2020. 11. 01.

“Nem az abortusztörvényt támadják, hanem a keresztény értékeket” – Bese Gergő

Bese Gergő atya menetrendszerinti vasárnap esti írásában ismét megkongatja a vészharangot, ezúttal a francia és a lengyel események adnak okot arra, hogy elgondolkodjunk: merre is tartunk valójában?

Az elmúlt héten több ismerősöm is megfogalmazta, hogy egyre inkább irigyli azokat az embereket, akik távol vannak a világ zajától, a „civilizáció” szennyétől. Jó lenne egy olyan holnapra ébredni, ahol nem a gyilkosságok, a természeti csapások, a politikai harcok, világjárványok határozzák meg az egész nap hangulatát. Egyre inkább kezdem én is úgy érezni magam, mint aki elveszítette a fonalat. Csak kapkodom a fejem a sajtóban olvasható szalagcímek láttán.

Szemezgessük a hét eseményeiből. A Nizzában történt kivégzések sokkolták a józan gondolkodású embereket, a politikusok felháborodott nyilatkozatokban ítélték el a vallási indíttatású terrorcselekményt, és határozottan elutasították, hogy bárki vallási, faji, nemi hovatartozása miatt célponttá váljon a másképpen gondolkodónak.

Franciaországban nem dönthet senki úgy, hogy kioltja a másik életét, de a pár ezer kilométerre lévő Lengyelországban, éppen a nyugatról finanszírozott szervezetek által felkorbácsolt tömegek skandálják az élet kioltásához való jogukat. Most akkor mi történik?

hirdetés

Ami Nizzában terrorcselekmény, annak Lengyelországban alapjognak kell lennie?

Hol van itt a társadalmi párbeszéd, hol látjuk a szemben álló felek közötti megbékélés útját? A válaszom erre az, hogy itt a történet már messze nem a lengyel nők jogáról szól. Mert a célpont nem az abortusztörvény módosítása, hanem azon keresztény értékek, melyeket egyedül már csak a katolikus egyház képvisel. Sajnos a protestáns egyházak már sok tekintetben beálltak a sorba, így őket legalább békén hagyják.

A kontinens, de az egész Föld legerősebb katolikus közössége a lengyeleké, éljenek bárhol a nagyvilágban, a hazaszeretet és a hit számukra egy és ugyanazon fogalom. Szent II. János Pál pápa így fogalmazott: „Lengyelország hűsége örök” – és ehhez az örökséghez szeretnének hűségesek is maradni. Ez azonban nem könnyű feladat, hiszen csak ez elmúlt években eurómilliókat költöttek különböző szervezetek, hogy lejárató filmeket, könyveket, honlapokat, újságokat készítsenek, melyek elbizonytalanítják azokat, akiknek töredékes az ismerete, vagy a szekularizálódott nagyvárosokban élnek, ahol a multikulturalizmus, a liberalizmus már megtette hatását.

Viszont mit kell tennünk? Hogyan tudjuk állni az ütéseket? Ezeket a kérdéseket tettem fel csütörtökön a rózsafüzér imádsága alatt, és a szentmisén már meg is érkezett a válasz. Szent Pál apostolnak az efezusi híveknek írt leveléből a következő szakasz azoknak szól, akik nem adták fel és tenni akarnak azért, hogy értékeink a jövőben is megmaradjanak:

“Végezetül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hathatós erejében. Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben. Mert nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen. Vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, s megállhassatok, mert mindent megtettetek.”

Bese Gergő atya

Bese Gergő
hirdetés

7 hozzászólás

 • Válasz Filipánics Tibor 2020. 11. 01. 22:59

  “Vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét” Nekem keserű szájízem van mikor Istent együtt említik a fegyverzettel,direkt egy olyan szóval,amit az ellenség (?) is használ. Direkt azzal a szóval,amit Jézus is utált,hisz a katona fülét visszahelyezte mely fegyver által lett levágva. Azt kell írjam,hogy semmivel sem jobb “Isten fegyverzetét” használni a terrorista fegyverzeténél. Persze,mivel Isten fegyverzetéről van szó,ez abban a pillanatban legitimálja az egészet.Ez azt jelenti,hogy felhasználjuk Istent a céljaink helyességének bizonyítására.
  Mielőtt teljesen elítélnél,jelzem,hogy minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk az élet elpusztítása ellen és határozott,kemény fellépést az olyan fanatikus,vallási megszállottak ellen is akik a hitüket használják fel a beteges elképzeléseik kiélésére. (remélem észre vetted mindkét oldalt,ugyan az a technika)
  Mindkét problémát valójában a hibás emberi gondolkodás okozza,egyrészt Isten nevében ölni és “Isten fegyverzetével” visszavágni. Hagyjuk ki Istent a torzult játékainkból és vállaljuk a felelősséget a tetteinkért most és a jövőben is,méghozzá kizárólag AZ EMBER.
  A terrorista azt hiszi Isten akarja,hogy Ő gyilkoljon,a keresztény pedig azt,hogy Isten akarja,hogy használjuk a fegyverét. Valójában két óvodás csoport küzd egymás ellen,akik mindketten felhasználják az óvó néni szoknyáját.
  Ennek így nem lesz vége. Erre egyik csoport sem képes,így ez örökké fog tartani,kevés sikert hozzá.

