2017. 03. 17.

Győr és Szent Patrik

Március 17-e, Szent Patrik napja nem csak az ír közösségek számára ünnep, hanem Győr városában is. A püspöki székhelyen három napos zarándoklatot tartanak és az ország minden pontjáról várják a híveket a könnyező kegyképhez.

De mi köze Győrnek az írekhez?

A 17. században komoly üldözés tört ki Írországban. Az üldözöttek a katolikusok és főpásztoraik voltak (mennyire nem változott semmi 400 éve….). A hithű ír katolikusok az angol polgári forradalom alatt célpontokká váltak.

Cromwell Olivér 1649. augusztus 15-én kötött ki az ír szigeten, hogy leigázza az „istenkáromló miselátogatókat”. Brutális kegyetlenséggel foglalta el az ír városokat, ahol nem kegyelmezett senkinek. Wexefordban a védtelen katolikus nők így kiáltottak: “Életünket elveheted, de hitünket és üdvösségünket el nem veszed!”

A csapatok elérték Clonfert városát. Az egyházmegyei központ püspöke, Walter Lynch menekülésre kényszerült és magával vitte azt a Gyermekes Mária képet, ami ma Győrben található.

hirdetés

Hogyan került a kép Győrbe?

Lynch püspök, Galway-ba, szülővárosába távozott. Csakhogy az ellenséges csapatok előnyomulása nem állott meg és Galway is elesett 1652-ben. A püspök erre néhány társával az Atlanti-óceán szigetére, Inisbofin-ra menekült.

Iszonyatos nélkülözésben volt részük, és itt sem maradhattak sokáig: 1653-ban ezt a szigetet is elfoglalták. A menekülteket először Spanyolországba akarták áttoloncolni, de aztán valami változás folytán Lynch püspököt Flandriában találjuk, 1655-ben pedig már Bécsben.

Itt találkozott Püsky János győri püspökkel, aki Győrbe hívta hontalan társát és a megélhetés anyagi biztosítására kanonokká, majd később segédpüspökké nevezte ki. Az ír püspök még tervezte hazájába való visszatérését, de 1663. július 14-én elhunyt és a győri székesegyház kriptájában temették el.

Csekély hagyatékából a Clonfert-ből vagy Galway-ból magával hozott Gyermekes Mária-kép a székesegyházba került, a mai Szent Anna oltár közelében álló oszlopra.

  1. március 16-án, Dublinban, a parlament a történelem egyik legsúlyosabb büntető törvényét szavazta meg, mely száműzött minden egyházi személyt és szerzetest Írországból.

Másnap, március 17-én, Szent Patrik ünnepén, a Győrbe menekített Mária kép vérrel könnyezett. Reggel 6 órától 9 óráig számos tanú jelenlétében Mária megsiratta az ő szeretett ír népét.

A csodás eseményről a főpásztor vizsgálatot rendelt el és 7 év után engedélyezte a kép oltárra emelését és a könnyezés évenkénti ünneplését.

A kommunista elnyomás évtizedeiben sem szakadt meg a tavaszi zarándoknapok megtartása, a könnyezésről mindig megemlékeztek.

Ma, amikor keresztények millióit üldöznek hitük miatt, különösen is fontos emlékezni arra, hogy Mária mennyire érzékeny a szenvedők sorsa iránt. Mennyire szívén viseli a hozzá fohászkodókat és közbenjárását napról napra megtapasztalja a hívő és reménykedő ember.

Bese Gergő

Bese Gergő Egyéb
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás