2017. 04. 15.

Krisztus küldetése az irgalom küldetése volt

Az idei volt az első alkalom, hogy a mindenkori pápa világi nőt kért fel a római keresztút állomásainak átelmélkedésére: a francia Anne Marie Pelletier teológus írta a stációk elmélkedéseit, aki munkássága során kiemelten foglalkozott a nők bibliai megjelenésével. A szövegek – miközben mély teológiai tartalmakat hordoztak – egyszerre voltak érthetők és megdöbbentő erejűek.

Hagyományosan a nagypénteki keresztút elmélkedései rávilágítanak egyrészt az egyén Krisztus keresztjét nehezebbé tévő bűneire, amelyekért vezekelnünk szükséges, ugyanakkor bemutatják azokat a társadalmi igazságtalanságokat és globális hamisságokat is, amelyek nem illenek egy valóban krisztusi tanításon nyugvó társadalmi berendezkedéshez, s amelyekért engesztelhetünk és amelyeken változtatnunk szükséges.

Az idei elmélkedésekben a francia teológusnő nagyon érzékletesen emelte ki mindazokat a morális válságpontokat, amik a világot sújtják.

Az elmélkedés többek között világosan rámutat:

hirdetés

“Egyikünk sem törekedhet nagyobb méltóságra annál, mint hogy abban legyen fiú, aki engedelmes lett értünk a kereszthalálig.”

Hitelesen szól amellett, hogy az Egyháznak újra és újra tanúságot kell tennie a Magasságbeliről és -megalkuvás nélkül- el kell vinnie az evangéliumot mindazoknak, akik szomjazzák az igazságot, akik mindennapi küzdelmeik során elesnek és be kell mutatnia nekik azt, aki a leginkább alázatos volt, mert Isten fiaként is vállalta a megaláztatást.

De felhívja a figyelmet arra az alapvető keresztényi küldetésre is, hogy enni adjunk az éhezőknek, öltöztessük fel a ruhátlant, adjunk innivalót a szomjazónak. És rádöbbent: a hétköznapok rohanása mellett ideje lelkiismeret-vizsgálatot tartanunk, mert bizony ezeket a kötelességeinket sokszor elhanyagoljuk… Ahogy figyelmeztet az árvák, a kiközösítettek, a magányosok, a nélkülözők és a haláltusájukat egyedül vívók könnyeire is – a jeruzsálemi asszonyok könnyeivel vonva párhuzamot -, és arra hív, hogy vegyük észre: ezeket a könnyeket látja Jézus is.

Emlékezünk Boenhoffer lelkész szavaira, aki kivégzése előtt nem sokkal arról ír: “csakis a szenvedő Isten menthet meg”. De látjuk magunk előtt Mária fájdalmát is, aki anyaként éli meg a történteket, s aki – mélységes hitéből fakadóan – mégis bízni tud a fájdalmak közepette.

Pelletier úgy fogalmaz: Krisztus küldetése az irgalom küldetése volt, amely a kereszten beteljesedett, amikor az Atya kezébe ajánlotta lelkét.

Nagyszombaton, amikor a kereszténység Krisztus sírjánál időzik és elmélkedik, imádkozzuk át mi is ezeket a gondolatokat, Jézus tanítását – és váltsuk is tettekre!

Cikkünk a Duna Televízió közvetítése során készített jegyzetek és a Vatikáni Rádió cikke alapján íródott.
A kép forrása a bonumtv.hu

Egyéb
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás