2017. 11. 05.

Hidd el! – Isten őrülten szeret téged!

Henri Boulad egyik rendtársa mindig, amikor találkoztak a folyosón, megállította és ezt mondta neki: „Pater Boulad, Ő szeret téged, őrülten szeret téged!…” Henri szórakozottan válaszolta neki: „Igen, rendben van, így van…” és közömbösen sietett tovább a dolgára. Csak később értette meg, hogy mit is akart neki mondani ezzel: „Ez az ember a hit legmélyebb pontját érintette meg, az evangélium lényegét, a keresztény kinyilatkoztatás magvát. Jézus teljes üzenete van benne: Isten őrülten szeret téged.”

Boulad atya Isten őrülten szeret téged! című könyvében hangsúlyozza, hogy tudatosítanunk kell azt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Mert aki tudatában van annak, hogy Isten gyermeke, és tudja, hogy Isten szereti őt, úgy, mint saját Fiát, nem fél többé semmitől. Békét, bizalmat és ráhagyatkozást él meg.

„Tudom, hogy az Atya számára egyetlen vagyok, mindent jelentek, a bolondulásig szeret, és az nekem elég. Ettől kezdve az életem megvilágosodik, teljesen új irányt vesz, és az egész világ teljesen megváltozik körülöttem.”/ Henri Boulad/

Boulad atya könyvében arra buzdít, hogy mindazt, amit Isten Izraelről mond a Bibliában, szó szerint magunkra vonatkoztathatjuk:

hirdetés

„…örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat.” (Jer 31, 3)

Így panaszkodott Sion:
„Elhagyott az Úr!
Megfeledkezett rólam!”
De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony?
És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttjétől?
S még ha az megfeledkeznék is:
én akkor sem feledkezem meg rólad.
Nézd a tenyeremre rajzoltalak!

     (Iz 49, 14-16)

Egyik nap felfedezte azt magában, hogy Isten az őrületig szereti őt. Erről ír könyvében. Megértette, hogy nevét tenyerére írta, hogy arcát éjjel-nappal felidézi lelkében, hogy Isten számára egyedülálló a világon.

„Ha valaki féltékeny akar lenni, hát legyen. De kizárólag tőle függ, hogy ugyanezt a felfedezést megtegye. Nem tudom helyette megtenni, mert ha ezt a tapasztalatot többes számba teszem, elferdül és elveszíti valódi jelentését. Ez teljességgel „egyes számú” tapasztalat, amelyet csak személytől Személyig lehet megélni.”

A könyv beszerezhető a D18 keresztény kávézó és könyvesboltban (link: http://d18.hu/). Ha a fizetésnél a 777-re hivatkozol, 10 % kedvezményt kapsz a könyv árából.

Gergely Kinga

Könyvajánló
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás