2024. 02. 14.

Hamvazószerdával kezdetét veszi a nagyböjt – de honnan eredeztethető az ünnep?

Évről évre 40 napos lelki előkészület előzi meg húsvét, Jézus feltámadásának ünnepét. De hogyan alakult ki a nagyböjti idő? Honnan van a hamu, amivel hamvazószerda ünnepén meghinti a pap a híveket? Miért fontos a böjt? Nagyböjti kisokosunkból kiderül!

Honnan eredeztethető a nagyböjt és hamvazószerda?

A nagyböjt története és kezdete nem tisztázott. Valószínűleg az apostoli idők óta tartották, de a gyakorlatot csak 325-ben, az első niceai zsinaton tették hivatalossá. A nagyböjtről már Szent Iréneusz püspök (2. század), Szent I. Viktor pápa (155-199) és Alexandriai Szent Atanáz püspök (298-373) is írt. A 4. század végére már létezett a nagyböjtként ismert 40 napos húsvéti előkészületi időszak, amelynek elsődleges lelki cselekedetei az ima és a böjt volt.

Hamvazószerda ünnepe a 11. századra nyúlik vissza, a hamvazkodás hagyománya azonban még régebbi gyökerekkel rendelkezik: ősi héber szokás szerint a hívek -a bűnbánat jeleként- zsákruhába öltöztek és hamuval hintették be magukat. A Biblia nem részletezi kifejezetten a nagyböjt első napját, de a Bibliában számos példát találunk erre a bűnbánati cselekedetre: “Zsákot varrtam bőrömre, és testemet hamuval borítottam” (Jób 16,15), és “Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna a bennetek végbement csodák, már régen zsákban és hamuban ülve tartottak volna bűnbánatot” (Lk 10,13). A hamu emberi testünk halandóságát jelzi: “Arcod verejtékével edd kenyeredet, míg vissza nem térsz a földbe, amelyből vétettél, mert por vagy, és visszatérsz a porba!” (Ter 3,19). A hamvazás szertartását végül II. Orbán pápa rendelte el 1091-ben, a 14. századra pedig hamvazószerda a nagyböjt kezdetévé vált. A korai keresztény egyházban a bűnös emberek nyilvánosan vezekeltek, beleértve a hamu és a zsákruha viselését. Ahogy az Egyház haladt előre, ez a gyakorlat egyre inkább kiszorult, és bűnösségünk külsőleges elismerése hamvazószerda ünnepének motivumává vált.

hirdetés

Honnan van a hamu?

A virágvasárnapi körmeneten használt barkát elégetik, amit az azt követő év hamvazószerdáján hamvazkodásra felhasználnak. A hamut a pap megszenteli, majd a hívek homlokára hinti a következő mondatok egyikének kíséretében: “Emlékezz ember, hogy porból vagy, és porrá leszel” vagy “Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban”. A hamu a halandóságunkat jelképezi; fizikai emlékeztető arra, hogy testünk el fog porladni, de lelkünk tovább él az örök életben.

Miközben a hamu a bűnbánatot szimbolizálja, arra is emlékeztet, hogy Isten kegyelmes és irgalmas mindazokhoz, akik bűnbánó szívvel hívják Őt. A hamuból homlokunkra rajzolt kereszt azt jelenti, hogy elkötelezzük magunkat, hogy a nagyböjtöt az imádság és a bűnbánat, az önmagunknak való meghalás időszakaként vállaljuk.

Miért böjtölnek a katolikusok hamvazószerdán?

A böjt a bűnbánat jele, és segít megtestesíteni Krisztus iránti lelki éhségünket, aki maga is 40 napig böjtölt a pusztában halála és feltámadása előtt. A Katolikus Egyház böjti szabályai szerint a 14. életévüket betöltött katolikusok hamvazószerdán és nagypénteken nem fogyaszthatnak húst, a 18 és 60 év közöttiek ezeken a napokon a húsmentes étkezésen felül csak háromszor ehetnek, és csak egyszer lakhatnak jól. Egyébként pedig a nagyböjti időszak minden péntekén kerülni kell a húsféléket. A különleges fizikai szükségletekkel rendelkezők és a betegek nem kötelesek ezeket a szabályokat betartani.

A korai évszázadokban a böjti szabályok sokkal szigorúbbak voltak, ahogyan a keleti egyházakban a mai napig azok. Napi egy étkezés volt megengedett napnyugta után, és tilos volt a hús, a hal, a tojás és a vaj fogyasztása. A keleti egyház a bor, az olaj és a tejtermékek használatát is korlátozza. Nyugaton ezeket a böjti szabályokat fokozatosan enyhítették. A római katolikusoknál a második világháború alatt törölték el a szigorú böjti szabályokat.

Hogyan tudom lelkivé tenni az idei nagyböjtöt?

Például egy rossz szokásról való lemondással. Korábban összegyűjtöttünk 15+1 ötletet, hogy miről mondhatsz le a nagyböjtben. Ne feledd, a böjtnek továbbra sem az önsanyargatás a lényege, hanem hogy egyre közelebbi kapcsolatba kerüljünk Istennel!

“Isten nem fáradt el bennünk, nem lankad el. Fogadjuk a nagyböjtöt a kegyelem kiemelt időszakaként, melyben újból elér bennünket Isten szava: Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. A nagyböjt a megtérés, a szabadság ideje” – olvashatjuk Ferenc pápa idei nagyböjti üzenetében, mely segíthet ráhangolódni az előttünk álló időszakra.

Áldott nagyböjtöt!

Forrás: hallow.com, christianity.com

Lelkiség
hirdetés