2017. 08. 14.

Hogyan elmélkedj a Bibliáról?

Az elmélkedés természetéből adódik, hogy nincsen egyetlen módszer vagy technika, de szükséges egy általános útbaigazítás. Az itt következő javaslatok Pablo Martínez személyes imaéletének tapasztalatait foglalják össze.

Engedd, hogy Isten igéje szóljon hozzád!

Ez a keresztény elmélkedés alapja: „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága” (Zsolt 119,105). Olvasd az adott szakaszt egészen addig, amíg egy szó vagy egy gondolat személyesen meg nem szólít! Az olvasás egy pillanatában „bekattan” egy üzenet, mintha valaki fölkapcsolta volna a lámpát, és az ige beszél a helyzetedről vagy valamely személyes szükségedről. Ha egy mód van rá, ne hagyd abba az olvasást, amíg ezt a személyre szóló mondanivalót meg nem találod!

hirdetés

Engedd, hogy Isten igéje átjárjon!

Azt a mondatot vagy azt az igeverset, amelyik személyesen megérintett, nevezhetjük a „nap gondolatának”. Igyekezz fölidézni magadban napközben is, esetleg tanuld meg kívülről, gondolkodj a jelentésén, azon, mi köze lehet az életedhez, tehát tedd életgyakorlatoddá, hogy „kérődzöl” ezen az igei eledelen, amíg jól meg nem emészted! Így teremted meg a lehetőségét annak, hogy „Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást… (Kol 3, 16)

Engedd, hogy Isten igéje formáljon!

Nem elég, ha jól megrágjuk a nap gondolatát, alkalmaznunk is kell hétköznapi életünkre. Fontos, hogy hitünk valóság legyen az életünk minden területén. Kérdezd meg: „van szó ebben az igében valami olyan bűnről, amit el kell kerülnöm, vagy meg kell vallanom? Mutat olyan példát, amit követnem kell? Tesz-e olyan ígéretet, amelybe belekapaszkodhatom? Van-e valami a lényemben, a gondolkodásomban, az életmódomban, amit meg kell változtatnom?” „Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig…” (Zsid 4, 12)

Engedd, hogy az ige Istene rád találjon!

Az elmélkedésnek és az imádkozásnak ez a végső célja: „Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában.” (Zsolt 27, 4) Mit tanulhatok meg az Igéből Istennel, az Ő tulajdonságaival és jellemével kapcsolatban? Mit mond az ige a Szentlélekről, hatalmáról, bennem végzett munkájáról? És mindenekfelett „Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, … hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.” (Zsid 12,2-3)

(idézet az Imádság és lelkialkat című könyvből)

Egyéb
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás