2017. 09. 27.

Isteni kommunikáció

Bizonyára sokan olvastátok már Gary Chapman párkapcsolatról szóló könyveit. Az 5 szeretetnyelv alkalmazása a házasságban, és a gyereknevelésben alapműnek számít a keresztény ember számára. Dr. Chapman azt hangsúlyozza, hogy a szeretetnyelveket minden kapcsolatra ki lehet terjeszteni, és alkalmazni, így ez az istenkapcsolatunkra is igaz.

A legtöbb embernek egy elsődleges szeretetnyelve van, amin keresztül kommunikálja a másik felé: szeretlek. Ugyanezen a nyelven fejezed ki az isten iránti szeretetedet is. Ami még érdekesebb, hogy ő is ezen keresztül szólít meg. Mivel ismer téged, pontosan tudja, melyik csatornán tud a leginkább eljutni hozzád.

Elismerő szavak:
Isten, mint egy jóságos apa, bátorít, ösztönöz, dicsér minket. Ahogy a szerző írja:

Isten minden szava az ember értékességét hangsúlyozza.

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” 
Dávid király zsoltárai a legjobb példák arra, hogyan kommunikál az ember elismerő szavakkal az Isten felé.

hirdetés

Minőségi idő:
Ezen szeretetnyelvet beszélők számára a meghitt, csöndes percek, az egyedül végzett imák, a Biblia olvasása, vagy akár a szentségimádás segíthetik az istenkapcsolat elmélyülését.
Megismerjük Greta példáját, aki hónapokig tartó elmélkedés, ima, Szentírás olvasás után tért meg. „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem” – olvasta, és ez a szakasz döntő hatással volt az életére. Nem élt át nagy villámcsapást, csak egy meghitt pillanatot Istennel és ennek hatására döntött úgy, hogy végleg beengedi Őt az életébe.
Jézus is fontosnak tartotta, hogy minőségi időt töltsön barátaival: „Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek”. Barátai közé tartozott Márta és Mária is, történetükből pedig kiderül, hogy Mária is a minőségi idő szeretetnyelvét beszélte, mivel Jézus látogatásakor nem a munkával foglalatoskodott, ahogy nővére, hanem minden figyelmét neki szentelte, amit Jézus is méltányolt.

Ajándékozás:
Salamon király történetéből tudjuk, hogy Isten sokkal többet is ad annál, mint amennyit kérünk. A király bölcsességet kért, de ezen felül – éppen szeretete jeleként – gazdagsággal és dicsőséggel is elhalmozta őt. Az Úr kérés nélkül is eláraszt minket ajándékaival. Legnagyobb ajándéka pedig az volt, hogy egyszülött fiát adta értünk.
Amikor másoknak adunk, az ő szeretetét tükrözzük vissza, hiszen éppen Jézus mondta: „Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt velem teszitek.”

Szívességek:
A legjobb példa erre Teréz anya, aki egész életét a rászorulók megsegítésének szentelte. Az általa alapított rendről így nyilatkozott: „A Szeretet Misszionáriusainak szilárd meggyőződése, hogy minden alkalommal, amikor segítünk a szegényeken, valójában Krisztusnak segítünk.”. Ő tehát így kommunikálta szeretetét Isten felé.
Jézus is beszélte ezt a szeretetnyelvet: „azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat”. Megannyi „szívességet” tett működése során, melyek egy részét a Szentírás is megörökítette: gyógyította a betegeket, megvigasztalta a szomorúakat, kiűzte a démonokat.

Testi érintés:
A Bibliában számos példát találunk arra, hogy Jézus így fejezte ki irántunk érzett szeretetét: „Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket”  „Odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: «Uram, ha akarod, megtisztíthatsz.» Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: «Akarom. Tisztulj meg!» De hogy érinthet meg minket az Isten ma? A könyv egy utcagyerek példáját írja le, aki egy keresztény közösségbe kerülve megvallja, hogy nem tud imádkozni. Két társa kezét a vállára téve imádkozik érte és számára ez a testi érintés lesz a kapocs Istenhez.

Noha sok helyen úgy éreztem, hogy a könyv erőltetett példákat hozott, és Chapman egy újabb bőrt akart lehúzni a témáról, mégis ajánlom egyszeri olvasásra, mert elgondolkodtat. Én átgondoltam a hitéletemet, az imáimat, a tetteimet. Sokszor éreztem már nagyon közel magamat Istenhez. De egy-egy rosszabb időszak után mégis nehezen tudtam visszatalálni hozzá, és átélni ugyanazt a közelséget, melyet korábban megtapasztaltam. Nem is tudom, hogy érhetném el őt, milyen csatornán kommunikáljak vele. Miután elolvastam a könyvet rájöttem, hogy a leghatékonyabb út, ha az emberi kapcsolataimban alkalmazott szeretetnyelvvel közelítek felé.

Faragó Renáta

A kötet a cikkre való hivatkozással 10% kedvezménnyel vásárolható meg Budapesten, a D18 könyvesboltban.

Gary Chapman: Istenre hangolva
Harmat Kiadó, 2008

Borítókép: 511479264

Ne feledd, a megosztással evangelizálhatsz!

Könyvajánló
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás