2024. 03. 25.

A szemlélődő ima mint Istentől kapott ajándék

A szemlélődő ima nem egyszerűen egy megtanulandó imamódszer, hanem mindenekelőtt egy ajándék, amelyet Istentől kapunk.

Míg egyes módszerek vagy imák megtanulhatók könyvekből vagy a hittanórákon, mások Istentől származó ajándékok. Ilyen a szemlélődő ima is: az ima egy olyan fajtája, amely egyszerű, de tudatos nyitottságot igényel, hogy befogadjuk Isten kegyelmét.

A Katolikus Egyház Katekizmusa ezt mondja a szemlélődő imádságról:

„A szemlélődő ima az imádság misztériumának legegyszerűbb kifejeződése. A szemlélődő ima ajándék és kegyelem; csak alázatban és szegénységben lehet megkapni.

hirdetés

A szemlélődő ima szövetség kapcsolata, melyet Isten a szívünk mélyén kötött velünk.

A szemlélődő ima kommunió: benne a Szentháromság az embert, Isten képmását átalakítja a maga hasonlatosságára.” (KEK 2713)

A szemlélődő imát nem tudjuk magunktól megtanulni, mintha ez egy olyan készség lenne, amelyet egyszerűen elsajátíthatnánk, ha elég könyvet olvasnánk, vagy ha részt vennénk egy tudományos diskurzuson. Ez egy ajándék, amelyet az „alázat és szegénység” szellemében kell elfogadnunk Istentől.

„A szemlélődő ima az imádság kiemelkedően intenzív ideje. A szemlélődő imában az Atya a Szentlélek által erősít meg belső emberré, hogy a hit által Krisztus lakjék a szívünkben és a szeretetben verjünk gyökeret és alapozódjunk meg.” (KEK 2714)

Ha a szemlélődő imádság „szakértőivé” akarunk válni, el kell mélyítenünk kapcsolatunkat Istennel, és engednünk kell, hogy szeretetét a szívünkbe öntse!

 

Ha szeretnél velünk együtt, közösségben imádkozni, a mai imaesten megtehetedminden infót megtalálsz ITT.

„Te elveszed a világ bűneit!”- nagyheti imaestet szervezünk!

Borítókép - Fotó: Dreamstime.com
Lelkiség
hirdetés