2017. 10. 28.

Sárkányt is ölt a katalánok védőszentje

Az elmúlt hetek katalóniai eseményei talán minden keresztényt imára indítottak. Katalónia híres védőszentjére, Szent Györgyre is biztosan többen gondoltak az utóbbi időben. De ki is ő? És hogyan is maradhatott fent a hozzá fűződő legenda olyan élénken mind a mai napig?

4. században halt vértanúhalált Krisztusért Lyddában. Ez az amit biztosan tudunk róla, és amiért szentként tiszteljük. A szent tisztelete azonban olyannyira elterjedt, hogy az évek során számos legendás elemmel tarkították életének és vértanúságának körülményeit. Ezek közül most a legismertebbet, a Sárkány legyőzését elevenítjük fel!

Noha sárkány legendája csak néhány évszázaddal később terjedt el, mégis a mai napig ez az első, ami a szent kapcsán eszünkbe jut. A keresztény ember számára ez a történet arról szólhat, hogy a Jézus Krisztus ereje a gonosz felett mindenkor győzelmet arat.

,,Silena városa közelében volt egy tó, s abban lakott egy mérges sárkány. Már többször megfutamította a népet, amikor fegyveresen ellene vonult. Így hát a polgárok naponta két juhot adtak neki. Amikor a juhok megfogyatkoztak, megegyeztek, hogy naponta egy embert áldoznak a szörnynek. Sorsot vetettek, mely alól senki sem vonhatta ki magát. Amikor már a városnak szinte minden ifja és leánya áldozatul esett, történt, hogy a sors a király leányára esett. A király jajveszékelt és megkísérelte, hogy leányát megóvja a nyomorúságos haláltól. A nép pedig rettegett, hogy mindnyájukat megöli a sárkány.

Könnyezve ment a leány a tóhoz. És akkor Szent György arra jött lóháton. Megkérdezte, mi baja van. A lány így válaszolt: Jó ifjú, szállj gyorsan lovadra, és sietve fuss el innen! – és elbeszélt neki mindent. Ő pedig ezt mondta: Ne félj, segíteni fogok rajtad Krisztus nevében. Még beszéltek, amikor a sárkány kiemelte fejét a tóból. A leány reszketett a félelemtől, György azonban lovára pattant, keresztet vetett magára, és szembelovagolt a sárkánnyal, amely rárontott. György nagy erővel megforgatta lándzsáját, Istennek ajánlotta magát, és olyan súlyos csapást mért a sárkányra, hogy az a földre zuhant. Akkor megparancsolta a leánynak, hogy a sárkány övét kösse a nyakára és vezesse be a városba. Az megtette és a sárkány úgy ment utána, mint egy szelíd kutya. A városban a nép rettenetesen megijedt, de György így szólt hozzájuk: Ne rettegjetek, mert az Úristen küldött hozzátok, hogy megszabadítsalak benneteket ettől a sárkánytól. Ezért higgyetek Krisztusban, és keresztelkedjetek meg, akkor megölöm ezt a sárkányt. Így hát a király és a nép megkeresztelkedett, György pedig kihúzta kardját, és megölte a sárkányt. Ugyanazon a helyen szép templomot építettek, és az oltárnál élő forrás fakadt, amely meggyógyított minden beteget, aki csak ivott belőle.”

hirdetés

Barcelonában azonban a történet jóval romantikusabb változata terjedt el. Eszerint a sárkány véréből egy csodás rózsabokor nőtt, amelynek legszebb virágát Szent György, a kóbor lovag a megmentett lánynak ajándékozta.

Ezt a középkor óta a szerelem ünnepeként tartják számon Barcelonában, és minden évben a Rózsa Fesztivállal emlékeznek meg a jeles napról, ezzel tisztelegve a lovagi becsület és a szerelem előtt. Barcelonában a hölgyek ezen a napon rózsát kapnak kedvesüktől. Sajátságos módon 1923-ban a szerelmesek napja egyesült a Nemzetközi Könyv Nappal, hiszen mindkettőnek április 23. a hivatalos ünnepe. Ilyenkor 4 millió rózsát és félmillió könyvet adnak el Barcelonában, és az egész város Szent György legendájának varázsa körül forog.

Ugyan a valóságban semmi nyoma sincs a megölt sárkánynak, a gyógyító erejű forrásnak vagy a csodás rózsabokornak, azért mégis kérhetjük Katalónia védőszentjét, hogy imádkozzon az ott élőkért és a vezetőkért, hogy mindkét oldalon bölcs döntéseket hozzanak!

(forrás: katolikus.hu, vista.hu; fotó: giovannamulasufficiale.blogspot.hu)

Egyéb Nagyvilág
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás