2017. 08. 06.

Van összefüggés a vérmérséklet és az imádság között? – Imádság és lelkialkat

„Miért esik nehezemre elkezdeni imádkozni? Miért tűnik úgy, hogy egyik-másik hívő ember olyan természetes könnyedséggel imádkozik? Miért érzem magam sokszor képmutatónak imádkozás közben? Miért nem érzem Isten jelenlétét, amikor imádkozom? Talán nincs elég hitem?” Mindannyian tettük már fel magunknak e kérdések valamelyikét. Az imádság és lelkialkat c. könyv útmutatást ad ezekben a kérdésekben is.

Pablo Martinez Vila lelkészgyerekként látta meg a napvilágot. Barcelonai pszichiáter, aki maga is Jézus elkötelezett követője, ismeri a Szentírást, és gazdag lelkigondozói tapasztalattal rendelkezik. Tanácsadói és előadói szolgálatot végez, valamint a Spanyol Egyetemi Bibliai Csoportok szervezetének (Magyarországon MEKDSZ) elnöke volt. Imádság és lelkialkat című különleges műve ötvözi a pszichológiát és a spiritualitást számunkra is érthető módon.

„Imádság által állíthatjuk helyre létünk alapjait. Az imádság visszaadja az embernek az élet igazi értelmét, fölkínálja számára a helyes önmegvalósítás lehetőségét, mert helyreállítja a Teremtőjével való szabad és folyamatos párbeszédet. Az imádság által enyhül legmélyebb szükségletünk: Isten utáni szomjúságunk.” (Pablo Martínez Vila)

A Pablo művében imádságra kíván ösztönözni, hogy az imádság örömmé váljon, ne pedig teherként éljük meg.

hirdetés

A pszichiáter szerző szerint imaéletünk nem kizárólag hit kérdése. Három pont köré csoportosíthatjuk azokat a tényezőket, melyek pszichológiai szempontból igen erősen befolyásolják imaéletünket. Ezek közül kettő folyamatosan érvényesül: vérmérsékletünk és személyiségünk. Mindkettő szorosan kapcsolódik jellemünkhöz, és lényünk részét alkotja. A harmadik tényező, a pillanatnyi körülmények, melyek hatása csak egy bizonyos ideig tart. Ezek „nem akadályok, hanem olyan adottságok, amelyek egyéni hitéletünknek megkülönböztető jelleget biztosítanak.” A könyvből megtudhatjuk, hogyan befolyásolják ezek az összetevők az imádság folyamatát, más szóval dinamikáját és az imádság tartalmát a különböző vérmérsékletű embereknél. Részletesen leírja Jung alapsémáját és ennek speciális alkalmazását az imádságra nézve. Valóban másképp szólunk Istenhez attól függően, hogy milyen a lelki beállítódásunk?

Annak, hogy a különböző vérmérsékleti alkatokkal megismerkedünk, nem csak abban van jelentősége, hogy jobban megismerjük saját magunkat, hanem elsősorban abban, hogy kapcsolataink, mind Istennel, mind testvéreinkkel, egyre jobbá váljanak.

Az első részben továbbá válaszokat kaphatunk azokra a gyakran előforduló nehézségekre imáinkkal kapcsolatosan, mint a:

– „Nem tudom elkezdeni”

– „Olyan távolinak érzem Istent”

– „Nem akarok szokásból imádkozni”

– „Nem tudok odafigyelni”

– „Nem tudok mások előtt hangosan imádkozni”

A szerző gyakorlati tanácsokkal lát el arra nézve, hogy hogyan kezeljük ezeket a nehézségeket, és mit tehetünk ellenük.

Fontos, hogyan imádkozunk, de az is, hogy mit. Az imádság tartalmában felmerülő problémák is elemzésre kerülnek a könyvben, hasznos tanácsokkal megtűzdelve. Ugyanis: „Imádságunk tartalma nagyrészt megmutatja, mennyire érett a hitünk.” Részletes elemzést olvashatunk a kiegyensúlyozott imádság alkotórészeiről, amit beépíthetünk imaéletünkbe.

A második részben az imádság gyógyító erejéről esik szó, mivel tagadhatatlan, hogy az imádság hatással van a hívő emberek életére. Ezen kívül szembesülhetünk az ima terápiás jelentőségével, de ezek problémáira, tévhiteire is felhívja a figyelmet a szerző. Valamint megtudhatjuk azt is, hogy mi a különbség a keresztény imádság és a keleti meditáció között.

A mű nagyszerűsége abban áll, hogy miközben útmutatást kapunk a minél tökéletesebb imaélet kialakításához, óhatatlanul is önvizsgálatot tartunk, és megismerhetjük a saját személyiségtípusunkat is.

Olvasd el, ha…

… meg akarsz tanulni imádkozni,

… kiegyensúlyozott imaéletre szeretnél szert tenni,

… le akarod győzni az imádsággal kapcsolatos nehézségeidet,

… meg akarod tapasztalni az imádság gyógyító erejét.

Gergely Kinga

 A könyv beszerezhető a Harmat kiadó honlapján: http://www.harmat.hu/uzlet/imadsag-es-lelkialkat/

Könyvajánló
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás