Isten meglepetése - Ötven éve indult a katolikus karizmatikus megújulás – 777
Kunszabó Zoltán

Isten meglepetése – Ötven éve indult a katolikus karizmatikus megújulás

1967. február 18-án délután a Pittsburgh melletti Ark and Dove lelkigyakorlatos házban katolikus

egyetemi oktatók és diákok egy csoportja azért kezdett imádkozni, hogy a Szentlélek jelenjen meg

közöttük azzal az erővel, mint az első Pünkösdkor az ősegyház körében.

Isten válaszolt az imáikra: az imádkozók sorra elteltek a Lélek erejével, hatalmas örömet, felszabadultságot éltek át, dicsőíteni

kezdtek, s működni kezdett közöttük számos kegyelmi adomány. A megtapasztalás futótűzként

terjedt az Egyesült Államok keleti partján található katolikus egyetemeken. Az ebből született

Katolikus Karizmatikus Megújulás mára az egész világon elterjedt, becslések szerint több mint

százhúsz millió katolikus életére gyakorolt meghatározó hatást.

Miből is indult mindez? Néhány átlagos hívő lelki szomjúságából, akik úgy érezték, hogy saját

keresztény életük és koruk Egyháza is fáradt, sótlan, erőtlen… Isten számára kedves volt az imájuk,

mondhatni: már csak erre várt! A legtermészetesebb módon jelentek meg a lelkigyakorlatozók között

a Szentlélek azon adományai – a karizmák – , amelyekről az Apostolok cselekedeteiben és Szent Pál

leveleiben olvashatunk: a prófétálás, nyelveken szólás, gyógyítás és a többi . Beteltek Szentlélekkel,

lángra gyulladtak Isten szeretetétől az Isten iránti szeretetre…

Az isteni szeretet megtapasztalása az ősegyházban történtekkel megegyező módon tanúságtételre

ösztönözte a Szentlélekkel eltelt embereket. A Karizmatikus Megújulás létének legszebb gyümölcse

az a sok millió ember, akik ezen az úton részesültek a megtérés kegyelmében, s leltek otthonra az

Egyházban.

A kerek évfordulón hálát kell adnunk Istennek a Megújulásért! Hinnünk kell, hogy ma is meghallgatja

a kicsinyek és a kevesek imáját, mint ötven évvel ezelőtt! Meg kell látnunk és értenünk, hogy a

kereszténység nem egy elavult és halálraítélt dolog, hanem ma is történelemformáló erő. A

legerőteljesebb valóság, amely jelen van a Földön, mert az élő Isten végtelen erőforrásaiból

táplálkozik! És csak rajtunk, a mi imádságos és odaszánt életünkön múlik, hogy ebből mennyi

szabadul fel itt és most, bennünk és körülöttünk…

Boldogok, akik bíznak a Szentlélek kiáradásában! Hiszen Jézus maga kezdi ezzel a Nyolc Boldogság

meghirdetését (Mt 5,3). Bibliatudósaink ma a „lelki szegények” nehezen értelmezhető fordítása

helyett már ezt javasolják: „Boldogok a Lélek koldusai, mert övék a mennyek országa!” Igen a Lélek

koldusai azok, akik mindenekfelett a Szentlélek kiáradására vágyakoznak, hogy „megújítsa a föld

színét” (Zsolt 104,30). És még csak a Katolikus Karizmatikus Megújulás tagjának sem kell lennünk

ahhoz, hogy ezért naponta komolyan imádkozzunk…

A Megújulás jubileumán, 2017. február 18-án, szombaton világszerte imádkoznak a Lélek további

kiáradásáért. Magyarországon eddig tizenhat megye harminc helyszínére hirdettek ebből az

alkalomból hálaadó és dicsőítő összejöveteleket. Ezek listája megtalálható az mkkm.hu honlapon. A

budapesti esemény 18 órakor kezdődik szentmisével a Margit körúti templomban. A szervezők

szeretettel várják a Lélek minden koldusát, akik változást, megújulást akarnak!

Kunszabó Zoltán diakónus
a Magyar Katolikus Karizmatus Megújulás elnöke

Előző bejegyzés Következő bejegyzés

Még nem érkezett hozzászólás

Szólj hozzá