2016. 12. 14.

Igazi menedék

Őszinte regény őszintétlen időkből. Mély hit és teljes bizalom Istenben. Megélni a földi poklot és a menny előszobáját látni benne. Egy teljes életen át hűségesnek maradni és bizonyságul szolgálni az isteni gondviselésre.

 A Harmat Kiadóval közösen indított könyvajánló sorozatunkban ezúttal John és Elisabeth Sherrill könyvét, a Corrie Ten Boom életútjáról írt A menedéket ajánljuk Nektek.

A Harmat Kiadó Életutak sorozatának részeként jelentette meg idén az amerikai szerző- és házaspár, John és Elisabeth Sherill által a holland Corrie Ten Boom-ról írt életrajzi regényt, A menedéket. Egy olyan könyvet, ami nagyon bátran tesz tanúságot Istenről és az ő gondviselésébe vetett bizalomról, abból az időből, amikor a világtörténelem legsötétebb lapjai íródtak és Európa az emberi aljasság tombolásával volt kénytelen szembenézni.

Hollandiában járunk, békés családi miliőben. Generációk élnek együtt konfliktusmentesen, őrizve egyházi és polgári tradíciókat. Mélyen hívő, református család, amelynek feje büszkén vezeti a száz éves családi vállalkozást. Közismert és köztiszteletben álló személy, övéit megbecsülés övezi. Ahogy ő maga, lánya, Corrie is állandóan keresi, mivel segíthet a többieken.

A második világháború elején Németország lerohanja Hollandiát – a kis ország néhány nap alatt a megszállók kezére kerül. Az élet kisiklik hagyományos kerékvágásából, s időről-időre egyre nehezebb lesz mindenkinek, a megszálló hatalom és gyilkos ideológiája által üldözötteknek különösen. Olyan évek ezek, amikor valóban megméretik az ember, s hamar kiderül, ki lesz cinkos és ki marad makulátlan jellem. A földalatti ellenállás (vagy nevezzük mi is így: Isten földalatti ellenállása) azonban hősiesen küzd az emberi életek megmentéséért.

hirdetés

Bekövetkezik azonban az, ami a legszörnyűbb. A magyar irodalomban elsősorban Pilinszky által emlegetett Ravensbrück borzalma túltesz mindazon, amit a huszonegyedik század kényelmes európai polgára elképzelhet. A fizikai kín borzalmain túl tombol a lélek sötétsége, a reménytelenség, a ridegség, az érzéketlenség, az ember méltóságának teljes elvesztése és a közegben már magától értetődő megaláztatása. S ott a lágerek legnagyobb kísértése, a közömbösség is. De itt is vannak, akik nem veszítik el hitüket, akik képesek fényt hozni a végtelennek tűnő éjszakába. Felolvasni és tettekre váltani a Szentírás sorait.

A menedék nem tartozik a háború borzalmait naturálisan ábrázoló művek közé, épp ezért azok számára is könnyen kézbe vehető, akik a témától visszarettennének. Időnként kissé túlromantizált, “széplelkű” regény, amely azonban mégis elemi erővel mutatja be egy hiteles túlélő személyes életútján keresztül, hogy a hit által a legnagyobb gonoszságra is adható a szeretet válasza. Utószavával megdöbbent és végképp kimondatja velünk is, amit hetven éve sokan mondogattak: “soha többé háborút!”.

Vágvölgyi Gergely

John és Elisabeth Sherill: A menedék. Corrie Ten Boom önéletrajza.
Harmat Kiadó, Budapest, 2016
Ára: 1980 Forint

A sorozatban megjelent további ajánlók:
Isten szemén keresztül – az önismeret ajándéka
Gary Chapman: Segítség, rokonok lettünk! 

Könyvajánló Vágvölgyi Gergely
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás