2018. 05. 06.

A szex bűn?

Akkor most öntsünk tiszta vizet a pohárba! Isten teremtette a férfit és a nőt, következésképpen a szexet is ő találta ki. A teremtés végén pedig Isten látta, hogy ez jó. Akkor miért kap az egyház annyi kritikát a szexualitással kapcsolatban?

Isten eredeti terve a szexualitásról

Isten, amikor megteremtette Ádámot, a férfit, belé lehelte a lelket, vagyis életre keltette. Ádám éltető ereje, életének mozgatórugója a szeretet volt. Innentől kezdve ott volt benne a vágy, hogy szerethessen valakit, akinek odaajándékozhatja önmagát. Isten látta Ádám őszinte vágyakozását és ekkor megteremtette Évát, a nőt. Miután Isten odavezette Évát Ádám elé, a férfi megállapította, hogy teljesen összeillenek. Tökéletesen képesek a Teremtőtől kapott szeretet átadására, kölcsönös megélésére. “Ez végre csont az én csontomból, és hús az én húsomból!” (Ter 2.24) Isten tehát úgy alkotta meg az embert, hogy a Tőle származó őszinte, tiszta és tökéletes szeretetet egymásnak ajándékozhassák. Ez a szexualitás. Ha elfogadjuk a sugalmazott Ige üzenetét, a teremtéstörténet két szimbolikus szereplőjében magunkra, férfiakra és nőkre ismerhetünk.

Akkor a szex bűn vagy nem?

Sokan úgy vélik az egyház bűnnek tartja a szexet, és nem is tévednek nagyot, ha a házasság előtti szexualitásra gondolnak. De nem szeretnék pontatlan lenni, mert a házasságban is előfordulhat, hogy a szexualitás tisztátalan, nem az Istentől kapott szeretet jegyében zajlik. (De erről szóljon majd egy másik cikk!) Milyen akkor az Istentől kapott szeretet? A isteni szeretet szabad, teljes, hűséges és gyümölcsöző.

hirdetés

Következésképpen az a szexualitás, ami a szabadság, teljesség, a hűség és a termékenység jegyében zajlik, az Isten terve szerint való. Az ilyen szexualitást az egyház üdvözli, hatalmas értéknek tartja és ennek átélésére buzdítja az embereket.

Igen ám! De ezt a négyességet csak a házasságban lehet megélni. Amikor a jegyespár az oltár elé áll szabad elhatározásból és igent mond egymásra, akkor tapasztalható meg a teljes szabadság. Az élethosszig tartó hűséget az által tudja két ember biztosítani egymás számára, hogy Isten előtt mondja ki az igent, az Ő áldását kéri, mert önerőből hűnek lenni nem igazán lehet. A teljesség szinonimája lehet a minden. A teljességet tehát úgy lehet megélni egy párkapcsolatban, ha mindent egymásnak adnak a felek: az anyagiakat, a terveket, a szüzességet és a teljes valójukat. A gyümölcsöző pedig azt jelenti, hogy a párnak nyitottnak kell lenni az élet továbbadására. Ez a gyermek.

Ezt az Istentől kapott szeretetet csak egy szabad elhatározásból, Isten színe előtt kötött házasságban lehet megélni, amiben mindent kölcsönösen odaadnak egymásnak a felek és ez által nyitottak egy új életre.

Ha ezt megértjük, láthatjuk, hogy az egyház igazából nem a szexualitást szeretné szabályozni, hanem az Istentől kapott tökéletes szeretet átélésére sarkall.

***

Az egyház azonban nem csupán útjelzőket, szabályokat fogalmaz meg, hogy az Isten által eltervezett tiszta szexualitást élhessék meg az emberek. Ígér néhány ráadást is, melyek éppen a fenti négyességből fakadnak.

