm, vallásos öröm, a fény és béke bennünk rejlő öröme.” – Ferenc pápa

23) „Ebbe a világba, ahol nem volt hely számára a fogadóban, Krisztus eljön, hívatlanul.” – Thomas Merton

24) „Az igazi kihívás számunkra, hogy átlássunk az ünnepi csillogáson és a fényűzésen, ami egyre csak világibb és kereskedelem-orientáltabb és emlékeztetni magunkat az Egyedüli szépségre, akit valójában ünneplünk.” – Bill Crowder

25) „Krisztus világrajövetelének célja életének feláldozása volt az emberiség bűnéért. Ő meghalni jött. Ez a karácsony legfőbb üzenete.” – Billy Graham

Forrás: Crosswalk

Fotó: genewhitehead.com

Fordította: Kennedy Márta

Szemle
hirdetés

1 Komment

  • Válasz Mária Molnár 2018. 12. 26. 09:16

    Karácsonykor senki nincs egyedül, mert Jézus eljött hozzá.