  • Válasz Judit 2020. 11. 03. 12:34

   Kedves Tibor!
   A Szentírásban szerepel Isten fegyverzete: “Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.” Efezusi levél 6.
   Szeretettel: Judit

   • Válasz Filipánics Tibor 2020. 11. 06. 08:29

    Nagyon szép képekben írja le a fegyverzetet.
    “felövezve derekatokat igazságszeretettel” ez szép.
    “felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma” szép
    Ami elavult és szomorú,hogy csak harci eszközökben tudta kifejezni:
    “magatokra öltve a megigazulás páncélját” mert a páncélon nem hatolnak át dolgok,sem rossz sem jó.
    “hit pajzsát” A hit nem magunkon kívül van,hanem bennünk.
    “Lélek kardját” Ezzel ugye gyilkolni szoktak.
    Azt nem ismeritek fel -és a fanatikus muszlimok sem -,hogy a buta emberek a harcot és fegyverzetét szó szerint értelmezik. Azaz az erőszakkal kapcsolják össze. Butáság,persze,de ők ezt nem érzékelik.

 • Válasz Szilágyi József 2020. 11. 02. 08:45

  “Hangja akkor a földet rendítette meg, most pedig ezt ígéri: ‘Még egyszer megrendítem, de nemcsak a földet, hanem az eget is.’
  Ez a ‘még egyszer’ annak az átalakulását jelenti, ami mint teremtett dolog megrendíthető, hogy azután megmaradjon az, ami változhatatlan.
  Így tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk hazánkul, legyünk hálásak, s szolgáljunk az Istennek, neki tetsző módon, tisztelettel és félelemmel.”
  (Zsidóknak írt levél 12:26-28)

  • Válasz Filipánics Tibor 2020. 11. 03. 08:29

   “s szolgáljunk az Istennek, neki tetsző módon” Ez sosem fog megvalósulni,mert mindig benne van az emberi gondolkodás hatása. Inkább szolgáljuk a magunk érdekeit,mintsem Istenét és a legszomorúbb az,hogy ezt az isteni akaratot,teljesen elhisszük.

 • Válasz Előd 2020. 11. 03. 22:31

  Kedves Tibor! Mt 10,34-36, Háború van. Az ördög nem alszik…. Church militant.
  „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. (…) Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek nem azt, hanem szakadást.” LK, 12 49. Isten még nálad is okosabb, és a te gondolataidon keresztül is képes megvalósítani amit akar. Isten tudja, hogy gyarlók és buták vagyunk. Jézust nem kellet felvilágosítani arról, hogy mi lakik az emberben. Nem a kereszthalál által váltott meg minket? ( Az ördög legnagyobb győzelmét fordította megváltássá) Akkor meg miért félsz Isten eszközévé válni? Isten a mi emberi gondolkodásunkon keresztül is szeretne hatni! Ne próbáld eldönteni Isten helyett, hogy kit v. mit hogyan használjon fel! Alázat az is, amikor hagyod, hogy a te gyarló, buta kis “emberi gondolkodásodon” keresztül Isten megmutassa magát. Ha pedig valaki a fejedet le akarja vágni jogod van megvédeni magad! Akár karddal is.

  • Válasz Filipánics Tibor 2020. 11. 06. 08:36

   “Az ördög nem alszik” A rajtunk kívül elképzelt ördögnek az emberi gonoszsághoz semmi köze,ez amolyan keresztény áthárítás. A gonosz mi vagyunk.
   ” Ne próbáld eldönteni Isten helyett, hogy kit v. mit hogyan használjon fel! ” Ezzel csak annyi a probléma,hogy Isten nem használ fel senkit. Akit ugyanis felhasználnak annak nincs szabad akarata,Isten pedig azt adott nekünk. Nem azt mondta,hogy úgy használlak benneteket,ahogyan nekem (Istennek) tetszik. Itt pedig felismerhető az alá fölé rendeltségi viszony,amit a szüleinktől veszünk át,észrevétlenül. Aki fent van az irányít,aki lent azt irányítanak.Ezek a gondolatok oly természetesek nekünk,mint a fanatikusoknak az öldöklés. Gőzünk sincs róla,hogy irányítanak.