A szex csak megtörténik veled vagy átéled? – szabadság

Annyiszor hallottam, a házasság előtti szexről vagy egy váratlanul érkező gyermekről, hogy ez csak megtörtént. Eleinte furcsálltam, hogy történhet meg ilyesmi anélkül, hogy az ember észrevenné, de később rádöbbentem miről szólnak ezek a mondatok valójában. Amikor velem valami csak megtörténik, akkor én nem vagyok szabad. Nem hozhatok szabadon döntést valami mellett vagy ellen, és persze a felelősséget sem nekem kell vállalnom a következményekért. Ha nem döntenek a felek egymás mellett tudatosan, akkor csak megtörténik a szex, és nem közvetíti az együttlét azt a szabad szeretetet, amire teremtve lettünk.

Válás kontra sírig tartó házasság – hűség

Ma már egyetemi tanszékek és kutatások foglalkoznak a válás okaival. A leggyakoribb válóok a hűtlenség, megcsalás. Ugyanakkor azt is kezdik felfedezni, hogy a válási arány radikálisan csökken azon házasságok körében, ahol a pár vár a házasságig a nemi élettel. Hoppá! Tehát, a házasságon kívül megélt szexualitás, ami nem a hűség jegyében történik, a későbbi házasságon belüli hűségre, kitartásra rossz hatással van. A házasságban megélt tiszta szexualitás, melynek lényege a hűség is, olyan szeretetet közvetít, aminek átélésére lettünk teremtve.

Biztonság vagy félelem – teljesség

Miért olyan fontos a biztonság? Mert az ember csak akkor tudja igazán felszabadultan átadni magát a másiknak, ha biztonságban van. Ha tudja, hogy nem fog visszaélni vele, ha nem fogja elhagyni, megszégyeníteni, megalázni és kihasználni. Aki biztos lehet ezek felől, az teljesen át tudja adni magát a másiknak. Akkor a szex nem kényszer és kötelesség lesz, hanem élvezet és gyönyör mindkét fél számára, aminek átélésére teremtve lettünk.

Lelki és fizikai terhek vagy új élet – gyümölcsöző

Rengeteg ember van, aki a szexualitása révén lelki és fizikai terheket cipel magával visszaélések, bántalmazások és hűtlenség miatt. De ide tartozik a gyilkosság is. Az életre mondott nem, az abortusz maradandó lelki és fizikai sebeket okoz a nőkben, de a férfiakban is. Furcsa lehet, hogy miért viseli meg azokat az embereket is az abortusz, akik el sem hiszik, hogy a beavatkozással egy élő embert ölnek meg. Az abortusszal azonban a gyümölcsözőségre, az isteni szeretetre mond nemet az ember. Arra, amire igazából teremtve lett.

***

Miért van annyi félreértés a szexualitással és az egyház tanításával kapcsolatban? Egyfelől a kommunikáció miatt. Az egyháznak sokat kell még fejlődnie, hogy hitelesen, őszintén és érthetően tudja átadni a szexualitással kapcsolatos felszabadító örömhíreket. A félreértések oka lehet rengeteg téves feltételezés, féligazság és a sérült Istenképek, amik a bűn folytán az emberben élnek.

Rossz hír

Akárhány cikket írhatunk még, megérteni csak az fogja Isten zseniális tervét a szexualitásról, aki beengedi Jézust az ágyába és agyába! Át kell élnünk Isten mindent elsöprő, személyes szeretetét, amiben nem tabu és bűn a szexualitás, hanem az isteni teremtés lenyűgöző misztériuma.

Lábánné Hollai Katalin

A cikkben megfogalmazott gondolatok Christopher West Jó hírek a házasságról és a szexualitásról című könyve alapján készült, ami teljes összhangban van az egyház tanításával.

Ajánlott irodalom a témában:
Christopher West: Jó hírek a házasságról és a szexualitásról
Christopher West: A test teológiája kezdőknek
II. János Pál pápa: A test teológiája
A Katolikus Egyház Katekizmusa [2331-2391]
Biblia: Teremtés könyve (héberül, angol fordítással)

Fotó: Glamour UK

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Nagy kérdések
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás