2017. 02. 20.

Az új ülésszak elé

Ma kezdetét veszi az Országgyűlés tavaszi ülésszaka: újrakezdődnek a viták, a politikai csörték, a sokszor alacsony, máskor egyébként (kevesek által követett) kifejezetten üdítő színvonalú eszmecserék. A magyar politikai elit ismét lehetőséget kap, hogy alkosson.

Tudom, a bevezetőm sokakban „kiverte a biztosítékot” (már látom magam előtt a hozzászólások egy részét). Tudom azt is, a friss felmérések szerint a magyarok Országgyűlésbe vetett bizalma továbbra is alacsony, mindössze negyvenöt százalékos. A politikusokról általában rossz véleménnyel vannak a választók, munkájukat nem sokra tartják, a pártviszályoktól falra másznak. Nem állítom, hogy nem lenne szükség magasabb minőségre a politikai kultúránkat illetően. De ezt a politikai kultúrát mi magunk is alakít(hat)juk, mindannyian (akkor is, ha homokba dugjuk a fejünket, ha „kivonulunk”, sőt, ezzel a rossz szokások fenntartása támogatható).

Keresztényként azonban nem csupán lehetőségünk, de kötelességünk is formálni a politikai kultúrát, a közéletet, többek között tudatos hírfogyasztással, felelős véleményalkotással, hasonlóan felelősségteljes részvétellel. Minderre számos egyházi vezető (közöttük több pápa) is rámutatott már.

A magyar közjogban komoly hagyománnyal (bár történelmi távlatokban sokszor igencsak változó súllyal) bíró Országgyűlés legfontosabb funkciója a törvények alkotása – a parlament dönt a hétköznapi élet és a legbonyolultabb kérdések jogi szabályozásáról egyaránt. Hatalmas felelősség ez, amelyben minden egyes képviselőnek osztoznia kell.

hirdetés

Nekünk pedig lehetőségünk van arra, hogy munkájukat több módon segítsük: akár észrevételeinkkel, leveleinkkel, kérdésekkel, bátorítással és imával. Igen, úgy gondolom, hogy elengedhetetlenül fontos imádkozni azért a 199 emberért, akik képviselői munkát végeznek.

Eszterházy Pál nádor a XVII. században így fohászkodott:

„Könyörgünk az országgyűlés tagjaiért, magyar hazánk összes vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által felvilágosítva megismerjék az igazságot, megbüntessék a gonoszt és megvédelmezzék az igazat, hogy a közjó előmozdításán őszinte igyekezettel fáradozva az árváknak, özvegyeknek és ártatlanoknak igaz lelkiismerettel szolgáltassanak igazságot.”

S miközben jó szívvel a képviselő hölgyek és urak figyelmébe ajánljuk a Hetényi-Varga Károly által lejegyzett világnézeti önvizsgálatot, őszintén azt kívánjuk: Isten áldja jóakaratú törekvéseiket!

Vágvölgyi Gergely

Blog Vágvölgyi Gergely
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás