2016. 08. 11.

Assisi Szent Klára – Assisi Szent Ferenc kicsiny palántája

A katolikus egyház a mai napon, augusztus 11-én emlékezik meg egy igen nagy szentjéről, Assisi Szent Kláráról, aki a klarisszák rendjének alapítója.

“Uram, Istenem, íme, itt hagytak egyedül, neked.” (Assisi Szent Klára)

A katolikus egyház a mai napon emlékezik meg Assisi Szent Kláráról, Assisi Szent Ferenc kicsiny palántájáról. Nekem hatalmas példakép Klára – azon nők sorába tartozik, akikre kérdés nélkül fel tudok nézni. Hogy miért?

hirdetés

KláraKlára olyan nő volt, aki feltétel nélkül igent tudott mondani az Istenre. Olyan nő volt, akinek nem voltak korlátai abban, hogy szeresse az Istent. Emberfeletti, mély szeretete, hite maradandó nyomott hagyott a világban – többek között az általa alapított rendben is. A klarisszák a mai napig őrzik alapítójuk lelkiségét, aki az Isten és embertársai iránt tanúsított szeretetében a Krisztus által megjelölt úton járt.

Csodálattal tölt el mindaz, ahogyan Klára élt, ahogyan az Atyát szerette. Példaértékű a szeretettel teljessége, az alázata, az odaadása, a hűsége az Isten és nővértársai iránt. Valahogyan én is így szeretnék viszonyulni Teremtőmhöz és a rám bízottakhoz. Korlátlan szeretettel… Kérem az Urat, adja meg erre a kegyelmet számomra, hogy jelenlegi állapotomban és a későbbiekben is e Szent lába nyomában lépdelhessek.

Ebben a világban, ahol az individuum feltörekvése vált a célok céljává, egészen lehengerlő, de hál’ Istennek, még nem ritkaságszámba menő dolog az, ha valaki egész lényével együtt szolgálni akar. Úgy, hogy magát odaajándékozza az Istennek és az embertársainak. Önmegtagadásban is hatalmas példa számunkra, hiszen nem riadt meg a nehezebb helyzetektől, azt a kényelmet, az anyagi biztonságot, stabilitást is hátrahagyta, amibe beleszületett, azért, hogy Urát szolgálhassa. Nyitott volt a szíve az Isten hívására. Klára ezzel megmutatta az Istenhez vezető egyik utat – a szűzi, tiszta, Istennek szentelt életutat.

Ferenc és KláraMásrészt, ami még különösen kedves számomra, az Assisi Szent Ferenc és Klára kapcsolata. Különös kötelék, lelki barátság volt közöttük, emberi ésszel szinte felfoghatatlan… Az Istenhez vezették egymást, megmutatták a másiknak, hogyan eshetnek szerelembe az Úr Jézussal, minden egyes nap. Egészen elbűvölő az a tiszta, érdektől mentes, őszinte szeretet, amely kettejük között húzódott – kölcsönösen táplálták egymást.

Kérem Klára közbenjárását mindannyiunk életére – ma különösen szükség van egy ilyen odaadó, hűséges Istenszerető ember példájára, mint Kláráé. Imádkozom azért, hogy mindannyian Isten felé fordulva, az Ő szavát szívünkben meghallva, azt követve éljük az életünket. Imádkozom azért, hogy mind az Isten felé, mind az embertársaink felé nyitott szívvel tudjunk viseltetni, szeretettel, türelemmel tudjuk kísérni egymást. Ma ez különösen fontos – kell, hogy egyre jobban ragaszkodjunk Istenhez.

Tóth Evelin

(Fotók: Klára és Ferenc – A szeretet köteléke c. filmből)

Borítókép - Fotó: A Katolikus Egyház a mai napon emlékezik meg Assisi Szent Kláráról, Assisi Szent Ferenc kicsiny palántájáról.
Blog Tóth Evelin
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás