2018. 05. 27.

“Engedjétek hozzám a kisgyerekeket” – 11 gyerekekkel kapcsolatos bibliai történet

A Bibliában körülbelül 600 alkalommal fordulnak elő gyerekekkel kapcsolatos történetek.  Bár ritkán játszanak főszerepet, jelentéktelennek semmiképpen nem nevezhetők. Gyereknap alkalmából ezúttal tizenegy bibliai történetet mutatunk be.

Körülbelül 600 alkalommal találhatók meg a gyerekek a Bibliában a hívők számára, például imákban vagy „Isten gyermeke” kapcsolatban. Főszerepet a legritkább esetben játszanak, de gyakran kerülnek említésre a nőkkel és az idősekkel együtt a háború és szenvedés összefüggéseiben. A gyermekvédelemre, a gyermekek jogainak tudatosítására törekvő nemzetközi gyermeknap alkalmából álljon itt néhány bibliai részlet:

1. Egy apa és az ő fáradt gyermekei

Jákob foglalkozik a gyermekei, de a szarvasmarhái szükségleteivel is. Sokáig úton volt minden vagyonával, hogy ikertestvérével, Ézsauval sok évnyi ellenségeskedés után megbékéljen. Amikor az javasolja, hogy vonuljon még tovább, mondja neki Jákob: “Tudod, uram, hogy gyenge gyermekek, szoptatós juhok és tehenek vannak velem.”. Ekkor mondja, hogy Ézsau menjen elöl „én meg majd lassan ballagok az előttem járó jószág és a gyerekek járása szerint”. (Ter 33)

2. Drámai szabadulás

Miután az eredetileg terméketlen Sára férjének Ábrahámnak fiút szült, a kis Ismaelt – Ábrahámnak az egyiptomi szolgálólánytól született másik gyermekét – és anyját, Hágárt a sivatagba űzik drámai következményekkel: “Amikor aztán elfogyott a víz a tömlőből, odatette a gyermeket az egyik ott lévő fa alá. Aztán elment és vele szemben leült egy nyíllövésnyi távolságban. Azt mondta ugyanis: Ne lássam meghalni a gyermekemet!” Ebben a pillanatban Isten közbelépett, megígérte Hágárnak, hogy nagy nemzet ősatyjává lesz Ismael, majd meglátott egy kutat. „Odament, megtöltötte a tömlőt és inni adott a gyermeknek”. (Ter 21,9-21)

hirdetés
3. Mózes a kosárban

Az Ószövetség egyik legismertebb alakja gyermekkorától kezdve ismert: Mózes, aki akkor született, amikor az izraeliták még Egyiptomban éltek. A Fáraó meg akarta akadályozni az idegen népek elszaporodását és elrendelte, hogy minden újszülött fiút a Nílusba dobjanak. Mivel Mózes gyönyörű gyermek volt, édesanyja kezdetben három hónapig elrejtette és a Nílus mellett egy kosárba helyezte, ahol a fáraó lánya talált rá. Először engedte, hogy Mózest a vérszerinti anyja szoptassa és fiának fogadta, amikor fiúvá érett. (Kiv 1 és 2)

4. A Zsoltárok bölcsessége

A gyermek Isten ajándéka, amely különös hangsúlyt kap a Zsoltárokban. Akinek születési üdvözlőkártyához bibliai idézetre van szüksége, itt megtalálja. Zsoltárok 127 így hangzik: „Íme a gyermek örökség az Úrtól, a méh gyümölcse jutalom.” Majd a 128-as zsoltár így szól: “Feleséged olyan lesz, mint a bőven termő szőlőtő házad oldalán, fiaid mint az olajfacsemeték asztalod körül.”

5. Gyerekjáték

Az a tény, hogy a játék a gyermekeké, a Biblia néhány versében a következőképpen hangzik:

A Példabeszédek könyvében szárnyakat ad a teremtőnek az Isteni bölcsesség egy játszó kislány személyében a világ teremtésénél: “Amikor a Föld alapjait megteremtette, ott voltam mellette, mindent elrendeztem, és gyönyörködtem nap nap után, színe előtt játszadoztam mindenkor.”  (Péld 8,30)

Zakariás könyvében beszél a Seregek Ura azokról az időkről, amikor Isten Israel népét a száműzetésből hazavezette és itt a gyerekekre is gondol: “A város terei tele lesznek fiúkkal és leányokkal, akik játszadoznak majd terein.” (Zak 8,5)

6. Háború és siralom

Az Ószövetségben nem kevés helyen zajlanak háborúk, miközben a gyermekek is szenvednek, éppúgy mint ma. Leírják, hogy a gyermekeket összezúzzák és az áldott állapotban levő asszonyokat felhasítják. (2Kir 8,12). Jeremiás siralmai mondja: “A csecsemő nyelve ínyéhez tapadt a szomjúságtól; a gyermekek kenyeret kértek, de nincs, aki szegne nékik.” (Siralm 4,4)

7. Jézus születése és a betlehemi gyermekgyilkosság

Lukács evangéliuma Jézus, Mária elsőszülöttének születését így írja le: “Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.” (Lk 2) Máténál Heródes király meg tudja a „zsidók királyának” megszületését és elrendeli az úgynevezett betlehemi gyermekgyilkosságot: “Akkor Heródes, látva, hogy kijátszották a bölcsek, nagy haragra lobbant, és embereit elküldve megölette az összes fiúgyermeket Betlehemben és annak egész környékén kétévestől lefelé, annak az időnek megfelelően, amelyet megtudakolt a bölcsektől.” (Mt 2,16)

8. Mint a gyerekek…

Az Újszövetségben egy helyen Jézus szenvedni látszik, hogy ember az embernek nem tud igazságot tenni: “Kihez is hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a gyerekekhez, akik a piacon ülnek, kiáltanak a többieknek, és mondják: ’Furulyáztunk nektek, de nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de nem gyászoltatok.’ Mert eljött János, nem evett és nem ivott, és azt mondják: ’Ördöge van!’ Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és azt mondják: ’Íme, a falánk és borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja!’ De a bölcsesség igazolást nyer a tettei által.” (Mt, 11,16-19)

„Bizony, mondom nektek: ha meg nem tértek és nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem mentek be a mennyek országába.”  (Mt 18,3) 

9. A gyermekek megáldása

Az evangéliumok egyik legszebb epizódja Jézusról és a gyermekekről szól: “Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy érintse meg őket; de a tanítványok elkergették azokat, akik hozták őket. Ezt látva Jézus haragra gerjedt, és azt mondta nekik: Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: aki nem fogadja Isten országát úgy, mint a kisgyermek, nem megy be oda. Azután karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket.” (Mk 10,13-15, Mt 19,13-15 és Lk 18,15-17)

10. Nőjetek fel!

Pál Apostol arra buzdította a keresztény közösségeket Korinthusban, hogy használják az értelmüket: “Testvérek, értelem dolgában ne legyetek gyermekek, legyetek inkább a gonoszságban kisdedek; értelem dolgában viszont legyetek érettek!” (1Kor 14,20)

11. Védőbeszéd a zsebpénzért?

Egy mondat, amelyet a gyermekek eszébe kell vésni, ha zsebpénzre vágynak, a második Korinthusi levélben áll: “Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek.” (2Kor 12,14)

 

forrás: katolisch.de
fotó: unsplash.com

Ezt a cikket Kádár Olga önkéntes fordítónknak köszönhetően olvashattad el magyarul.

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Lelkiség
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás